NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Intervju med CHAT GPT om OER och dess implementering och utmaningar av Ebba Ossiannilsson (ordförande ICDE OER Advocacy Committee)

Som ordförande för International Council for Open and Distance Education (ICDE), OER (Open Educational Resources) Committee OEAC, intervjuar Ebba Ossiannilsson, professor, Dr, SVERDs V Ordförande, Sverige, CHAT GPT om OER, dess implementering och utmaningar. OER Advocacy Committee (OERAC) arbetar för att öka det globala erkännandet av Open Educational Resources (OER) och tillhandahåller policystöd för upptagande, användning och återanvändning av OER. Texten är inte redigerad. Nedan ett kort utdrag på svenska. Läs hela intervjun här 

ChatGPT is an artificial intelligence chatbot developed by OpenAI and launched in November 2022. It is built on top of OpenAI’s GPT-3 family of large language models and has been fine-tuned using both supervised and reinforcement learning techniques. What is Chat GPT, see a video here

Ebba Ossiannilsson: Vad vet du om ICDE OER Advocacy Committee?

CHAT GPT: ICDE OER (Open Educational Resources) Advocacy Committee är en kommitté inrättad av International Council for Open and Distance Education (ICDE). ICDE är en global medlemsorganisation som arbetar för att främja öppen, flexibel och distansutbildning, inklusive användning av öppna utbildningsresurser.

OER Advocacy Committee är ansvarig för att främja användningen av OER inom och utanför ICDE. Detta inkluderar att förespråka antagande av öppna utbildningsresurser i utbildningsinstitutioner och att främja användningen av OER i policyer och praxis relaterade till utbildning.

Kommittén består av personer som brinner för öppen utbildning och som har expertis inom områden relaterade till OER, såsom policyutveckling, teknik och pedagogik. Kommittén har ett nära samarbete med andra organisationer och initiativ som främjar öppen utbildning, inklusive Open Education Consortium, Creative Commons och UNESCO.

Kommitténs aktiviteter inkluderar att ta fram riktlinjer och resurser för OER-antagande, anordna evenemang och webbseminarier för att öka medvetenheten om OER och främja användningen av OER i olika utbildningssammanhang. Genom sina påverkansarbetet strävar kommittén efter att öka tillgången till högkvalitativ utbildning och främja livslångt lärande för alla.

Ebba Ossiannilsson: Vad är öppna utbildningsresurser?

CHAT GPT: Open Educational Resources (OER) hänvisar till alla typer av utbildningsinnehåll, resurser eller verktyg som är fritt tillgängliga och öppet licensierade för användning, återanvändning, anpassning och delning. Detta innebär att OER kan användas av vem som helst, var som helst, utan några begränsningar eller kostnader, och kan modifieras och anpassas för att passa individuella behov.

OER innehåller ett brett utbud av material, inklusive läroböcker, multimediainnehåll, föreläsningsanteckningar, lektionsplaneringar, frågesporter och mer. De görs vanligtvis tillgängliga under Creative Commons-licenser, som ger juridiskt tillstånd att använda, dela och ändra innehållet så länge som tillskrivning ges till den ursprungliga författaren.

Målet med OER är att ge rättvis tillgång till högkvalitativt utbildningsmaterial och resurser för elever runt om i världen, särskilt de som kanske inte har tillgång till traditionella utbildningsresurser på grund av geografiska, ekonomiska eller andra hinder. OER kan också bidra till att sänka utbildningskostnaderna genom att ge eleverna kostnadsfria eller billiga alternativ till dyra läroböcker och annat material.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This