NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Högskolepedagogik-Vad tycker studentkårerna ?

Sveriges förenade studentkårer SFS släpper sin rapport om Högskolepedagogik - Vad tycker studentkårerna?  i ett livesänt livesamtal den 1 mars klockan 09.00. Hur ser Sveriges studentkårer på högskolepedagogik? Vilka aspekter av pedagogiken uppfattas som mest...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll?

Igår den 7 februari 2023 presenterade OECD Direktör Andreas Schleicher rapport om Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll? https://www.oecd.org/coronavirus/en/education-equity

Se inspelningen här

Demografiska förändringar, migration och ökande ojämlikheter är bara några av de stora globala utvecklingarna som resulterar i större mångfald bland elever och studenter. Detta innebär nya utmaningar för beslutsfattare inom utbildningspolitiken när de försöker bättre förstå dess inverkan på deras utbildningssystem. Finding Strength through Diversity, publicerad den 31 januari 2023, presenterar ett allmänt ramverk för att studera mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning, och analyserar fem nyckelområden: styrning, resurser, kapacitetsuppbyggnad, insatser på skolnivå samt övervakning och utvärdering. OECD:s senaste rapport ger exempel på god policy och praxis, samt policyråd om att främja mer rättvisa och inkluderande utbildningssystem

De första fem åren av livet är en tid med stora möjligheter. Barn lär sig i en snabbare takt än någon annan tid i livet, vilket ger en grund för utveckling av livsfärdigheter.

Det är också en period med stor risk. Barn från missgynnade hushåll är mycket mer benägna att uppleva dålig tidig inlärning än andra, vilket gör att de löper större risk att utstå negativa effekter på bland annat akademisk prestation, sysselsättning och inkomster och samhällsengagemang. Men vissa barn från missgynnade hushåll uppnår starka resultat, vilket visar att rättvisa resultat är möjliga – och lyfter fram de politiska åtgärder som kan bidra till att skapa mer lika villkor för alla barn.

Rättvisa i utbildning handlar om att stödja barn som behöver det mest. Ytterst handlar det om att stödja informerade och välutbildade medborgare, som är grunden för starkare ekonomier och mer motståndskraftiga samhällen i framtiden.

Utforska OECDs  fem viktiga takeaways:

> Varför rättvisa är viktigt: inlärningsluckor vid fem
> Hur gör förskoleutbildningen skillnad?
> Vilka andra faktorer kan hjälpa till att minska klyftan?
> Hur kan ett mer dynamiskt utbildningssystem hjälpa elever under hela livet?
> Hur fördelar regeringar offentliga utgifter för utbildning?

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This