NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Högskolepedagogik-Vad tycker studentkårerna ?

Sveriges förenade studentkårer SFS släpper sin rapport om Högskolepedagogik - Vad tycker studentkårerna?  i ett livesänt livesamtal den 1 mars klockan 09.00. Hur ser Sveriges studentkårer på högskolepedagogik? Vilka aspekter av pedagogiken uppfattas som mest...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Andel etablerade på arbetsmarknaden efter avslutad YH-utbildning är 78%

I SCB rapporten från oktober 2022 framgår det att etableringen på arbetsmarknaden efter en avslutad yrkeshögskoleutbildning år 2021 är 78 %. Det är samma procentsiffra som redovisades 2019 för de Yh-studenter som tagit yrkeshögskoleexamen och har fått jobb. Samtidigt är det 36 procent fler studenter som har examinerats år 2021 dvs 13 181 personer år 2019 och 17 949 personer år 2021.Den högsta andelen etablerade sex månader efter avslutad utbildning fanns inom Samhällsbyggnad och byggteknik.
(Statistik från SCB ) Se  rapporten här

Andel YH studerande (%) som är etablerade  på arbetsmarknaden efter examen. (SCB statistik från 22.10.26) Siffror i procent av antal examinerade studenter som fått jobb en viss tid efter examen.
Avslutsår Examen Antal 3 mån 6 mån 9 mån 12 mån 24 mån
2019 Examinerade 13 181 74 78 78 78 78
2020 Examinerade 15 504 66 73 74 77
2021 Examinerade 17 949 72 78

Riksrevisionen har i sin rapport (DNR: 3.1.1-2020-0049) noterat att andelen studerade som läser på distans har ökat stadigt samtidigt som andelen godkända examen har minskat. Det finns en samvariation mellan ökningen av distansstuderade och försämrad genomströmning. Riksrevisionen har inte inom granskningen kunnat slå fast vad detta kan bero på men menar att myndigheten för yrkeshögskolan bör undersöka detta närmare.

Det framgår av granskningen att det är de studerande som tar examen som ökar sina inkomster. Det är således viktigt att genomströmningen är hög. Den
expansion som yrkeshögskolan har genomgått under perioden verkar inte ha påverkat genomströmningen negativt i någon större utsträckning.

Studerande som läser på distans har ökat mer än det totala antalet studerande vilket innebär att andelen distansstuderande närapå fördubblats sedan 2013 till 2018 , se
figur 3. S

Se Riksrevisionens uppföljningsrapport här

 

 

 

 

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This