NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

NY GD på UKÄ: Martin Norsell

Martin Norsell, ny generaldirektör på UKÄ från 1 december 2023

”Universitetskanslersämbetet har en extremt viktig roll. Själva affärsidén med det akademiska systemet – det är att hålla kvaliteten och vara trovärdiga. Alla ska kunna lita på det akademiska systemet.” Det säger

Vilka är högskolesektorns största utmaningar på kort sikt, tycker du?

– Att hjälpa till med fakta i tider när fakta och åsikter blandas ihop. Det tycker jag är det viktigaste. Att stå upp för det som är sant och riktigt. Vi ska motverka faktaresistens för att utveckla samhället i rätt riktning.

… och på lång sikt?

– Det är att lösa alla de samhällsutmaningarna vi har dragit på oss – allt från det lokala till det globala. Hållbarhet är bara ett exempel. Vi behöver mer kunskap för att lösa dessa utmaningar och samtidigt måste vi hålla kvalitén – där har Universitetskanslersämbetet en extremt viktig roll. För att det är ju själva affärsidén med det akademiska systemet – att hålla kvaliteten och vara trovärdiga. Alla ska kunna lita på det akademiska systemet.

Vilken blir Universitetskanslersämbetets roll för att axla de här utmaningarna?

– Det är att tillsammans med sektorn, och studenterna inte minst, se till att vi håller i kvalitén under den här tiden. För det är lätt att det blir bråttom och då riskerar man att gena i hörnen. Men vi får aldrig tappa kvalitén.

– För Universitetskanslersämbetet är det en balansgång mellan hur mycket kontroll myndigheten ska ha och hur mycket det får påverka effektiviteten för lärosätena. Det kan bli för mycket kontroll vilket inte heller är bra. Det gäller att hitta balansen så det blir lagom mycket, så att vi vet att vi håller kvalitén och att den ökar över tid. Det låter enkelt men jag är övertygad om att det är svårare i verkligheten.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This