NY

Skolenkäten 2024 visar god trygghet men bristande studiero

Skolinspektionen granskar all skolverksamhet i hela landet. Målet är att bidra till en god och likvärdig utbildning i en trygg miljö för alla barn och elever. Skolenkäten, som är en del av denna granskning, hjälper oss att få en bild av hur skolan upplevs av elever,...

Sänd in högskolepedagogiska tips till Resursbanken

I resursbanken kan du både hitta och dela med dig av länkar till resurser inom området högskolepedagogisk utveckling Lägg in dina högskolepedagogiska  pedagogiska tips här, https://hpu.uhr.se/resursbanken/ Frågor om resursbanken kan skickas till redaktör Mats Brenner...

Mobiler allt tydligare förklaring bakom kunskapsraset

Ungas användning av mobiler påverkar deras inlärning på ett negativt sätt. Det visar en ny OECD-rapport, som pekar ut skärmar som en förklaring bakom det senaste Pisaraset. – Vi blev ganska överraskade över det starka sambandet, säger Pisachefen Andreas Schleicher. I...

Många skolor är dåligt förberedda för digitala NP

Många skolor är dåligt förberedda för digitala NP Många skolor har ännu inte tekniska förutsättningar att genomföra digitala nationella prov. Under en övergångstid får de i stället ge proven i pappersform. ”Det är hög tid för alla skol­huvudmän att börja förbereda...

Ny ordförande för Sveriges Lärare – Anna Olskog Umeå

Sveriges Lärare har fått en ny förbundsledning och kongressen har valt Anna Olskog till ny ordförande. Anna Olskog, som kommer från Sävar utanför Umeå, har arbetat som grundskollärare sedan 1994. Hon har tidigare varit lokalfackligt aktiv i Umeå och sedan 2018 arbetat...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll?

Igår den 7 februari 2023 presenterade OECD Direktör Andreas Schleicher rapport om Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll? https://www.oecd.org/coronavirus/en/education-equity

Se inspelningen här

Demografiska förändringar, migration och ökande ojämlikheter är bara några av de stora globala utvecklingarna som resulterar i större mångfald bland elever och studenter. Detta innebär nya utmaningar för beslutsfattare inom utbildningspolitiken när de försöker bättre förstå dess inverkan på deras utbildningssystem. Finding Strength through Diversity, publicerad den 31 januari 2023, presenterar ett allmänt ramverk för att studera mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning, och analyserar fem nyckelområden: styrning, resurser, kapacitetsuppbyggnad, insatser på skolnivå samt övervakning och utvärdering. OECD:s senaste rapport ger exempel på god policy och praxis, samt policyråd om att främja mer rättvisa och inkluderande utbildningssystem

De första fem åren av livet är en tid med stora möjligheter. Barn lär sig i en snabbare takt än någon annan tid i livet, vilket ger en grund för utveckling av livsfärdigheter.

Det är också en period med stor risk. Barn från missgynnade hushåll är mycket mer benägna att uppleva dålig tidig inlärning än andra, vilket gör att de löper större risk att utstå negativa effekter på bland annat akademisk prestation, sysselsättning och inkomster och samhällsengagemang. Men vissa barn från missgynnade hushåll uppnår starka resultat, vilket visar att rättvisa resultat är möjliga – och lyfter fram de politiska åtgärder som kan bidra till att skapa mer lika villkor för alla barn.

Rättvisa i utbildning handlar om att stödja barn som behöver det mest. Ytterst handlar det om att stödja informerade och välutbildade medborgare, som är grunden för starkare ekonomier och mer motståndskraftiga samhällen i framtiden.

Utforska OECDs  fem viktiga takeaways:

> Varför rättvisa är viktigt: inlärningsluckor vid fem
> Hur gör förskoleutbildningen skillnad?
> Vilka andra faktorer kan hjälpa till att minska klyftan?
> Hur kan ett mer dynamiskt utbildningssystem hjälpa elever under hela livet?
> Hur fördelar regeringar offentliga utgifter för utbildning?

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This