NY

SVERD-webbinarium: Kultur och kvalitet för distansutbildning och nätbaserat lärande

Välkommen till ännu ett SVERD-webbinarium i samverkan med UHR där vi kommer att belysa nationella och internationella perspektiv på kultur och kvalitet för distansutbildning och nätbaserat lärande. Läs mer här Du kan fortfarande anmäla dig! Läs mer här Teman: Missing...

Endast varannan svensk vet vad GDPR är

Bara varannan svensk känner till GDPR och var femte svensk skyddar sina personuppgifter. Detta visar en ny rapport från IMY. – Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att...

Skolinspektionen: Skolor gör för lite för högpresterande kursdeltagare

Ny rapport: Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 29 grundskolors arbete med att säkerställa att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, med fokus...

Mötesplats OER- OER konferensen 25 november 2022

Efter OER konferensen 25 november 2022  Treårsdagen av UNESCO OER Recommendation I fredags 25 november 2022 hölls  årets konferens Mötesplats OER, på årsdagen av Unescos OER-rekommendation. Vi tackar alla medverkande så hjärtligt, både talare och åhörare! Nu finns...

Äldre begränsas av tekniken, yngre av att skydda sin integritet

De flesta internetanvändare begränsar sin egen användning av internet på olika sätt, främst för att skydda sin integritet. Många känner också oro över att bli lurade på nätet, och andra begränsas av att de inte förstår tekniken. De flesta begränsar sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Uppdrag att samverka kring kompetensförsörjningen av digital spetskompetens

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket att

tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital

spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt. Myndigheterna ska

inom ramen för uppdraget starta en dialog om samverkan mellan berörda

aktörer med bäring på verksamhet avseende digital spetskompetens, i syfte

att öka tillgången till detsamma samt så långt det är möjligt säkerställa en förbättrad

tillgång till statistik och prognoser över efterfrågan och tillgången på

digital spetskompetens på svensk arbetsmarknad.

Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket ska genomföra uppdraget

i dialog med berörda aktörer, särskilt företrädare för universitet och högskolor,

arbetsliv

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This