NY

Oväntade svar när Voister chattar med AI-tonåringen Laika

Voister har chattat med Laika, en trettonårig AI helt uppvuxen på sociala medier. Laika föredrar Tiktok framför andra plattformar, är övertygad om att pengar är vägen till lycka och både fascineras och skräms av krigsfordon som sprängs. Samtalet präglas av...

FN:s CDO: Detta krävs för att lyckas med digital transformation

Robert Opp, CDO på UNDP, driver FN:s utvecklingsprogram som syftar till att accelerera digital transformation i utvecklingsländer. För Voister berättar han vad som krävs i samspelet mellan stat och näringsliv, hur olika länder kan hjälpa varandra att bli mer effektiva...

Lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse

Nio av tio svensklärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse. Det visar en undersökning som Utbildningsradion låtit Demoskop göra. Utbildningsradion, UR, och Demoskop lät göra undersökningen bland 500 svensklärare i samband...

Historiskt kunskapstapp i senaste PISA

Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats i matematik och läsförståelse. Dessutom syns en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund, det visar den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper....

Grön omställning och digitalisering i fokus när MYH gör sig redo för ny expansion

Yrkeshögskolan står inför en ny expansion. Tack vare den aviserade satsningen på utbildningsformen gör myndigheten sig nu redo att bevilja fler YH-utbildningar. Enligt Jenny Sörby, tf chef på enheten för analys och ansökan, kommer myndigheten bevilja ansökningar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Vändpunkten: Varför vi måste förändra utbildningen nu

Att driva en global rörelse för att transformera utbildning: Nyckelögonblick 2022. Läs mer här 

2022 education key moments

Light and Vision, Xinovap & Rawpixel/Shutterstock.com

2022 var ett år som bevittnade stora milstolpar i den globala rörelsen för att förändra utbildning. Mot bakgrund av en oroväckande inlärnings- och budgetkris, fick UNESCO:s uppmaning till en global mobilisering för att placera utbildning högst upp på den politiska agendan världen över med förnyade nationella och globala åtaganden. Och tre UNESCO-världskonferenser med fokus på tidig barndom, högre utbildning och livslångt lärande satte ytterligare en gemensam vision och löften om att driva framsteg under det kommande decenniet. Här är några viktiga ögonblick och teman som har präglat detta ”förvandlande” år inom utbildning.

Vändpunkten: Varför vi måste förändra utbildningen nu
Vårt nuvarande globala utbildningssystem misslyckas med att tillhandahålla kvalitetsinlärning för alla under hela livet och hjälpa oss att forma fredliga, rättvisa och hållbara samhällen. Unescos data visar att 244 miljoner barn och ungdomar över hela världen går ur skolan. Det råder en kris när det gäller grundläggande lärande, läs- och skrivkunnighet och räknefärdigheter bland unga elever. Det uppskattas att 60 % av barn globalt inte kan läsa och förstå en enkel text vid tio års ålder. COVID-19-pandemin, som utlöste den största störningen av utbildningen i historien, har fördjupat en redan existerande kris av inkludering, kvalitet och relevans

Det har aldrig varit mer avgörande att ombilda hur vi lär oss, vad vi lär oss och hur vi lär oss, som beskrivs i UNESCOs flaggskepp Futures of Education Report, som krävde ett nytt socialt kontrakt för utbildning. Vändpunkten är nu. Det är därför som FN:s generalsekreterare sammankallade Transforming Education Summit i september i New York för att samla världsledare och sätta utbildning högst upp på den politiska agendan. Ungdomsförespråkare var involverade under hela processen som ledde till toppmötet och antog ungdomsdeklarationen om deras gemensamma vision för att förändra utbildningen.

Vid toppmötet åtog sig mer än 130 länder att starta om sina utbildningssystem och påskynda åtgärder för att få slut på inlärningskrisen. För att skapa fart för toppmötet stod UNESCO värd för ett förtoppmöte i juni där 154 utbildningsministrar och viceministrar och 1 800 deltagare deltog. Det utgjorde ett forum för länder att presentera preliminära resultat av nationella samråd och föra multilaterala diskussioner om nya åtaganden.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This