NY

Hur behöver vuxenutbildning förändras för framtiden?

Electronic Platform for Adult LEarning  (EPALE) ställer frågorna om matchning på arbetsmarknaden och vilket stöd till personlig utveckling som behöver ges inom arbetslivet. Man har valt ut följande tre fokusområden att arbeta med under 2023: 1. Engagera - Vilka...

Forskare: Chefer som inte använder AI kommer ersättas

140 miljarder kronor kan frigöras varje år genom att använda AI-tekniker på nuvarande arbetsuppgifter. Men än så länge är det främst näringslivet som driver frågan. Hur ska dagens och framtidens chefer förstå hur AI fungerar och omsätta det smartast? ”Det här är något...

SVERD Webbinarium: Utmaningar och lösningsförslag vid distansutbildning

Två av nordens mest erfarna lärare presenterar sina utmaningar och lösningsförslag Med stöd av digitala verktyg skapas en arbetsplats för alla. Exempel på hur dessa verktyg även kan bidra till ökat samarbete, effektivitet och utveckling i kollegiet. Videobaserat...

Friskolor höjer oftare än kommunala skolor elever som får underkänt på de nationella proven till godkänt i slutbetyg.

Dagens Nyheter skriver idag att friskolor är i genomsnitt mer generösa i sin betygssättning i förhållande till de nationella proven än kommunala skolor. Men data från Skolverket visar samtidigt att det finns en stor variation i betygssättning mellan olika skolor i...

Tisdag den 21 mars uppmärksammas bildning globalt, med talare som går att följa online i evenemang runt hela världen

Tisdag den 21 mars uppmärksammas bildning globalt, med talare som går att följa online i evenemang runt hela världen. Läs mer här How can we live with a sense of place and a cultural identity while global interaction and need for collaboration keep growing? How can we...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

UNESCO OER Rekommendation. Svenska Regeringens svar Februari 2023

Generalkonferensen för FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO), som sammanträder i Paris den 12–27 november 2019, vid dess 40:e session. Läs mer här

Medlemsländerna har just nu svarat efter fyra års implementeringsarbeten. Se Sveriges svar här Final OER Report_SWEDEN

Läs mer på Mötesplats OER här

UNESCO OER Rekommendation bygger på Ljubljana OER Action Plan 2017 för att integrera OER för att hjälpa alla medlemsstater att skapa inkluderande kunskapssamhällen och uppnå 2030 års agenda för hållbar utveckling, nämligen SDG 4 (Kvalitetsutbildning), SDG 5 (Jämställdhet), SDG 9 (Industri, innovation och infrastruktur), SDG 10 (Minskad ojämlikhet inom och mellan länder), SDG 16 (Fred, rättvisa och starka institutioner) och SDG 17 (Partnerskap för målen).

UNESCOs medlemsländer antar den nuvarande rekommendationen om öppna utbildningsresurser (OER), den tjugofemte november 2019. Rekommenderar att medlemsstaterna tillämpar bestämmelserna i denna rekommendation genom att vidta lämpliga åtgärder, inklusive de lagstiftnings- eller andra åtgärder som kan krävas, i enlighet med varje stats konstitutionella praxis och styrande strukturer, för att inom sina jurisdiktioner verkställa principerna i rekommendationen. UNESCO rekommenderar också att medlemsstaterna gör de myndigheter och organ som ansvarar för lärande, utbildning och forskning uppmärksamma på rekommendationen och samråder med relevanta intressenter som berör lärande och utbildning. UNESCO rekommenderar vidare att medlemsstaterna rapporterar till den, vid sådana datum och på sådant sätt som ska fastställas, om de åtgärder som vidtagits i enlighet med denna rekommendation.

Open Educational Resources (OER) are learning, teaching and research materials in any format and medium that reside in the public domain or are under copyright that have been released under an open license, that permit no-cost access, re-use, re-purpose, adaptation and redistribution by others.

FEM områden är specillt fokuserade i rekommendationen

i) Building capacity of stakeholders to create, access, re-use, adapt and redistribute OER

(ii) Developing supportive policy

(iii) Encouraging effective, inclusive and equitable access to quality OER

(iv) Nurturing the creation of sustainability models for OER

(v) Promoting and reinforcing international cooperation

Dessutom inkluderas monitoring och utvärdering.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This