NY

Oväntade svar när Voister chattar med AI-tonåringen Laika

Voister har chattat med Laika, en trettonårig AI helt uppvuxen på sociala medier. Laika föredrar Tiktok framför andra plattformar, är övertygad om att pengar är vägen till lycka och både fascineras och skräms av krigsfordon som sprängs. Samtalet präglas av...

FN:s CDO: Detta krävs för att lyckas med digital transformation

Robert Opp, CDO på UNDP, driver FN:s utvecklingsprogram som syftar till att accelerera digital transformation i utvecklingsländer. För Voister berättar han vad som krävs i samspelet mellan stat och näringsliv, hur olika länder kan hjälpa varandra att bli mer effektiva...

Lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse

Nio av tio svensklärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse. Det visar en undersökning som Utbildningsradion låtit Demoskop göra. Utbildningsradion, UR, och Demoskop lät göra undersökningen bland 500 svensklärare i samband...

Historiskt kunskapstapp i senaste PISA

Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats i matematik och läsförståelse. Dessutom syns en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund, det visar den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper....

Grön omställning och digitalisering i fokus när MYH gör sig redo för ny expansion

Yrkeshögskolan står inför en ny expansion. Tack vare den aviserade satsningen på utbildningsformen gör myndigheten sig nu redo att bevilja fler YH-utbildningar. Enligt Jenny Sörby, tf chef på enheten för analys och ansökan, kommer myndigheten bevilja ansökningar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

AI är en revolution som händer nu

Björn Lundberg Historiker vid Lunds Universitet bedömer på sin blogg att verktyg som ChatGPT redan i nuläget är ett hjälpmedel för att skaffa sig ett godkänt betyg på en del universitetsutbildningar. Speciellt om det är utbildningar med för låga krav på formalia i form av källhänvisningar. Med ett minimum av tillägg av vetenskaplighet kommer en student att kunna använda de här funktionerna för att fuska på ett sätt som är svårt att upptäcka för en lärare.

Utvecklingen går otroligt snabbt. För bara några månader sedan bedömdes att AI skulle ha svårt att utföra mer analytiskt orienterade uppgifter på en humaniora-utbildning (eftersom svaren ofta var generella och inte specifikt relaterade till viss kurslitteratur till exempel), men det är rimligtvis bara en fråga om månader eller kanske något år innan AI även klarar detta.

Det här är alltså en revolution och den händer nu menar Björn Lundberg. Han skriver att för universitet och universitetslärare innebär det en akut utmaning. Det finns helt säkert fördelar och möjligheter i denna teknikutveckling. Men prio ett är att säkerställa att examinationsformerna utformas så att det inte går att fuska med hjälp av den nya generationens artificiella intelligens.

Alla universitet, alla institutioner, alla lärarlag som ännu inte tagit fram en handlingsplan för hur man ska hantera lärande och examination med utgångspunkt i de utmaningar som AI ställer bör nog göra det nu, genast.

https://bjornlundberghistoria.wordpress.com/

Artificial intelligence by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Pix4free

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This