NY

Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Den 11 april arrangerade Högskolan Väst och Campus Västervik ett riksdagsseminarium om decentraliserade utbildningsmiljöer. Det inom ramen för initiativet Nya Vägar (https://nyavagar.se/). Diskussionerna handlade om att utveckla kvalitet och hur staten kan ta ett...

Staten måste in i matchen mot kompetensbristen

Nya Vägar är en plattform för samverkan där man arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Se länkhttps://nyavagar.se/ Företrädare för Nya vägar initiativet från Västerviks kommun och Högskolan Väst skriver i en debattartikel på Dagens Samhälle att...

Regeringen tillför 500 miljoner kronor till skolväsendet

Den höga inflationen har medfört ett högt kostnadstryck på landets kommuner. För att upprätthålla kvaliteten i undervisningen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2024 att skolväsendet ska förstärkas med 500 miljoner kronor. – Den höga inflationen har...

Skolverkets styrning gör undervisningen lidande

Skolverket bör fokusera på att ge stöd och inspiration till skolorna, snarare än att styra och kontrollera dem. Skolverket bör vara en resurs för skolorna, inte en samverkanspart som spär på den administrativa inflationen och utformar projekt för att sysselsätta sina...

På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar.

Ministern om studieförbunden: ”Förstår att de som nedprioriteras är missnöjda” På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar. ”Utbildningar som leder till jobb prioriteras”, säger...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

UNESCO OER Rekommendation. Svenska Regeringens svar Februari 2023

Generalkonferensen för FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO), som sammanträder i Paris den 12–27 november 2019, vid dess 40:e session. Läs mer här

Medlemsländerna har just nu svarat efter fyra års implementeringsarbeten. Se Sveriges svar här Final OER Report_SWEDEN

Läs mer på Mötesplats OER här

UNESCO OER Rekommendation bygger på Ljubljana OER Action Plan 2017 för att integrera OER för att hjälpa alla medlemsstater att skapa inkluderande kunskapssamhällen och uppnå 2030 års agenda för hållbar utveckling, nämligen SDG 4 (Kvalitetsutbildning), SDG 5 (Jämställdhet), SDG 9 (Industri, innovation och infrastruktur), SDG 10 (Minskad ojämlikhet inom och mellan länder), SDG 16 (Fred, rättvisa och starka institutioner) och SDG 17 (Partnerskap för målen).

UNESCOs medlemsländer antar den nuvarande rekommendationen om öppna utbildningsresurser (OER), den tjugofemte november 2019. Rekommenderar att medlemsstaterna tillämpar bestämmelserna i denna rekommendation genom att vidta lämpliga åtgärder, inklusive de lagstiftnings- eller andra åtgärder som kan krävas, i enlighet med varje stats konstitutionella praxis och styrande strukturer, för att inom sina jurisdiktioner verkställa principerna i rekommendationen. UNESCO rekommenderar också att medlemsstaterna gör de myndigheter och organ som ansvarar för lärande, utbildning och forskning uppmärksamma på rekommendationen och samråder med relevanta intressenter som berör lärande och utbildning. UNESCO rekommenderar vidare att medlemsstaterna rapporterar till den, vid sådana datum och på sådant sätt som ska fastställas, om de åtgärder som vidtagits i enlighet med denna rekommendation.

Open Educational Resources (OER) are learning, teaching and research materials in any format and medium that reside in the public domain or are under copyright that have been released under an open license, that permit no-cost access, re-use, re-purpose, adaptation and redistribution by others.

FEM områden är specillt fokuserade i rekommendationen

i) Building capacity of stakeholders to create, access, re-use, adapt and redistribute OER

(ii) Developing supportive policy

(iii) Encouraging effective, inclusive and equitable access to quality OER

(iv) Nurturing the creation of sustainability models for OER

(v) Promoting and reinforcing international cooperation

Dessutom inkluderas monitoring och utvärdering.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This