NY

Lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse

Nio av tio svensklärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse. Det visar en undersökning som Utbildningsradion låtit Demoskop göra. Utbildningsradion, UR, och Demoskop lät göra undersökningen bland 500 svensklärare i samband...

Historiskt kunskapstapp i senaste PISA

Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats i matematik och läsförståelse. Dessutom syns en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund, det visar den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper....

Grön omställning och digitalisering i fokus när MYH gör sig redo för ny expansion

Yrkeshögskolan står inför en ny expansion. Tack vare den aviserade satsningen på utbildningsformen gör myndigheten sig nu redo att bevilja fler YH-utbildningar. Enligt Jenny Sörby, tf chef på enheten för analys och ansökan, kommer myndigheten bevilja ansökningar...

NY GD på UKÄ: Martin Norsell

Martin Norsell, ny generaldirektör på UKÄ från 1 december 2023 "Universitetskanslersämbetet har en extremt viktig roll. Själva affärsidén med det akademiska systemet – det är att hålla kvaliteten och vara trovärdiga. Alla ska kunna lita på det akademiska systemet."...

Skolminister Lotta Edholm kommenterar resultaten i den internationella studien ICCS

Svenska 14-åringar är näst bäst i den internationella studien ICCS som Skolverket presenterade i dag. ICCS mäter kunskaper, attityder och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor.– Det är glädjande att svenska åttondeklassare står sig starka när det...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Nytt uppdrag om universitets och högskolors samverkan

Nu startar arbetet med ett nytt uppdrag som handlar om universitets och högskolors samverkan med det omgivande samhället. Uppdraget ska redovisas i slutet av 2024.

UKÄ har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera universitets och högskolors samverkan med det omgivande samhället så som det beskrivs i högskolelagen. Uppdraget fanns omnämnt redan i forskningspropositionen 2020/2021 och ska redovisas för Utbildningsdepartementet 31 oktober 2024.

En utmaning i uppdraget är att lärosätenas samverkan med det omgivande samhället är ett så stort och diversifierat område. Ett område som omfattar många delar och aktörer på olika sätt. Projektledare Anna Lundberg tycker att det är viktigt att tänka på det i arbetet med att avgränsa projektet:
– Det gäller att fokusera och avgränsa klokt efter vad som kan stötta både högskolan och det omgivande samhället på bästa sätt. Nyttan och effekterna av samverkan kan också visa sig efter ganska lång tid, så att mäta effekter av samverkan kan vara svårt. En annan utmaning är att samverkan kan innebära så många olika former av aktiviteter och relationer, det kan handla om både utbildning och om forskning. Beroende på lärosäte och ämnesområde kan samverkan ta sig mycket olika uttryck.

Läs mer här

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This