NY

Det europeiska kompetensåret – European year of skills – handlar om vuxnas lärande

Den 9 maj har det europeiska kompetensåret - European year of skills (EYS) lanserats. I ett öppningsmeddelande riktat till publiken upprepade president Ursula von der Leyen att "att investera i utbildning är inte bara det rätta att göra, utan det är det smarta att...

Abonnemangstjänst ska förse äldre med mat och gemenskap

Ensamhet och näringsfattig mat är förödande för åldrande människor. Därför hoppas sjuksköterskan Jamila Boccaccio att hennes koncept, som både förser äldre med trygga smaker och med digitalt umgänge, inom sju år i princip ska kunna ordineras på recept. Hennes idé...

SVERD Webbinarium: E-assessment – Digital examination med internationell utblick

Den 26 maj 2023 genomfördes ett SVERD/UHR webinar med Klaus Dieter Rossade, Open University, UK, tillika reperesentant i EADTU  Special Interest Group (SIG) on Online Assessment (2020 - 2022). Klaus Dieter Rossade gav oss internationell utblick kring både...

Mer om mikromeriter och kompetenspasset

Detta material från projektet Kompetenspasset som drivs av RISE, MYH, AF och Vinnova vänder sig till dig som är intresserad av vad mikromeriter är och kan vara för just din organisation. Materialet vänder sig till dig som är beslutsfattare eller utbildningsanordnare...

Ny temahelhet på Lärorikt ­– socioemotionella färdigheter

”Läraren kan hjälpa sina elever att utvecklas i känsloreglering genom att samtala mycket om känslor i klassrummet. Eleverna behöver lära sig att identifiera sina känslor och namnge dem”, säger forskaren Katariina Salmela-Aro i en av de artiklar som vi i dag publicerar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Nytt uppdrag om universitets och högskolors samverkan

Nu startar arbetet med ett nytt uppdrag som handlar om universitets och högskolors samverkan med det omgivande samhället. Uppdraget ska redovisas i slutet av 2024.

UKÄ har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera universitets och högskolors samverkan med det omgivande samhället så som det beskrivs i högskolelagen. Uppdraget fanns omnämnt redan i forskningspropositionen 2020/2021 och ska redovisas för Utbildningsdepartementet 31 oktober 2024.

En utmaning i uppdraget är att lärosätenas samverkan med det omgivande samhället är ett så stort och diversifierat område. Ett område som omfattar många delar och aktörer på olika sätt. Projektledare Anna Lundberg tycker att det är viktigt att tänka på det i arbetet med att avgränsa projektet:
– Det gäller att fokusera och avgränsa klokt efter vad som kan stötta både högskolan och det omgivande samhället på bästa sätt. Nyttan och effekterna av samverkan kan också visa sig efter ganska lång tid, så att mäta effekter av samverkan kan vara svårt. En annan utmaning är att samverkan kan innebära så många olika former av aktiviteter och relationer, det kan handla om både utbildning och om forskning. Beroende på lärosäte och ämnesområde kan samverkan ta sig mycket olika uttryck.

Läs mer här

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This