NY

UNESCO OER Rekommendation. Svenska Regeringens svar Februari 2023

Generalkonferensen för FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO), som sammanträder i Paris den 12–27 november 2019, vid dess 40:e session. Läs mer här Medlemsländerna har just nu svarat efter fyra års implementeringsarbeten. Se Sveriges svar här...

Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll?

Igår den 7 februari 2023 presenterade OECD Direktör Andreas Schleicher rapport om Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll? https://www.oecd.org/coronavirus/en/education-equity Se inspelningen här Demografiska...

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023. Professor Neil Fassina, President ICDE är också keynote på ICDE och Innland Norges biannual koncerns om Livslångt lärande Lillehammer Lifelong Learning 2023 Professor Neil Fassina,...

Guldäpplet-vinnaren: Så maxar ni era digitala verktyg i vardagen

Lärarpriset Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält 2022 var Martin Howe i Borlänge kommun...

Bibli­o­te­ken kan göra allmän­he­ten delak­tig i forsk­ning­en

Svenska bibliotek ska bidra till kunskapsförmedling och främja vetenskaplig bildning. Internationellt finns många goda exempel på hur bibliotek kan göra allmänheten delaktig i forskningsprocessen. De visar hur även svenska bibliotek skulle kunna bli en arena där...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

För att minimera effekterna av COVID-19 samarbetar Commonwealth of Learning (COL) och OERu med UNESCO Institute for Information Technologies in Education (IITE) och Internationella rådet för öppen- och distansutbildning (ICDE) för att stödja utbildningsinstitutioner över hela världen övergången till online-lärande med öppna utbildningsresurser (OER). #oer4covid

Initiativet syftar till att

  • Establish an open, online community support network for educators tasked with transitioning to online learning

  • In consultation with developing countries, assess local needs to transition to online learning

  • Share OER-enabled online courses for reuse and remixing by institutions around the world

  • Provide examples of open technologies to minimize the risks of proprietary vendor lock-in during this crisis

  • Curate openly licensed resources to assist educators and learners transitioning to online learning.

  • Build capacity among educators to design and develop OER-enabled online courses for local needs.

r kan du anmäla dig för att få reda på mer och eller delta i arbetet

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This