NY

Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Den 11 april arrangerade Högskolan Väst och Campus Västervik ett riksdagsseminarium om decentraliserade utbildningsmiljöer. Det inom ramen för initiativet Nya Vägar (https://nyavagar.se/). Diskussionerna handlade om att utveckla kvalitet och hur staten kan ta ett...

Staten måste in i matchen mot kompetensbristen

Nya Vägar är en plattform för samverkan där man arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Se länkhttps://nyavagar.se/ Företrädare för Nya vägar initiativet från Västerviks kommun och Högskolan Väst skriver i en debattartikel på Dagens Samhälle att...

Regeringen tillför 500 miljoner kronor till skolväsendet

Den höga inflationen har medfört ett högt kostnadstryck på landets kommuner. För att upprätthålla kvaliteten i undervisningen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2024 att skolväsendet ska förstärkas med 500 miljoner kronor. – Den höga inflationen har...

Skolverkets styrning gör undervisningen lidande

Skolverket bör fokusera på att ge stöd och inspiration till skolorna, snarare än att styra och kontrollera dem. Skolverket bör vara en resurs för skolorna, inte en samverkanspart som spär på den administrativa inflationen och utformar projekt för att sysselsätta sina...

På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar.

Ministern om studieförbunden: ”Förstår att de som nedprioriteras är missnöjda” På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar. ”Utbildningar som leder till jobb prioriteras”, säger...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

AI är en revolution som händer nu

Björn Lundberg Historiker vid Lunds Universitet bedömer på sin blogg att verktyg som ChatGPT redan i nuläget är ett hjälpmedel för att skaffa sig ett godkänt betyg på en del universitetsutbildningar. Speciellt om det är utbildningar med för låga krav på formalia i form av källhänvisningar. Med ett minimum av tillägg av vetenskaplighet kommer en student att kunna använda de här funktionerna för att fuska på ett sätt som är svårt att upptäcka för en lärare.

Utvecklingen går otroligt snabbt. För bara några månader sedan bedömdes att AI skulle ha svårt att utföra mer analytiskt orienterade uppgifter på en humaniora-utbildning (eftersom svaren ofta var generella och inte specifikt relaterade till viss kurslitteratur till exempel), men det är rimligtvis bara en fråga om månader eller kanske något år innan AI även klarar detta.

Det här är alltså en revolution och den händer nu menar Björn Lundberg. Han skriver att för universitet och universitetslärare innebär det en akut utmaning. Det finns helt säkert fördelar och möjligheter i denna teknikutveckling. Men prio ett är att säkerställa att examinationsformerna utformas så att det inte går att fuska med hjälp av den nya generationens artificiella intelligens.

Alla universitet, alla institutioner, alla lärarlag som ännu inte tagit fram en handlingsplan för hur man ska hantera lärande och examination med utgångspunkt i de utmaningar som AI ställer bör nog göra det nu, genast.

https://bjornlundberghistoria.wordpress.com/

Artificial intelligence by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Pix4free

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This