NY

SVERD-webbinarium: Kultur och kvalitet för distansutbildning och nätbaserat lärande

Välkommen till ännu ett SVERD-webbinarium i samverkan med UHR där vi kommer att belysa nationella och internationella perspektiv på kultur och kvalitet för distansutbildning och nätbaserat lärande. Läs mer här Du kan fortfarande anmäla dig! Läs mer här Teman: Missing...

Endast varannan svensk vet vad GDPR är

Bara varannan svensk känner till GDPR och var femte svensk skyddar sina personuppgifter. Detta visar en ny rapport från IMY. – Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att...

Skolinspektionen: Skolor gör för lite för högpresterande kursdeltagare

Ny rapport: Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 29 grundskolors arbete med att säkerställa att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, med fokus...

Mötesplats OER- OER konferensen 25 november 2022

Efter OER konferensen 25 november 2022  Treårsdagen av UNESCO OER Recommendation I fredags 25 november 2022 hölls  årets konferens Mötesplats OER, på årsdagen av Unescos OER-rekommendation. Vi tackar alla medverkande så hjärtligt, både talare och åhörare! Nu finns...

Äldre begränsas av tekniken, yngre av att skydda sin integritet

De flesta internetanvändare begränsar sin egen användning av internet på olika sätt, främst för att skydda sin integritet. Många känner också oro över att bli lurade på nätet, och andra begränsas av att de inte förstår tekniken. De flesta begränsar sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Upprop om att främja öppna lärresurser och flexibelt lärande vid ICDE – UNESCO Policy Forum Bali 2014

Världsorganisationen ICDE:s ledare har vid ett möte på Bali i november 2014 skrivit ett gemensamt  upprop  om att främja öppna digitala lärresurser och flexibelt lärande för 21:a århundradets utbildningssamhällen.

” För att öka jämlikhet, minska ungdomsarbetslöshet och stödja nationers utveckling behövs ett nytt åtagande för att öppna utbildning, teknik, lärande, användning av öppna lärresurser,  flexibelt lärande och forskning. Det behövs även satsningar på innovation inom design, utveckling, driftsättning och tillhandahållande av utbildning på alla nivåer. ”

Det är den centrala slutsatsen av ICDE – UNESCO Policy Forum mötet på Bali enligt professor Tian Belawati, ordförande för Internationella rådet för öppen undervisning och distansundervisning (ICDE). se länk till ICDE

Mariana Patru, företrädaren för Unescos utbildningssektorn, framhåller vikten av att :

”Att använda digital teknik för att främja, inkludera och utveckla relevanta system för livslångt lärande bör utgöra ett politiskt mål för alla länder i hela världen.
Tillgång till digitala lärresresurser och flexibelt lärande ger bra möjligheter och livskraftiga lösningar till de akuta utvecklingsutmaningar och behov som samhällen under det 21:a århundradet konfronteras med. ”

Presidenter, verksamhetsledare  och rektorer som representerar en mängd olika lärosäten, från campus-baserade universitet, bi-modala universitet, distansundervisning universitet, online och campusuniversitet från alla delar av världen, som deltog i Presidents ’toppmöte på Bali i november, uppmanar ICDE och UNESCO att fortsätta sina ansträngningar att stödja och uppmuntra regeringarna att:

– Skapa gynnsamma ramar för att öppna upp utbildning – så att utbildning på alla nivåer är tillgängliga för alla genom e-lärande, flexibelt lärande  och distansutbildning.

– Stimulera användningen av öppna digitala lärresurser (OER) – genom att offentligt finansiera satsningar på fritt tillgängliga utbildningsresurser för alla.

– Stödja mobilitet och rörlighet genom utveckling av transnationella kvalifikationsramar, som gör erkännande och överföring av kvalifikationer, kurspoäng och lärande inom och mellan utbildningssystem. Det skall vara en del av strukturen för att stödja  öppna globala utbildningar.

– Uppmuntra införandet av kvalitetsstandarder, riktlinjer och riktmärken för öppen, online och distansundervisning som ska integreras i kvalitetsramar och protokoll.

– Främja innovation i form av nya metoder för bedömning av inlärningsresultat, tidigare lärande och arbetsbaserat lärande; nya metoder för undervisning, som både ökade elev engagemang och studieresultat; och nya sätt att samarbeta och ansluta till elever och högre grad av studerandeframgång.

– Satsa på forskning inriktad på bästa praxis i design, utveckling, driftsättning och leverans av öppna lärresurser för online och flexibel utbildning. Stöd till  användningen av öppna lärresurser, stödja mobilitet, främja nya affärsmodeller för drift av utbildningsinstitutioner och nya modeller för offentlig försäkran och ansvarighet.

ICDE:s  ledare stödjer Unescos Global Education Agenda 2015, som belyser målet att ”säkerställa en rättvis och inkluderande kvalitet i utbildning och livslångt lärande för alla 2030”.

Mer information om ICDE – UNESCO Policy Forum, inklusive fullständig förteckning över särskilda åtgärder för regeringar, kvalitetssäkringsorgan, högskolorna och akademisk personal, finns på icde.org/Bali_message

Se länk till Uppropet http://icde.org/filestore/News/BALIMESSAGEICDE-UNESCOPOLICYFORUM2014-UNESCO-December32014.pdf

Förra

Nästa

Trackbacks/Pingbacks

  1. Upprop om att främja öppna lärresurser och flexibelt lärande vid ICDE – UNESCO Policy Forum Bali 2014 | Namn på webbplatsen - […] Upprop om att främja öppna lärresurser och flexibelt lärande vid ICDE – UNESCO Policy Forum Ba… […]

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This