NY

Högskolekonferensen NU2024 samlar 450 deltagare till Umeå 17-19 juni

SUHF:s nationella högskolepedagogiska konferens och sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning som går av stapeln i Umeå den 17—19 juni. Tema : Högre utbildning i och för förändring Nu finns ett praktfullt program publicerat på...

Akademi Norr konferens i Lycksele 19 juni om kompetensförsörjning i norra Sverige

Den 19 juni släpper Akdemi Norr detaljerad statistik från en omfattande kompetensrapport som visar vilka yrken som kommer ha störst rekryteringsbehov inom 2-3 år. Man har kartlagt både rekryterings- och kompetensutvecklingsbehoven över ett brett spektrum av yrken i...

Regeringen vill satsa på naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik

Nya åtgärder för att stärka STEM-området Publicerad 05 juni 2024 I slutet av 2024 beräknas regeringen presentera en STEM-strategi ( naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik) som syftar till att Sverige ska få fler personer med gedigna kunskaper inom...

Teknik – bred förståelse och intresse hör ihop

Ny forskning presenteras av Johan Svenningsson forskare vid Linköpings Universitet som visar att bred förståelse och intresse hör ihop inom teknikämnen. Både attityder till teknik, samt metodutveckling för att mäta attityder lyfts i avhandlingen. Det finns ett samband...

Sju av tio lärare som undervisar i grundskolan är behöriga lärare

Lärarbehörigheten i grundskolan ökar något, till 71,5 procent. I gymnasiet ligger lärarbehörigheten nu på 84,2 procent vilket också är en liten ökning mot föregående år skriver fackföreningen Sveriges Lärare som granskat Skolverkets statistik. – Det är positivt att vi...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

NY GD på UKÄ: Martin Norsell

Martin Norsell, ny generaldirektör på UKÄ från 1 december 2023

”Universitetskanslersämbetet har en extremt viktig roll. Själva affärsidén med det akademiska systemet – det är att hålla kvaliteten och vara trovärdiga. Alla ska kunna lita på det akademiska systemet.” Det säger

Vilka är högskolesektorns största utmaningar på kort sikt, tycker du?

– Att hjälpa till med fakta i tider när fakta och åsikter blandas ihop. Det tycker jag är det viktigaste. Att stå upp för det som är sant och riktigt. Vi ska motverka faktaresistens för att utveckla samhället i rätt riktning.

… och på lång sikt?

– Det är att lösa alla de samhällsutmaningarna vi har dragit på oss – allt från det lokala till det globala. Hållbarhet är bara ett exempel. Vi behöver mer kunskap för att lösa dessa utmaningar och samtidigt måste vi hålla kvalitén – där har Universitetskanslersämbetet en extremt viktig roll. För att det är ju själva affärsidén med det akademiska systemet – att hålla kvaliteten och vara trovärdiga. Alla ska kunna lita på det akademiska systemet.

Vilken blir Universitetskanslersämbetets roll för att axla de här utmaningarna?

– Det är att tillsammans med sektorn, och studenterna inte minst, se till att vi håller i kvalitén under den här tiden. För det är lätt att det blir bråttom och då riskerar man att gena i hörnen. Men vi får aldrig tappa kvalitén.

– För Universitetskanslersämbetet är det en balansgång mellan hur mycket kontroll myndigheten ska ha och hur mycket det får påverka effektiviteten för lärosätena. Det kan bli för mycket kontroll vilket inte heller är bra. Det gäller att hitta balansen så det blir lagom mycket, så att vi vet att vi håller kvalitén och att den ökar över tid. Det låter enkelt men jag är övertygad om att det är svårare i verkligheten.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This