NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Högskolepedagogik-Vad tycker studentkårerna ?

Sveriges förenade studentkårer SFS släpper sin rapport om Högskolepedagogik - Vad tycker studentkårerna?  i ett livesänt livesamtal den 1 mars klockan 09.00. Hur ser Sveriges studentkårer på högskolepedagogik? Vilka aspekter av pedagogiken uppfattas som mest...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

I november 2020 godkände ICDE:s styrelse förnyelsen av ICDE OEAC från januari 2021 till slutet av 2024. Ordförande för kommittén är Prof. Dr. Ebba Ossiannilsson (V Ordförande SVERD). Jag är glad att dela utlysningen till ambassadörer: ICDE Open Educational Resources Advocacy Committee (OERC). Läs mer här

ICDE inbjuder medlemmar att skicka in ansökningar om rollen som ambassadör för OER Advocacy Committee.
Ansökningar är välkomna från alla ICDE-medlemmar (institutionella, individuella eller studentmedlemmar).
Utvalda sökande kommer att utses till ICDE-ambassadörer för OER för en period av två år från 1 januari 2023 till 31 december 2024. Nuvarande och tidigare ambassadörer kan omnomineras. Ansökningar måste skickas via e-post till icde@icde.org, att. Generalsekreterare Torunn Gjelsvik.

ICDE OER Advocacy Committee (OERAC) inrättades vid ICDE:s 27:e världskonferens i Toronto i oktober 2017 som en förstärkning och stöd till ICDE-ordförandena i OER. OERAC arbetar för att öka det globala erkännandet av OER och för att tillhandahålla policystöd för upptagande, användning och återanvändning av Open Educational Resources (OER).

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This