NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

NordFlexOn medverkar på SVERDs multiplier event VTT och TIBL och den årliga höstkonferensen 12-13 september 2019

Det nyetablerade nordiska nätverket NordFlexOn medverkar på SVERDs multiplier event VTT och TIBL och den årliga höstkonferensen 12-13 september 2019

NordFlexOn lansearades på ICDE Lifelong Learning conference in Lillehammer 13 February 2019, där mer än 40 personer från de nordiska länderna var representerade. Nu på SVERDs multipler event och höstkonferns i september 2019 i Stockholm, Sverige presenteras nätverket av de nordiska representanterna och forsatt arbete i nätverket tar vid. Träffa alla de nordiska representanerna från NordFlexOn under konferensen.

Torhild Slåtte, ICDE, NO

Taru Kekkonen, SeOppi, FI 

Torunn Gjelsvik, FUN, NO

Jörgen Grubbe, FLUID, DK

Ebba Ossiannilsson, SVERD, SE

Redan är det klart att nätverket som syfar till nordisk samverkan inom området öppen online och flexibel utbildning under den 1a 4års perioden ska ha sin tillhörghet med webplats och annan service på ICDE

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This