NY

Rapporten Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i alla delar av landet är släppt.

Nu är rapporten släppt som handlar om "Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i alla delar av landet" skriven av utredare Kjell Nyman på uppdrag av SVERD med stöd av Universitets och högskolerådet (UHR). Releasen är genomförd på högskolekonferensen NU2024 i...

Högskolekonferensen NU2024 samlar 450 deltagare till Umeå 17-19 juni

SUHF:s nationella högskolepedagogiska konferens och sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning som går av stapeln i Umeå den 17—19 juni. Tema : Högre utbildning i och för förändring Nu finns ett praktfullt program publicerat på...

Akademi Norr konferens i Lycksele 19 juni om kompetensförsörjning i norra Sverige

Den 19 juni släpper Akdemi Norr detaljerad statistik från en omfattande kompetensrapport som visar vilka yrken som kommer ha störst rekryteringsbehov inom 2-3 år. Man har kartlagt både rekryterings- och kompetensutvecklingsbehoven över ett brett spektrum av yrken i...

Regeringen vill satsa på naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik

Nya åtgärder för att stärka STEM-området Publicerad 05 juni 2024 I slutet av 2024 beräknas regeringen presentera en STEM-strategi ( naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik) som syftar till att Sverige ska få fler personer med gedigna kunskaper inom...

Teknik – bred förståelse och intresse hör ihop

Ny forskning presenteras av Johan Svenningsson forskare vid Linköpings Universitet som visar att bred förståelse och intresse hör ihop inom teknikämnen. Både attityder till teknik, samt metodutveckling för att mäta attityder lyfts i avhandlingen. Det finns ett samband...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Låg kunskap om öppna lärresurser

Erik Stattin, handläggare från Kungliga Biblioteket (KB) skriver en krönika i Tidskriften Curie, 16 maj 2023 där han gästbloggar om att Öppen vetenskap är också en fråga för studenter och utbildningsinstitutioner. Kunskapen om öppna lärresurser (OER) är dock fortfarande låg.

Under förra året ägnade jag en del tid åt att sätta mig in i öppna lärresurser. Det var med anledning av ett uppdrag som KB hade, att kartlägga och analysera användandet av sådana avgiftsfria men också delningsbara lärresurser. På samma sätt som vetenskapliga publikationer blir delningsbara när de publiceras öppet kan undervisningsmaterial få ny användning om det kan cirkulera obehindrat.

Genom vår kartläggning konstaterade vi att användningen har ökat något de senaste åren, men att den fortfarande är på en låg nivå. Framför allt noterade vi att kunskapen om öppna lärresurser – vad det är, hur man skapar dem och vad värdet är – är låg bland lärare och utbildningsarrangörer. Bibliotek av olika slag, i synnerhet lärosätesbiblioteken, ser dock möjligheterna och arbetar aktivt med att både sovra och rekommendera öppna lärresurser för lärare och kurser.

Det finns många likheter mellan öppen tillgång till forskningslitteratur och öppen tillgång till utbildningsmaterial. Därför finns också lärdomar att dra av den 20-åriga rörelsen att göra forskningsresultat i form av vetenskapliga publikationer tillgängliga för alla. Visst ser drivkrafterna och barriärerna annorlunda ut, men det närmast etiska motivet är det samma.

Foto: Unsplash (Tidskriften Curie)

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This