NY

Välkommen till SVERD Online höstkonferens European year of skills 22 september 2023

Välkommen till SVERD Online Höstkonferens European year of skills den 22 sep kl 10.00-15.45 med Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning. Anmälan är fri och registreraing sker här:https://www.sverd.se/sverd-online-hostkonferens-22-sep-2023/...

AI ska hjälpa polisstudenter med fysiska prov

Med hjälp av AI och träningsklockor ska polisstudenter kunna lära sig mer om sin hälsa inför avgörande fysiska examinationer. De som leder projektet är Sandra Krugly och Alexander Jansson, adjunkter vid Institutionen för idrottsvetenskap och som undervisar i fysisk...

Vänersborgs nya it-pedagog ska minska digitalt utanförskap

Vänersborg har anställt en it-pedagog till kommunens bibliotek som ska minska det digitala utanförskapet. Pedagogen Adam Norberg ska hjälpa bland annat äldre invånare, nyanlända och hemlösa med alltifrån att ladda ned Bankid till att hålla kontakt med familjen....

Lärdomar av omställningen till distansundervisning under coronapandemin

Nu finns en ny rapport med fokus på att öka kunskapen om hur omställningen till distansundervisning under coronapandemin påverkade undervisning och examination vid universitet och högskolor. Studien som ligger bakom rapporten fokuserar på lärdomar som kan vara till...

Nästan varannan ungdom vill gå i skolan i metaverse

Närmare hälften av de unga i Norden tror att de skulle lära sig mer om de gick i skolan i metaverse, och endast 25 procent tror att de skulle lära sig mindre. Därtill kan 36 procent tänka sig att ha en AI som lärare, enligt den nya rapporten Solve For Tomorrow Report...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

UNESCO OER Rekommendation. Svenska Regeringens svar Februari 2023

Generalkonferensen för FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO), som sammanträder i Paris den 12–27 november 2019, vid dess 40:e session. Läs mer här

Medlemsländerna har just nu svarat efter fyra års implementeringsarbeten. Se Sveriges svar här Final OER Report_SWEDEN

Läs mer på Mötesplats OER här

UNESCO OER Rekommendation bygger på Ljubljana OER Action Plan 2017 för att integrera OER för att hjälpa alla medlemsstater att skapa inkluderande kunskapssamhällen och uppnå 2030 års agenda för hållbar utveckling, nämligen SDG 4 (Kvalitetsutbildning), SDG 5 (Jämställdhet), SDG 9 (Industri, innovation och infrastruktur), SDG 10 (Minskad ojämlikhet inom och mellan länder), SDG 16 (Fred, rättvisa och starka institutioner) och SDG 17 (Partnerskap för målen).

UNESCOs medlemsländer antar den nuvarande rekommendationen om öppna utbildningsresurser (OER), den tjugofemte november 2019. Rekommenderar att medlemsstaterna tillämpar bestämmelserna i denna rekommendation genom att vidta lämpliga åtgärder, inklusive de lagstiftnings- eller andra åtgärder som kan krävas, i enlighet med varje stats konstitutionella praxis och styrande strukturer, för att inom sina jurisdiktioner verkställa principerna i rekommendationen. UNESCO rekommenderar också att medlemsstaterna gör de myndigheter och organ som ansvarar för lärande, utbildning och forskning uppmärksamma på rekommendationen och samråder med relevanta intressenter som berör lärande och utbildning. UNESCO rekommenderar vidare att medlemsstaterna rapporterar till den, vid sådana datum och på sådant sätt som ska fastställas, om de åtgärder som vidtagits i enlighet med denna rekommendation.

Open Educational Resources (OER) are learning, teaching and research materials in any format and medium that reside in the public domain or are under copyright that have been released under an open license, that permit no-cost access, re-use, re-purpose, adaptation and redistribution by others.

FEM områden är specillt fokuserade i rekommendationen

i) Building capacity of stakeholders to create, access, re-use, adapt and redistribute OER

(ii) Developing supportive policy

(iii) Encouraging effective, inclusive and equitable access to quality OER

(iv) Nurturing the creation of sustainability models for OER

(v) Promoting and reinforcing international cooperation

Dessutom inkluderas monitoring och utvärdering.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This