NY

Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning

Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket, Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet har fått i uppdrag via instruktionsförändringar eller i regleringsbrev att samverka i syfte att bidra...

Det europeiska kompetensåret – European year of skills – handlar om vuxnas lärande

Den 9 maj har det europeiska kompetensåret - European year of skills (EYS) lanserats. I ett öppningsmeddelande riktat till publiken upprepade president Ursula von der Leyen att "att investera i utbildning är inte bara det rätta att göra, utan det är det smarta att...

Abonnemangstjänst ska förse äldre med mat och gemenskap

Ensamhet och näringsfattig mat är förödande för åldrande människor. Därför hoppas sjuksköterskan Jamila Boccaccio att hennes koncept, som både förser äldre med trygga smaker och med digitalt umgänge, inom sju år i princip ska kunna ordineras på recept. Hennes idé...

SVERD Webbinarium: E-assessment – Digital examination med internationell utblick

Den 26 maj 2023 genomfördes ett SVERD/UHR webinar med Klaus Dieter Rossade, Open University, UK, tillika reperesentant i EADTU  Special Interest Group (SIG) on Online Assessment (2020 - 2022). Klaus Dieter Rossade gav oss internationell utblick kring både...

Mer om mikromeriter och kompetenspasset

Detta material från projektet Kompetenspasset som drivs av RISE, MYH, AF och Vinnova vänder sig till dig som är intresserad av vad mikromeriter är och kan vara för just din organisation. Materialet vänder sig till dig som är beslutsfattare eller utbildningsanordnare...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Vändpunkten: Varför vi måste förändra utbildningen nu

Att driva en global rörelse för att transformera utbildning: Nyckelögonblick 2022. Läs mer här 

2022 education key moments

Light and Vision, Xinovap & Rawpixel/Shutterstock.com

2022 var ett år som bevittnade stora milstolpar i den globala rörelsen för att förändra utbildning. Mot bakgrund av en oroväckande inlärnings- och budgetkris, fick UNESCO:s uppmaning till en global mobilisering för att placera utbildning högst upp på den politiska agendan världen över med förnyade nationella och globala åtaganden. Och tre UNESCO-världskonferenser med fokus på tidig barndom, högre utbildning och livslångt lärande satte ytterligare en gemensam vision och löften om att driva framsteg under det kommande decenniet. Här är några viktiga ögonblick och teman som har präglat detta ”förvandlande” år inom utbildning.

Vändpunkten: Varför vi måste förändra utbildningen nu
Vårt nuvarande globala utbildningssystem misslyckas med att tillhandahålla kvalitetsinlärning för alla under hela livet och hjälpa oss att forma fredliga, rättvisa och hållbara samhällen. Unescos data visar att 244 miljoner barn och ungdomar över hela världen går ur skolan. Det råder en kris när det gäller grundläggande lärande, läs- och skrivkunnighet och räknefärdigheter bland unga elever. Det uppskattas att 60 % av barn globalt inte kan läsa och förstå en enkel text vid tio års ålder. COVID-19-pandemin, som utlöste den största störningen av utbildningen i historien, har fördjupat en redan existerande kris av inkludering, kvalitet och relevans

Det har aldrig varit mer avgörande att ombilda hur vi lär oss, vad vi lär oss och hur vi lär oss, som beskrivs i UNESCOs flaggskepp Futures of Education Report, som krävde ett nytt socialt kontrakt för utbildning. Vändpunkten är nu. Det är därför som FN:s generalsekreterare sammankallade Transforming Education Summit i september i New York för att samla världsledare och sätta utbildning högst upp på den politiska agendan. Ungdomsförespråkare var involverade under hela processen som ledde till toppmötet och antog ungdomsdeklarationen om deras gemensamma vision för att förändra utbildningen.

Vid toppmötet åtog sig mer än 130 länder att starta om sina utbildningssystem och påskynda åtgärder för att få slut på inlärningskrisen. För att skapa fart för toppmötet stod UNESCO värd för ett förtoppmöte i juni där 154 utbildningsministrar och viceministrar och 1 800 deltagare deltog. Det utgjorde ett forum för länder att presentera preliminära resultat av nationella samråd och föra multilaterala diskussioner om nya åtaganden.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This