NY

Nytt avtal klart för fackföreningen Sveriges Lärare inom kommuner och regioner – HÖK 24

Nytt avtal är klart från idag 17 april för Sveriges Lärare inom kommuner och regioner - HÖK 24 Sveriges Lärare har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalsperiod – Ett år. 2024-04-01 till och med...

Vårbudgeten medför 2 000 fler platser på yrkesvux

För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att 130 miljoner kronor tillförs och 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp till 15 000 sommarjobb för ungdomar och att 167 miljoner kronor tillförs för 2 000 fler...

Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Den 11 april arrangerade Högskolan Väst och Campus Västervik ett riksdagsseminarium om decentraliserade utbildningsmiljöer. Det inom ramen för initiativet Nya Vägar (https://nyavagar.se/). Diskussionerna handlade om att utveckla kvalitet och hur staten kan ta ett...

Staten måste in i matchen mot kompetensbristen

Nya Vägar är en plattform för samverkan där man arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Se länkhttps://nyavagar.se/ Företrädare för Nya vägar initiativet från Västerviks kommun och Högskolan Väst skriver i en debattartikel på Dagens Samhälle att...

Regeringen tillför 500 miljoner kronor till skolväsendet

Den höga inflationen har medfört ett högt kostnadstryck på landets kommuner. För att upprätthålla kvaliteten i undervisningen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2024 att skolväsendet ska förstärkas med 500 miljoner kronor. – Den höga inflationen har...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Vändpunkten: Varför vi måste förändra utbildningen nu

Att driva en global rörelse för att transformera utbildning: Nyckelögonblick 2022. Läs mer här 

2022 education key moments

Light and Vision, Xinovap & Rawpixel/Shutterstock.com

2022 var ett år som bevittnade stora milstolpar i den globala rörelsen för att förändra utbildning. Mot bakgrund av en oroväckande inlärnings- och budgetkris, fick UNESCO:s uppmaning till en global mobilisering för att placera utbildning högst upp på den politiska agendan världen över med förnyade nationella och globala åtaganden. Och tre UNESCO-världskonferenser med fokus på tidig barndom, högre utbildning och livslångt lärande satte ytterligare en gemensam vision och löften om att driva framsteg under det kommande decenniet. Här är några viktiga ögonblick och teman som har präglat detta ”förvandlande” år inom utbildning.

Vändpunkten: Varför vi måste förändra utbildningen nu
Vårt nuvarande globala utbildningssystem misslyckas med att tillhandahålla kvalitetsinlärning för alla under hela livet och hjälpa oss att forma fredliga, rättvisa och hållbara samhällen. Unescos data visar att 244 miljoner barn och ungdomar över hela världen går ur skolan. Det råder en kris när det gäller grundläggande lärande, läs- och skrivkunnighet och räknefärdigheter bland unga elever. Det uppskattas att 60 % av barn globalt inte kan läsa och förstå en enkel text vid tio års ålder. COVID-19-pandemin, som utlöste den största störningen av utbildningen i historien, har fördjupat en redan existerande kris av inkludering, kvalitet och relevans

Det har aldrig varit mer avgörande att ombilda hur vi lär oss, vad vi lär oss och hur vi lär oss, som beskrivs i UNESCOs flaggskepp Futures of Education Report, som krävde ett nytt socialt kontrakt för utbildning. Vändpunkten är nu. Det är därför som FN:s generalsekreterare sammankallade Transforming Education Summit i september i New York för att samla världsledare och sätta utbildning högst upp på den politiska agendan. Ungdomsförespråkare var involverade under hela processen som ledde till toppmötet och antog ungdomsdeklarationen om deras gemensamma vision för att förändra utbildningen.

Vid toppmötet åtog sig mer än 130 länder att starta om sina utbildningssystem och påskynda åtgärder för att få slut på inlärningskrisen. För att skapa fart för toppmötet stod UNESCO värd för ett förtoppmöte i juni där 154 utbildningsministrar och viceministrar och 1 800 deltagare deltog. Det utgjorde ett forum för länder att presentera preliminära resultat av nationella samråd och föra multilaterala diskussioner om nya åtaganden.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This