NY

Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning

Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket, Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet har fått i uppdrag via instruktionsförändringar eller i regleringsbrev att samverka i syfte att bidra...

Det europeiska kompetensåret – European year of skills – handlar om vuxnas lärande

Den 9 maj har det europeiska kompetensåret - European year of skills (EYS) lanserats. I ett öppningsmeddelande riktat till publiken upprepade president Ursula von der Leyen att "att investera i utbildning är inte bara det rätta att göra, utan det är det smarta att...

Abonnemangstjänst ska förse äldre med mat och gemenskap

Ensamhet och näringsfattig mat är förödande för åldrande människor. Därför hoppas sjuksköterskan Jamila Boccaccio att hennes koncept, som både förser äldre med trygga smaker och med digitalt umgänge, inom sju år i princip ska kunna ordineras på recept. Hennes idé...

SVERD Webbinarium: E-assessment – Digital examination med internationell utblick

Den 26 maj 2023 genomfördes ett SVERD/UHR webinar med Klaus Dieter Rossade, Open University, UK, tillika reperesentant i EADTU  Special Interest Group (SIG) on Online Assessment (2020 - 2022). Klaus Dieter Rossade gav oss internationell utblick kring både...

Mer om mikromeriter och kompetenspasset

Detta material från projektet Kompetenspasset som drivs av RISE, MYH, AF och Vinnova vänder sig till dig som är intresserad av vad mikromeriter är och kan vara för just din organisation. Materialet vänder sig till dig som är beslutsfattare eller utbildningsanordnare...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Låg kunskap om öppna lärresurser

Erik Stattin, handläggare från Kungliga Biblioteket (KB) skriver en krönika i Tidskriften Curie, 16 maj 2023 där han gästbloggar om att Öppen vetenskap är också en fråga för studenter och utbildningsinstitutioner. Kunskapen om öppna lärresurser (OER) är dock fortfarande låg.

Under förra året ägnade jag en del tid åt att sätta mig in i öppna lärresurser. Det var med anledning av ett uppdrag som KB hade, att kartlägga och analysera användandet av sådana avgiftsfria men också delningsbara lärresurser. På samma sätt som vetenskapliga publikationer blir delningsbara när de publiceras öppet kan undervisningsmaterial få ny användning om det kan cirkulera obehindrat.

Genom vår kartläggning konstaterade vi att användningen har ökat något de senaste åren, men att den fortfarande är på en låg nivå. Framför allt noterade vi att kunskapen om öppna lärresurser – vad det är, hur man skapar dem och vad värdet är – är låg bland lärare och utbildningsarrangörer. Bibliotek av olika slag, i synnerhet lärosätesbiblioteken, ser dock möjligheterna och arbetar aktivt med att både sovra och rekommendera öppna lärresurser för lärare och kurser.

Det finns många likheter mellan öppen tillgång till forskningslitteratur och öppen tillgång till utbildningsmaterial. Därför finns också lärdomar att dra av den 20-åriga rörelsen att göra forskningsresultat i form av vetenskapliga publikationer tillgängliga för alla. Visst ser drivkrafterna och barriärerna annorlunda ut, men det närmast etiska motivet är det samma.

Foto: Unsplash (Tidskriften Curie)

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This