NY

Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Den 11 april arrangerade Högskolan Väst och Campus Västervik ett riksdagsseminarium om decentraliserade utbildningsmiljöer. Det inom ramen för initiativet Nya Vägar (https://nyavagar.se/). Diskussionerna handlade om att utveckla kvalitet och hur staten kan ta ett...

Staten måste in i matchen mot kompetensbristen

Nya Vägar är en plattform för samverkan där man arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Se länkhttps://nyavagar.se/ Företrädare för Nya vägar initiativet från Västerviks kommun och Högskolan Väst skriver i en debattartikel på Dagens Samhälle att...

Regeringen tillför 500 miljoner kronor till skolväsendet

Den höga inflationen har medfört ett högt kostnadstryck på landets kommuner. För att upprätthålla kvaliteten i undervisningen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2024 att skolväsendet ska förstärkas med 500 miljoner kronor. – Den höga inflationen har...

Skolverkets styrning gör undervisningen lidande

Skolverket bör fokusera på att ge stöd och inspiration till skolorna, snarare än att styra och kontrollera dem. Skolverket bör vara en resurs för skolorna, inte en samverkanspart som spär på den administrativa inflationen och utformar projekt för att sysselsätta sina...

På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar.

Ministern om studieförbunden: ”Förstår att de som nedprioriteras är missnöjda” På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar. ”Utbildningar som leder till jobb prioriteras”, säger...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

ICDE Global Presidents’ Forum 2022 15 november 2022

ICDE GPF 2022 15 november 2022 organiseras som ett halvdags virtuellt evenemang. Forumet är organiserat som två valfria synkrona sessioner för att passa de olika tidszonerna i vårt internationella nätverk och är gratis att delta. Giltigt ICDE-medlemskap för 2022 krävs för att vara berättigad att delta. Såväl SVERDs Ordförande Ulf Sandström och V Ordförande Ebba Ossiannilsson deltar under dagen. Läs mer här

 

Verkställande ledare bland ICDE-medlemmar och partners är inbjudna att medverka ​​för ICDE Global Presidents’ Forum 2022 (GPF 2022), vilket eds av ICDE:s ordförande, Dr. Neil Fassina, och ICDE:s styrelsemedlemmar, GPF samlar värdefull kunskapsdelning och erfarenheter i ett diskussionsforum som utvecklats speciellt för presidenter, rektorer, rektorer, rektorer och VD:ar.

I generationer har öppna, flexibla och distansutbildningsmiljöer (OFDL) möjliggjort motståndskraftiga utbildningssystem för elever globalt. Dessa OFDL-miljöer blomstrade under den globala pandemin som i sin tur avslöjade den inneboende bräckligheten hos inlärningssystem. Eftersom ingen inlärningsmiljö är immun mot betydande störningar, kommer Global Presidents Forum 2022 att fokusera på potentiella svagheter i öppna, flexibla och distansutbildningssystem och hur ledare inom området kan vidta åtgärder för att förhindra störningar av dessa lärsystem inför framtiden. katastrofala händelser.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This