NY

Ny ordförande för Sveriges Lärare – Anna Olskog Umeå

Sveriges Lärare har fått en ny förbundsledning och kongressen har valt Anna Olskog till ny ordförande. Anna Olskog, som kommer från Sävar utanför Umeå, har arbetat som grundskollärare sedan 1994. Hon har tidigare varit lokalfackligt aktiv i Umeå och sedan 2018 arbetat...

SVERD med på Agile2Vet avslutning i Reggio Emilia Italien

SVERD representerades av Ulf Sandström och Mats Brenner på projektredovisning av ERASMUS+ projektet Abilitating Digital Learning to innovate VET sector                      Se länk till projektet här i Reggio Emhttp://www.agile2vet.euilia Italien den 20-21 maj....

Så bidrog skolan till att vända utvecklingen

Lagersbergsskolans arbete lyfts av polisen som en av faktor till att Lagersberg i Eskilstuna har kunnat tas bort från listan över utsatta områden. – Vi blev väldigt glada och firade det, säger skolans rektor Gabriella Rosell. Lagersberg har, sedan polisen började med...

Skolverket har lagt fram nytt förslag på professionsutveckling inom skolan

Skolverket har på uppdrag av regeringen arbetat fram förslag på ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna och att öka attraktionen till yrkena. Skolverket föreslår...

Var tredje chef vill sluta på grund av krav på kontorsnärvaro 

Var tredje chef som fått krav på att genomföra en återgång till kontoret planerar att säga upp sig på grund av det. 19 procent av anställda som inte är i en chefsposition planerar att sluta av samma anledning. Det visar en undersökning från Gartner. Allt fler företag...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Hur påverkas studieförbunden av nedskärningarna?

Regeringens har beslut att minska anslagen till studieförbunden med 500 miljoner kronor fram till år 2026. Vad får det beslutet för konsekvenser?

Andreas Fejas Professor Linköpings Universitet ger sina svar i en artikel på Skolporten.

Det kommer att leda till en direkt minskning av verksamheten, men exakt vilka grupper som drabbas beror på vad studieförbunden prioriterar. Vi vet dock att studieförbunden är särskilt viktiga för glesbygdskommuner, pensionärer och personer med funktionsvariation. Vi vet också att de har en stor betydelse som en väg in i samhället för migranter.

Hur ser det ekonomiska läget ut för vuxenutbildningen i stort?

– Generellt sett är vuxenutbildningen underfinansierad, inte bara av staten utan också av kommunerna. På komvux leder det ofta till strömlinjeformade distanskurser på entreprenad där lärarna blir bedömningsmaskiner för 200–300 elever. Resultatet är stora avhopp och lägre betyg på de kurserna – många elever klarar inte av det helt enkelt.

Vad kan man göra för att motverka problemen?

– För det första behövs en starkare resurstilldelning – politikerna måste se vuxenutbildningen som en investering snarare än som en kostnad. Sedan krävs det en starkare statlig styrning för att lösa de problem som marknadiseringen skapar. I dag har vi en ”dödlig kombo” där alla parter vill att utbildningen ska vara så snabb och billig som möjligt. Det går ut över kvaliteten, och vi kan även se att det sker ett omfattande fusk.

Läs mer här.
https://www.skolporten.se/nyheter/hur-paverkas-vux-av-nedskarningarna/

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This