NY

Forskare: Chefer som inte använder AI kommer ersättas

140 miljarder kronor kan frigöras varje år genom att använda AI-tekniker på nuvarande arbetsuppgifter. Men än så länge är det främst näringslivet som driver frågan. Hur ska dagens och framtidens chefer förstå hur AI fungerar och omsätta det smartast? ”Det här är något...

SVERD Webbinarium: Utmaningar och lösningsförslag vid distansutbildning

Två av nordens mest erfarna lärare presenterar sina utmaningar och lösningsförslag Med stöd av digitala verktyg skapas en arbetsplats för alla. Exempel på hur dessa verktyg även kan bidra till ökat samarbete, effektivitet och utveckling i kollegiet. Videobaserat...

Friskolor höjer oftare än kommunala skolor elever som får underkänt på de nationella proven till godkänt i slutbetyg.

Dagens Nyheter skriver idag att friskolor är i genomsnitt mer generösa i sin betygssättning i förhållande till de nationella proven än kommunala skolor. Men data från Skolverket visar samtidigt att det finns en stor variation i betygssättning mellan olika skolor i...

Tisdag den 21 mars uppmärksammas bildning globalt, med talare som går att följa online i evenemang runt hela världen

Tisdag den 21 mars uppmärksammas bildning globalt, med talare som går att följa online i evenemang runt hela världen. Läs mer här How can we live with a sense of place and a cultural identity while global interaction and need for collaboration keep growing? How can we...

Speculative Futures on ChatGPT and Generative Artificial Intelligence (AI): A Collective Reflection from the Educational Landscape

Sedan november 2022 har det varit mycket tal om och spekulationer om CHAT GPT och nu senast i dagarna ockps om GPT4. GPT4 kan GPT-4: can solve difficult problems with greater accuracy, thanks to its broader general knowledge and problem solving abilities. Flera inlägg...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Andel etablerade på arbetsmarknaden efter avslutad YH-utbildning är 78%

I SCB rapporten från oktober 2022 framgår det att etableringen på arbetsmarknaden efter en avslutad yrkeshögskoleutbildning år 2021 är 78 %. Det är samma procentsiffra som redovisades 2019 för de Yh-studenter som tagit yrkeshögskoleexamen och har fått jobb. Samtidigt är det 36 procent fler studenter som har examinerats år 2021 dvs 13 181 personer år 2019 och 17 949 personer år 2021.Den högsta andelen etablerade sex månader efter avslutad utbildning fanns inom Samhällsbyggnad och byggteknik.
(Statistik från SCB ) Se  rapporten här

Andel YH studerande (%) som är etablerade  på arbetsmarknaden efter examen. (SCB statistik från 22.10.26) Siffror i procent av antal examinerade studenter som fått jobb en viss tid efter examen.
Avslutsår Examen Antal 3 mån 6 mån 9 mån 12 mån 24 mån
2019 Examinerade 13 181 74 78 78 78 78
2020 Examinerade 15 504 66 73 74 77
2021 Examinerade 17 949 72 78

Riksrevisionen har i sin rapport (DNR: 3.1.1-2020-0049) noterat att andelen studerade som läser på distans har ökat stadigt samtidigt som andelen godkända examen har minskat. Det finns en samvariation mellan ökningen av distansstuderade och försämrad genomströmning. Riksrevisionen har inte inom granskningen kunnat slå fast vad detta kan bero på men menar att myndigheten för yrkeshögskolan bör undersöka detta närmare.

Det framgår av granskningen att det är de studerande som tar examen som ökar sina inkomster. Det är således viktigt att genomströmningen är hög. Den
expansion som yrkeshögskolan har genomgått under perioden verkar inte ha påverkat genomströmningen negativt i någon större utsträckning.

Studerande som läser på distans har ökat mer än det totala antalet studerande vilket innebär att andelen distansstuderande närapå fördubblats sedan 2013 till 2018 , se
figur 3. S

Se Riksrevisionens uppföljningsrapport här

 

 

 

 

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This