NY

Videos från SVERD Höstkonferens 22/9 om AI och Chat GPT

Här kommer videofilmer om AI och Chat GPT ca 10 min vardera från SVERDs Höstkonferens den 22 sep 2023. Internetstiftelsen Kristina Alexandersson https://sverd.se/temp/sverd20230922_internetstiftelsen.mp4 Mittuniversitetet Jimmy Jaldemark...

Laika 13: Världens första AI-tonåring formad av 100 procent skärmtid

Var femte tonåring lägger idag all sin lediga tid på sociala plattformar. Samtidigt visar forskning på tydliga kopplingar mellan sociala medier och psykiska besvär bland barn och ungdomar. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har därför ihop med specialister inom AI...

Välkommen till SVERD Online höstkonferens European year of skills 22 september 2023

Välkommen till SVERD Online Höstkonferens European year of skills den 22 sep kl 10.00-15.45 med Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning. Anmälan är fri och registreraing sker här:https://www.sverd.se/sverd-online-hostkonferens-22-sep-2023/...

AI ska hjälpa polisstudenter med fysiska prov

Med hjälp av AI och träningsklockor ska polisstudenter kunna lära sig mer om sin hälsa inför avgörande fysiska examinationer. De som leder projektet är Sandra Krugly och Alexander Jansson, adjunkter vid Institutionen för idrottsvetenskap och som undervisar i fysisk...

Vänersborgs nya it-pedagog ska minska digitalt utanförskap

Vänersborg har anställt en it-pedagog till kommunens bibliotek som ska minska det digitala utanförskapet. Pedagogen Adam Norberg ska hjälpa bland annat äldre invånare, nyanlända och hemlösa med alltifrån att ladda ned Bankid till att hålla kontakt med familjen....

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Andel etablerade på arbetsmarknaden efter avslutad YH-utbildning är 78%

I SCB rapporten från oktober 2022 framgår det att etableringen på arbetsmarknaden efter en avslutad yrkeshögskoleutbildning år 2021 är 78 %. Det är samma procentsiffra som redovisades 2019 för de Yh-studenter som tagit yrkeshögskoleexamen och har fått jobb. Samtidigt är det 36 procent fler studenter som har examinerats år 2021 dvs 13 181 personer år 2019 och 17 949 personer år 2021.Den högsta andelen etablerade sex månader efter avslutad utbildning fanns inom Samhällsbyggnad och byggteknik.
(Statistik från SCB ) Se  rapporten här

Andel YH studerande (%) som är etablerade  på arbetsmarknaden efter examen. (SCB statistik från 22.10.26) Siffror i procent av antal examinerade studenter som fått jobb en viss tid efter examen.
Avslutsår Examen Antal 3 mån 6 mån 9 mån 12 mån 24 mån
2019 Examinerade 13 181 74 78 78 78 78
2020 Examinerade 15 504 66 73 74 77
2021 Examinerade 17 949 72 78

Riksrevisionen har i sin rapport (DNR: 3.1.1-2020-0049) noterat att andelen studerade som läser på distans har ökat stadigt samtidigt som andelen godkända examen har minskat. Det finns en samvariation mellan ökningen av distansstuderade och försämrad genomströmning. Riksrevisionen har inte inom granskningen kunnat slå fast vad detta kan bero på men menar att myndigheten för yrkeshögskolan bör undersöka detta närmare.

Det framgår av granskningen att det är de studerande som tar examen som ökar sina inkomster. Det är således viktigt att genomströmningen är hög. Den
expansion som yrkeshögskolan har genomgått under perioden verkar inte ha påverkat genomströmningen negativt i någon större utsträckning.

Studerande som läser på distans har ökat mer än det totala antalet studerande vilket innebär att andelen distansstuderande närapå fördubblats sedan 2013 till 2018 , se
figur 3. S

Se Riksrevisionens uppföljningsrapport här

 

 

 

 

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This