NY

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Videos från SVERD Höstkonferens 22/9 om AI och Chat GPT

Här kommer videofilmer om AI och Chat GPT ca 10 min vardera från SVERDs Höstkonferens den 22 sep 2023. Internetstiftelsen Kristina Alexandersson https://sverd.se/temp/sverd20230922_internetstiftelsen.mp4 Mittuniversitetet Jimmy Jaldemark...

Laika 13: Världens första AI-tonåring formad av 100 procent skärmtid

Var femte tonåring lägger idag all sin lediga tid på sociala plattformar. Samtidigt visar forskning på tydliga kopplingar mellan sociala medier och psykiska besvär bland barn och ungdomar. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har därför ihop med specialister inom AI...

Välkommen till SVERD Online höstkonferens European year of skills 22 september 2023

Välkommen till SVERD Online Höstkonferens European year of skills den 22 sep kl 10.00-15.45 med Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning. Anmälan är fri och registreraing sker här:https://www.sverd.se/sverd-online-hostkonferens-22-sep-2023/...

AI ska hjälpa polisstudenter med fysiska prov

Med hjälp av AI och träningsklockor ska polisstudenter kunna lära sig mer om sin hälsa inför avgörande fysiska examinationer. De som leder projektet är Sandra Krugly och Alexander Jansson, adjunkter vid Institutionen för idrottsvetenskap och som undervisar i fysisk...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll?

Igår den 7 februari 2023 presenterade OECD Direktör Andreas Schleicher rapport om Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll? https://www.oecd.org/coronavirus/en/education-equity

Se inspelningen här

Demografiska förändringar, migration och ökande ojämlikheter är bara några av de stora globala utvecklingarna som resulterar i större mångfald bland elever och studenter. Detta innebär nya utmaningar för beslutsfattare inom utbildningspolitiken när de försöker bättre förstå dess inverkan på deras utbildningssystem. Finding Strength through Diversity, publicerad den 31 januari 2023, presenterar ett allmänt ramverk för att studera mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning, och analyserar fem nyckelområden: styrning, resurser, kapacitetsuppbyggnad, insatser på skolnivå samt övervakning och utvärdering. OECD:s senaste rapport ger exempel på god policy och praxis, samt policyråd om att främja mer rättvisa och inkluderande utbildningssystem

De första fem åren av livet är en tid med stora möjligheter. Barn lär sig i en snabbare takt än någon annan tid i livet, vilket ger en grund för utveckling av livsfärdigheter.

Det är också en period med stor risk. Barn från missgynnade hushåll är mycket mer benägna att uppleva dålig tidig inlärning än andra, vilket gör att de löper större risk att utstå negativa effekter på bland annat akademisk prestation, sysselsättning och inkomster och samhällsengagemang. Men vissa barn från missgynnade hushåll uppnår starka resultat, vilket visar att rättvisa resultat är möjliga – och lyfter fram de politiska åtgärder som kan bidra till att skapa mer lika villkor för alla barn.

Rättvisa i utbildning handlar om att stödja barn som behöver det mest. Ytterst handlar det om att stödja informerade och välutbildade medborgare, som är grunden för starkare ekonomier och mer motståndskraftiga samhällen i framtiden.

Utforska OECDs  fem viktiga takeaways:

> Varför rättvisa är viktigt: inlärningsluckor vid fem
> Hur gör förskoleutbildningen skillnad?
> Vilka andra faktorer kan hjälpa till att minska klyftan?
> Hur kan ett mer dynamiskt utbildningssystem hjälpa elever under hela livet?
> Hur fördelar regeringar offentliga utgifter för utbildning?

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This