NY

Hur behöver vuxenutbildning förändras för framtiden?

Electronic Platform for Adult LEarning  (EPALE) ställer frågorna om matchning på arbetsmarknaden och vilket stöd till personlig utveckling som behöver ges inom arbetslivet. Man har valt ut följande tre fokusområden att arbeta med under 2023: 1. Engagera - Vilka...

Forskare: Chefer som inte använder AI kommer ersättas

140 miljarder kronor kan frigöras varje år genom att använda AI-tekniker på nuvarande arbetsuppgifter. Men än så länge är det främst näringslivet som driver frågan. Hur ska dagens och framtidens chefer förstå hur AI fungerar och omsätta det smartast? ”Det här är något...

SVERD Webbinarium: Utmaningar och lösningsförslag vid distansutbildning

Två av nordens mest erfarna lärare presenterar sina utmaningar och lösningsförslag Med stöd av digitala verktyg skapas en arbetsplats för alla. Exempel på hur dessa verktyg även kan bidra till ökat samarbete, effektivitet och utveckling i kollegiet. Videobaserat...

Friskolor höjer oftare än kommunala skolor elever som får underkänt på de nationella proven till godkänt i slutbetyg.

Dagens Nyheter skriver idag att friskolor är i genomsnitt mer generösa i sin betygssättning i förhållande till de nationella proven än kommunala skolor. Men data från Skolverket visar samtidigt att det finns en stor variation i betygssättning mellan olika skolor i...

Tisdag den 21 mars uppmärksammas bildning globalt, med talare som går att följa online i evenemang runt hela världen

Tisdag den 21 mars uppmärksammas bildning globalt, med talare som går att följa online i evenemang runt hela världen. Läs mer här How can we live with a sense of place and a cultural identity while global interaction and need for collaboration keep growing? How can we...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Intervju med CHAT GPT om OER och dess implementering och utmaningar av Ebba Ossiannilsson (ordförande ICDE OER Advocacy Committee)

Som ordförande för International Council for Open and Distance Education (ICDE), OER (Open Educational Resources) Committee OEAC, intervjuar Ebba Ossiannilsson, professor, Dr, SVERDs V Ordförande, Sverige, CHAT GPT om OER, dess implementering och utmaningar. OER Advocacy Committee (OERAC) arbetar för att öka det globala erkännandet av Open Educational Resources (OER) och tillhandahåller policystöd för upptagande, användning och återanvändning av OER. Texten är inte redigerad. Nedan ett kort utdrag på svenska. Läs hela intervjun här 

ChatGPT is an artificial intelligence chatbot developed by OpenAI and launched in November 2022. It is built on top of OpenAI’s GPT-3 family of large language models and has been fine-tuned using both supervised and reinforcement learning techniques. What is Chat GPT, see a video here

Ebba Ossiannilsson: Vad vet du om ICDE OER Advocacy Committee?

CHAT GPT: ICDE OER (Open Educational Resources) Advocacy Committee är en kommitté inrättad av International Council for Open and Distance Education (ICDE). ICDE är en global medlemsorganisation som arbetar för att främja öppen, flexibel och distansutbildning, inklusive användning av öppna utbildningsresurser.

OER Advocacy Committee är ansvarig för att främja användningen av OER inom och utanför ICDE. Detta inkluderar att förespråka antagande av öppna utbildningsresurser i utbildningsinstitutioner och att främja användningen av OER i policyer och praxis relaterade till utbildning.

Kommittén består av personer som brinner för öppen utbildning och som har expertis inom områden relaterade till OER, såsom policyutveckling, teknik och pedagogik. Kommittén har ett nära samarbete med andra organisationer och initiativ som främjar öppen utbildning, inklusive Open Education Consortium, Creative Commons och UNESCO.

Kommitténs aktiviteter inkluderar att ta fram riktlinjer och resurser för OER-antagande, anordna evenemang och webbseminarier för att öka medvetenheten om OER och främja användningen av OER i olika utbildningssammanhang. Genom sina påverkansarbetet strävar kommittén efter att öka tillgången till högkvalitativ utbildning och främja livslångt lärande för alla.

Ebba Ossiannilsson: Vad är öppna utbildningsresurser?

CHAT GPT: Open Educational Resources (OER) hänvisar till alla typer av utbildningsinnehåll, resurser eller verktyg som är fritt tillgängliga och öppet licensierade för användning, återanvändning, anpassning och delning. Detta innebär att OER kan användas av vem som helst, var som helst, utan några begränsningar eller kostnader, och kan modifieras och anpassas för att passa individuella behov.

OER innehåller ett brett utbud av material, inklusive läroböcker, multimediainnehåll, föreläsningsanteckningar, lektionsplaneringar, frågesporter och mer. De görs vanligtvis tillgängliga under Creative Commons-licenser, som ger juridiskt tillstånd att använda, dela och ändra innehållet så länge som tillskrivning ges till den ursprungliga författaren.

Målet med OER är att ge rättvis tillgång till högkvalitativt utbildningsmaterial och resurser för elever runt om i världen, särskilt de som kanske inte har tillgång till traditionella utbildningsresurser på grund av geografiska, ekonomiska eller andra hinder. OER kan också bidra till att sänka utbildningskostnaderna genom att ge eleverna kostnadsfria eller billiga alternativ till dyra läroböcker och annat material.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This