NY

Välkommen till SVERD Online höstkonferens European year of skills 22 september 2023

Välkommen till SVERD Online Höstkonferens European year of skills den 22 sep kl 10.00-15.45 med Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning. Anmälan är fri och registreraing sker här:https://www.sverd.se/sverd-online-hostkonferens-22-sep-2023/...

AI ska hjälpa polisstudenter med fysiska prov

Med hjälp av AI och träningsklockor ska polisstudenter kunna lära sig mer om sin hälsa inför avgörande fysiska examinationer. De som leder projektet är Sandra Krugly och Alexander Jansson, adjunkter vid Institutionen för idrottsvetenskap och som undervisar i fysisk...

Vänersborgs nya it-pedagog ska minska digitalt utanförskap

Vänersborg har anställt en it-pedagog till kommunens bibliotek som ska minska det digitala utanförskapet. Pedagogen Adam Norberg ska hjälpa bland annat äldre invånare, nyanlända och hemlösa med alltifrån att ladda ned Bankid till att hålla kontakt med familjen....

Lärdomar av omställningen till distansundervisning under coronapandemin

Nu finns en ny rapport med fokus på att öka kunskapen om hur omställningen till distansundervisning under coronapandemin påverkade undervisning och examination vid universitet och högskolor. Studien som ligger bakom rapporten fokuserar på lärdomar som kan vara till...

Nästan varannan ungdom vill gå i skolan i metaverse

Närmare hälften av de unga i Norden tror att de skulle lära sig mer om de gick i skolan i metaverse, och endast 25 procent tror att de skulle lära sig mindre. Därtill kan 36 procent tänka sig att ha en AI som lärare, enligt den nya rapporten Solve For Tomorrow Report...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Intervju med CHAT GPT om OER och dess implementering och utmaningar av Ebba Ossiannilsson (ordförande ICDE OER Advocacy Committee)

Som ordförande för International Council for Open and Distance Education (ICDE), OER (Open Educational Resources) Committee OEAC, intervjuar Ebba Ossiannilsson, professor, Dr, SVERDs V Ordförande, Sverige, CHAT GPT om OER, dess implementering och utmaningar. OER Advocacy Committee (OERAC) arbetar för att öka det globala erkännandet av Open Educational Resources (OER) och tillhandahåller policystöd för upptagande, användning och återanvändning av OER. Texten är inte redigerad. Nedan ett kort utdrag på svenska. Läs hela intervjun här 

ChatGPT is an artificial intelligence chatbot developed by OpenAI and launched in November 2022. It is built on top of OpenAI’s GPT-3 family of large language models and has been fine-tuned using both supervised and reinforcement learning techniques. What is Chat GPT, see a video here

Ebba Ossiannilsson: Vad vet du om ICDE OER Advocacy Committee?

CHAT GPT: ICDE OER (Open Educational Resources) Advocacy Committee är en kommitté inrättad av International Council for Open and Distance Education (ICDE). ICDE är en global medlemsorganisation som arbetar för att främja öppen, flexibel och distansutbildning, inklusive användning av öppna utbildningsresurser.

OER Advocacy Committee är ansvarig för att främja användningen av OER inom och utanför ICDE. Detta inkluderar att förespråka antagande av öppna utbildningsresurser i utbildningsinstitutioner och att främja användningen av OER i policyer och praxis relaterade till utbildning.

Kommittén består av personer som brinner för öppen utbildning och som har expertis inom områden relaterade till OER, såsom policyutveckling, teknik och pedagogik. Kommittén har ett nära samarbete med andra organisationer och initiativ som främjar öppen utbildning, inklusive Open Education Consortium, Creative Commons och UNESCO.

Kommitténs aktiviteter inkluderar att ta fram riktlinjer och resurser för OER-antagande, anordna evenemang och webbseminarier för att öka medvetenheten om OER och främja användningen av OER i olika utbildningssammanhang. Genom sina påverkansarbetet strävar kommittén efter att öka tillgången till högkvalitativ utbildning och främja livslångt lärande för alla.

Ebba Ossiannilsson: Vad är öppna utbildningsresurser?

CHAT GPT: Open Educational Resources (OER) hänvisar till alla typer av utbildningsinnehåll, resurser eller verktyg som är fritt tillgängliga och öppet licensierade för användning, återanvändning, anpassning och delning. Detta innebär att OER kan användas av vem som helst, var som helst, utan några begränsningar eller kostnader, och kan modifieras och anpassas för att passa individuella behov.

OER innehåller ett brett utbud av material, inklusive läroböcker, multimediainnehåll, föreläsningsanteckningar, lektionsplaneringar, frågesporter och mer. De görs vanligtvis tillgängliga under Creative Commons-licenser, som ger juridiskt tillstånd att använda, dela och ändra innehållet så länge som tillskrivning ges till den ursprungliga författaren.

Målet med OER är att ge rättvis tillgång till högkvalitativt utbildningsmaterial och resurser för elever runt om i världen, särskilt de som kanske inte har tillgång till traditionella utbildningsresurser på grund av geografiska, ekonomiska eller andra hinder. OER kan också bidra till att sänka utbildningskostnaderna genom att ge eleverna kostnadsfria eller billiga alternativ till dyra läroböcker och annat material.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This