NY

Rapporten Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i alla delar av landet är släppt.

Nu är rapporten släppt som handlar om "Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i alla delar av landet" skriven av utredare Kjell Nyman på uppdrag av SVERD med stöd av Universitets och högskolerådet (UHR). Releasen är genomförd på högskolekonferensen NU2024 i...

Högskolekonferensen NU2024 samlar 450 deltagare till Umeå 17-19 juni

SUHF:s nationella högskolepedagogiska konferens och sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning som går av stapeln i Umeå den 17—19 juni. Tema : Högre utbildning i och för förändring Nu finns ett praktfullt program publicerat på...

Akademi Norr konferens i Lycksele 19 juni om kompetensförsörjning i norra Sverige

Den 19 juni släpper Akdemi Norr detaljerad statistik från en omfattande kompetensrapport som visar vilka yrken som kommer ha störst rekryteringsbehov inom 2-3 år. Man har kartlagt både rekryterings- och kompetensutvecklingsbehoven över ett brett spektrum av yrken i...

Regeringen vill satsa på naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik

Nya åtgärder för att stärka STEM-området Publicerad 05 juni 2024 I slutet av 2024 beräknas regeringen presentera en STEM-strategi ( naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik) som syftar till att Sverige ska få fler personer med gedigna kunskaper inom...

Teknik – bred förståelse och intresse hör ihop

Ny forskning presenteras av Johan Svenningsson forskare vid Linköpings Universitet som visar att bred förståelse och intresse hör ihop inom teknikämnen. Både attityder till teknik, samt metodutveckling för att mäta attityder lyfts i avhandlingen. Det finns ett samband...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Nytt uppdrag om universitets och högskolors samverkan

Nu startar arbetet med ett nytt uppdrag som handlar om universitets och högskolors samverkan med det omgivande samhället. Uppdraget ska redovisas i slutet av 2024.

UKÄ har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera universitets och högskolors samverkan med det omgivande samhället så som det beskrivs i högskolelagen. Uppdraget fanns omnämnt redan i forskningspropositionen 2020/2021 och ska redovisas för Utbildningsdepartementet 31 oktober 2024.

En utmaning i uppdraget är att lärosätenas samverkan med det omgivande samhället är ett så stort och diversifierat område. Ett område som omfattar många delar och aktörer på olika sätt. Projektledare Anna Lundberg tycker att det är viktigt att tänka på det i arbetet med att avgränsa projektet:
– Det gäller att fokusera och avgränsa klokt efter vad som kan stötta både högskolan och det omgivande samhället på bästa sätt. Nyttan och effekterna av samverkan kan också visa sig efter ganska lång tid, så att mäta effekter av samverkan kan vara svårt. En annan utmaning är att samverkan kan innebära så många olika former av aktiviteter och relationer, det kan handla om både utbildning och om forskning. Beroende på lärosäte och ämnesområde kan samverkan ta sig mycket olika uttryck.

Läs mer här

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This