NY

Endast varannan svensk vet vad GDPR är

Bara varannan svensk känner till GDPR och var femte svensk skyddar sina personuppgifter. Detta visar en ny rapport från IMY. – Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att...

Skolinspektionen: Skolor gör för lite för högpresterande kursdeltagare

Ny rapport: Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 29 grundskolors arbete med att säkerställa att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, med fokus...

Mötesplats OER- OER konferensen 25 november 2022

Efter OER konferensen 25 november 2022  Treårsdagen av UNESCO OER Recommendation I fredags 25 november 2022 hölls  årets konferens Mötesplats OER, på årsdagen av Unescos OER-rekommendation. Vi tackar alla medverkande så hjärtligt, både talare och åhörare! Nu finns...

Äldre begränsas av tekniken, yngre av att skydda sin integritet

De flesta internetanvändare begränsar sin egen användning av internet på olika sätt, främst för att skydda sin integritet. Många känner också oro över att bli lurade på nätet, och andra begränsas av att de inte förstår tekniken. De flesta begränsar sin...

Ökad enhetlighet ska förbättra möjligheterna till validering

Som en del i arbetet för att skapa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering har regeringen beslutat om en helt ny valideringsförordning. Syftet är att skapa en grund för gemensam förståelse och enhetlighet när det gäller validering inom hela...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

I november 2020 godkände ICDE:s styrelse förnyelsen av ICDE OEAC från januari 2021 till slutet av 2024. Ordförande för kommittén är Prof. Dr. Ebba Ossiannilsson (V Ordförande SVERD). Jag är glad att dela utlysningen till ambassadörer: ICDE Open Educational Resources Advocacy Committee (OERC). Läs mer här

ICDE inbjuder medlemmar att skicka in ansökningar om rollen som ambassadör för OER Advocacy Committee.
Ansökningar är välkomna från alla ICDE-medlemmar (institutionella, individuella eller studentmedlemmar).
Utvalda sökande kommer att utses till ICDE-ambassadörer för OER för en period av två år från 1 januari 2023 till 31 december 2024. Nuvarande och tidigare ambassadörer kan omnomineras. Ansökningar måste skickas via e-post till icde@icde.org, att. Generalsekreterare Torunn Gjelsvik.

ICDE OER Advocacy Committee (OERAC) inrättades vid ICDE:s 27:e världskonferens i Toronto i oktober 2017 som en förstärkning och stöd till ICDE-ordförandena i OER. OERAC arbetar för att öka det globala erkännandet av OER och för att tillhandahålla policystöd för upptagande, användning och återanvändning av Open Educational Resources (OER).

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This