NY

Endast varannan svensk vet vad GDPR är

Bara varannan svensk känner till GDPR och var femte svensk skyddar sina personuppgifter. Detta visar en ny rapport från IMY. – Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att...

Skolinspektionen: Skolor gör för lite för högpresterande kursdeltagare

Ny rapport: Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 29 grundskolors arbete med att säkerställa att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, med fokus...

Mötesplats OER- OER konferensen 25 november 2022

Efter OER konferensen 25 november 2022  Treårsdagen av UNESCO OER Recommendation I fredags 25 november 2022 hölls  årets konferens Mötesplats OER, på årsdagen av Unescos OER-rekommendation. Vi tackar alla medverkande så hjärtligt, både talare och åhörare! Nu finns...

Äldre begränsas av tekniken, yngre av att skydda sin integritet

De flesta internetanvändare begränsar sin egen användning av internet på olika sätt, främst för att skydda sin integritet. Många känner också oro över att bli lurade på nätet, och andra begränsas av att de inte förstår tekniken. De flesta begränsar sin...

Ökad enhetlighet ska förbättra möjligheterna till validering

Som en del i arbetet för att skapa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering har regeringen beslutat om en helt ny valideringsförordning. Syftet är att skapa en grund för gemensam förståelse och enhetlighet när det gäller validering inom hela...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Andel etablerade på arbetsmarknaden efter avslutad YH-utbildning är 78%

I SCB rapporten från oktober 2022 framgår det att etableringen på arbetsmarknaden efter en avslutad yrkeshögskoleutbildning år 2021 är 78 %. Det är samma procentsiffra som redovisades 2019 för de Yh-studenter som tagit yrkeshögskoleexamen och har fått jobb. Samtidigt är det 36 procent fler studenter som har examinerats år 2021 dvs 13 181 personer år 2019 och 17 949 personer år 2021.Den högsta andelen etablerade sex månader efter avslutad utbildning fanns inom Samhällsbyggnad och byggteknik.
(Statistik från SCB ) Se  rapporten här

Andel YH studerande (%) som är etablerade  på arbetsmarknaden efter examen. (SCB statistik från 22.10.26) Siffror i procent av antal examinerade studenter som fått jobb en viss tid efter examen.
Avslutsår Examen Antal 3 mån 6 mån 9 mån 12 mån 24 mån
2019 Examinerade 13 181 74 78 78 78 78
2020 Examinerade 15 504 66 73 74 77
2021 Examinerade 17 949 72 78

Riksrevisionen har i sin rapport (DNR: 3.1.1-2020-0049) noterat att andelen studerade som läser på distans har ökat stadigt samtidigt som andelen godkända examen har minskat. Det finns en samvariation mellan ökningen av distansstuderade och försämrad genomströmning. Riksrevisionen har inte inom granskningen kunnat slå fast vad detta kan bero på men menar att myndigheten för yrkeshögskolan bör undersöka detta närmare.

Det framgår av granskningen att det är de studerande som tar examen som ökar sina inkomster. Det är således viktigt att genomströmningen är hög. Den
expansion som yrkeshögskolan har genomgått under perioden verkar inte ha påverkat genomströmningen negativt i någon större utsträckning.

Studerande som läser på distans har ökat mer än det totala antalet studerande vilket innebär att andelen distansstuderande närapå fördubblats sedan 2013 till 2018 , se
figur 3. S

Se Riksrevisionens uppföljningsrapport här

 

 

 

 

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This