NY

Martin Linder Unionen är med på SVERDs Online Vårkonferens den 10/3 och talar om livslångt lärande på arbetsplatsen

Martin Linder förbundsordförande UNIONEN har skrivit en artikel den 16 januari om arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare. Unionen har under många år haft kompetensfrågor allra högst på agendan. Det har vi eftersom arbetslivet ställer höga...

UKÄ ska göra fallstudier om akademisk frihet

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra fallstudier om akademisk frihet. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt...

SFS, bjuder in till digitalt panelsamtal för att presentera vår nya rapport Särskilt pedagogiskt stöd 

Meddelande från Sveriges förenade studentkårer: Sveriges förenade studentkårer, SFS, bjuder in till digitalt panelsamtal för att presentera vår nya rapport Särskilt pedagogiskt stöd den 31 januari. SFS har genom en enkät undersökt hur det särskilda pedagogiska stödet...

Pressträff med Mats Persson och Lotta Edholm om skolområdet under regeringens 100 första dagar

I morgon, fredag den 20 januari, håller utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm pressträff för att presentera satsningar inom skolområdet. Tid: 20 januari 2023 kl. 10:00 Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i...

Fler vägar till vårdyrken

Den 7 februari bjuder UKÄ, MYH och Skolverket in till frukostseminarium. Seminariet har sin utgångspunkt i rapporten Fler vägar till vårdyrken. SVERDs V ordförande Ebba Ossiannilsson, var en av aktörerna de haft dialog med. Läs rapporten som seminariet bygger på: Fler...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Vändpunkten: Varför vi måste förändra utbildningen nu

Att driva en global rörelse för att transformera utbildning: Nyckelögonblick 2022. Läs mer här 

2022 education key moments

Light and Vision, Xinovap & Rawpixel/Shutterstock.com

2022 var ett år som bevittnade stora milstolpar i den globala rörelsen för att förändra utbildning. Mot bakgrund av en oroväckande inlärnings- och budgetkris, fick UNESCO:s uppmaning till en global mobilisering för att placera utbildning högst upp på den politiska agendan världen över med förnyade nationella och globala åtaganden. Och tre UNESCO-världskonferenser med fokus på tidig barndom, högre utbildning och livslångt lärande satte ytterligare en gemensam vision och löften om att driva framsteg under det kommande decenniet. Här är några viktiga ögonblick och teman som har präglat detta ”förvandlande” år inom utbildning.

Vändpunkten: Varför vi måste förändra utbildningen nu
Vårt nuvarande globala utbildningssystem misslyckas med att tillhandahålla kvalitetsinlärning för alla under hela livet och hjälpa oss att forma fredliga, rättvisa och hållbara samhällen. Unescos data visar att 244 miljoner barn och ungdomar över hela världen går ur skolan. Det råder en kris när det gäller grundläggande lärande, läs- och skrivkunnighet och räknefärdigheter bland unga elever. Det uppskattas att 60 % av barn globalt inte kan läsa och förstå en enkel text vid tio års ålder. COVID-19-pandemin, som utlöste den största störningen av utbildningen i historien, har fördjupat en redan existerande kris av inkludering, kvalitet och relevans

Det har aldrig varit mer avgörande att ombilda hur vi lär oss, vad vi lär oss och hur vi lär oss, som beskrivs i UNESCOs flaggskepp Futures of Education Report, som krävde ett nytt socialt kontrakt för utbildning. Vändpunkten är nu. Det är därför som FN:s generalsekreterare sammankallade Transforming Education Summit i september i New York för att samla världsledare och sätta utbildning högst upp på den politiska agendan. Ungdomsförespråkare var involverade under hela processen som ledde till toppmötet och antog ungdomsdeklarationen om deras gemensamma vision för att förändra utbildningen.

Vid toppmötet åtog sig mer än 130 länder att starta om sina utbildningssystem och påskynda åtgärder för att få slut på inlärningskrisen. För att skapa fart för toppmötet stod UNESCO värd för ett förtoppmöte i juni där 154 utbildningsministrar och viceministrar och 1 800 deltagare deltog. Det utgjorde ett forum för länder att presentera preliminära resultat av nationella samråd och föra multilaterala diskussioner om nya åtaganden.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This