NY

Rapporten Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i alla delar av landet är släppt.

Nu är rapporten släppt som handlar om "Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i alla delar av landet" skriven av utredare Kjell Nyman på uppdrag av SVERD med stöd av Universitets och högskolerådet (UHR). Releasen är genomförd på högskolekonferensen NU2024 i...

Högskolekonferensen NU2024 samlar 450 deltagare till Umeå 17-19 juni

SUHF:s nationella högskolepedagogiska konferens och sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning som går av stapeln i Umeå den 17—19 juni. Tema : Högre utbildning i och för förändring Nu finns ett praktfullt program publicerat på...

Akademi Norr konferens i Lycksele 19 juni om kompetensförsörjning i norra Sverige

Den 19 juni släpper Akdemi Norr detaljerad statistik från en omfattande kompetensrapport som visar vilka yrken som kommer ha störst rekryteringsbehov inom 2-3 år. Man har kartlagt både rekryterings- och kompetensutvecklingsbehoven över ett brett spektrum av yrken i...

Regeringen vill satsa på naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik

Nya åtgärder för att stärka STEM-området Publicerad 05 juni 2024 I slutet av 2024 beräknas regeringen presentera en STEM-strategi ( naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik) som syftar till att Sverige ska få fler personer med gedigna kunskaper inom...

Teknik – bred förståelse och intresse hör ihop

Ny forskning presenteras av Johan Svenningsson forskare vid Linköpings Universitet som visar att bred förståelse och intresse hör ihop inom teknikämnen. Både attityder till teknik, samt metodutveckling för att mäta attityder lyfts i avhandlingen. Det finns ett samband...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Intervju med CHAT GPT om OER och dess implementering och utmaningar av Ebba Ossiannilsson (ordförande ICDE OER Advocacy Committee)

Som ordförande för International Council for Open and Distance Education (ICDE), OER (Open Educational Resources) Committee OEAC, intervjuar Ebba Ossiannilsson, professor, Dr, SVERDs V Ordförande, Sverige, CHAT GPT om OER, dess implementering och utmaningar. OER Advocacy Committee (OERAC) arbetar för att öka det globala erkännandet av Open Educational Resources (OER) och tillhandahåller policystöd för upptagande, användning och återanvändning av OER. Texten är inte redigerad. Nedan ett kort utdrag på svenska. Läs hela intervjun här 

ChatGPT is an artificial intelligence chatbot developed by OpenAI and launched in November 2022. It is built on top of OpenAI’s GPT-3 family of large language models and has been fine-tuned using both supervised and reinforcement learning techniques. What is Chat GPT, see a video here

Ebba Ossiannilsson: Vad vet du om ICDE OER Advocacy Committee?

CHAT GPT: ICDE OER (Open Educational Resources) Advocacy Committee är en kommitté inrättad av International Council for Open and Distance Education (ICDE). ICDE är en global medlemsorganisation som arbetar för att främja öppen, flexibel och distansutbildning, inklusive användning av öppna utbildningsresurser.

OER Advocacy Committee är ansvarig för att främja användningen av OER inom och utanför ICDE. Detta inkluderar att förespråka antagande av öppna utbildningsresurser i utbildningsinstitutioner och att främja användningen av OER i policyer och praxis relaterade till utbildning.

Kommittén består av personer som brinner för öppen utbildning och som har expertis inom områden relaterade till OER, såsom policyutveckling, teknik och pedagogik. Kommittén har ett nära samarbete med andra organisationer och initiativ som främjar öppen utbildning, inklusive Open Education Consortium, Creative Commons och UNESCO.

Kommitténs aktiviteter inkluderar att ta fram riktlinjer och resurser för OER-antagande, anordna evenemang och webbseminarier för att öka medvetenheten om OER och främja användningen av OER i olika utbildningssammanhang. Genom sina påverkansarbetet strävar kommittén efter att öka tillgången till högkvalitativ utbildning och främja livslångt lärande för alla.

Ebba Ossiannilsson: Vad är öppna utbildningsresurser?

CHAT GPT: Open Educational Resources (OER) hänvisar till alla typer av utbildningsinnehåll, resurser eller verktyg som är fritt tillgängliga och öppet licensierade för användning, återanvändning, anpassning och delning. Detta innebär att OER kan användas av vem som helst, var som helst, utan några begränsningar eller kostnader, och kan modifieras och anpassas för att passa individuella behov.

OER innehåller ett brett utbud av material, inklusive läroböcker, multimediainnehåll, föreläsningsanteckningar, lektionsplaneringar, frågesporter och mer. De görs vanligtvis tillgängliga under Creative Commons-licenser, som ger juridiskt tillstånd att använda, dela och ändra innehållet så länge som tillskrivning ges till den ursprungliga författaren.

Målet med OER är att ge rättvis tillgång till högkvalitativt utbildningsmaterial och resurser för elever runt om i världen, särskilt de som kanske inte har tillgång till traditionella utbildningsresurser på grund av geografiska, ekonomiska eller andra hinder. OER kan också bidra till att sänka utbildningskostnaderna genom att ge eleverna kostnadsfria eller billiga alternativ till dyra läroböcker och annat material.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This