NY

Det europeiska kompetensåret – European year of skills – handlar om vuxnas lärande

Den 9 maj har det europeiska kompetensåret - European year of skills (EYS) lanserats. I ett öppningsmeddelande riktat till publiken upprepade president Ursula von der Leyen att "att investera i utbildning är inte bara det rätta att göra, utan det är det smarta att...

Abonnemangstjänst ska förse äldre med mat och gemenskap

Ensamhet och näringsfattig mat är förödande för åldrande människor. Därför hoppas sjuksköterskan Jamila Boccaccio att hennes koncept, som både förser äldre med trygga smaker och med digitalt umgänge, inom sju år i princip ska kunna ordineras på recept. Hennes idé...

SVERD Webbinarium: E-assessment – Digital examination med internationell utblick

Den 26 maj 2023 genomfördes ett SVERD/UHR webinar med Klaus Dieter Rossade, Open University, UK, tillika reperesentant i EADTU  Special Interest Group (SIG) on Online Assessment (2020 - 2022). Klaus Dieter Rossade gav oss internationell utblick kring både...

Mer om mikromeriter och kompetenspasset

Detta material från projektet Kompetenspasset som drivs av RISE, MYH, AF och Vinnova vänder sig till dig som är intresserad av vad mikromeriter är och kan vara för just din organisation. Materialet vänder sig till dig som är beslutsfattare eller utbildningsanordnare...

Ny temahelhet på Lärorikt ­– socioemotionella färdigheter

”Läraren kan hjälpa sina elever att utvecklas i känsloreglering genom att samtala mycket om känslor i klassrummet. Eleverna behöver lära sig att identifiera sina känslor och namnge dem”, säger forskaren Katariina Salmela-Aro i en av de artiklar som vi i dag publicerar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Vad får coronapandemin för konsekvenser på högskolan på lång sikt?

De flesta effekterna blir kortvariga – det var slutsatsen från uppdraget om coronapandemins konsekvenser på högskolan som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, slutredovisade i slutet av förra året. Samtidigt kan den snabba digitaliseringen som tog fart under pandemin skapa både långsiktiga utmaningar och möjligheter. Det visar tre nya rapporter från UKÄ om högskolan efter pandemin.

– Det finns behov av en fortsatt utveckling både av undervisningsformerna och av den didaktiska synen på när olika former bör användas. Behovet uppstår dels på grund av studenternas förväntningar på flexibilitet i undervisningen, dels på grund av lärarnas olika erfarenheter av undervisning under pandemin. Respondenterna ser att genom diskussioner inom kollegiet kan didaktiken utvecklas ytterligare, säger Lisa Östbring, utredare på UKÄ.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This