NY

Hur behöver vuxenutbildning förändras för framtiden?

Electronic Platform for Adult LEarning  (EPALE) ställer frågorna om matchning på arbetsmarknaden och vilket stöd till personlig utveckling som behöver ges inom arbetslivet. Man har valt ut följande tre fokusområden att arbeta med under 2023: 1. Engagera - Vilka...

Forskare: Chefer som inte använder AI kommer ersättas

140 miljarder kronor kan frigöras varje år genom att använda AI-tekniker på nuvarande arbetsuppgifter. Men än så länge är det främst näringslivet som driver frågan. Hur ska dagens och framtidens chefer förstå hur AI fungerar och omsätta det smartast? ”Det här är något...

SVERD Webbinarium: Utmaningar och lösningsförslag vid distansutbildning

Två av nordens mest erfarna lärare presenterar sina utmaningar och lösningsförslag Med stöd av digitala verktyg skapas en arbetsplats för alla. Exempel på hur dessa verktyg även kan bidra till ökat samarbete, effektivitet och utveckling i kollegiet. Videobaserat...

Friskolor höjer oftare än kommunala skolor elever som får underkänt på de nationella proven till godkänt i slutbetyg.

Dagens Nyheter skriver idag att friskolor är i genomsnitt mer generösa i sin betygssättning i förhållande till de nationella proven än kommunala skolor. Men data från Skolverket visar samtidigt att det finns en stor variation i betygssättning mellan olika skolor i...

Tisdag den 21 mars uppmärksammas bildning globalt, med talare som går att följa online i evenemang runt hela världen

Tisdag den 21 mars uppmärksammas bildning globalt, med talare som går att följa online i evenemang runt hela världen. Läs mer här How can we live with a sense of place and a cultural identity while global interaction and need for collaboration keep growing? How can we...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll?

Igår den 7 februari 2023 presenterade OECD Direktör Andreas Schleicher rapport om Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll? https://www.oecd.org/coronavirus/en/education-equity

Se inspelningen här

Demografiska förändringar, migration och ökande ojämlikheter är bara några av de stora globala utvecklingarna som resulterar i större mångfald bland elever och studenter. Detta innebär nya utmaningar för beslutsfattare inom utbildningspolitiken när de försöker bättre förstå dess inverkan på deras utbildningssystem. Finding Strength through Diversity, publicerad den 31 januari 2023, presenterar ett allmänt ramverk för att studera mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning, och analyserar fem nyckelområden: styrning, resurser, kapacitetsuppbyggnad, insatser på skolnivå samt övervakning och utvärdering. OECD:s senaste rapport ger exempel på god policy och praxis, samt policyråd om att främja mer rättvisa och inkluderande utbildningssystem

De första fem åren av livet är en tid med stora möjligheter. Barn lär sig i en snabbare takt än någon annan tid i livet, vilket ger en grund för utveckling av livsfärdigheter.

Det är också en period med stor risk. Barn från missgynnade hushåll är mycket mer benägna att uppleva dålig tidig inlärning än andra, vilket gör att de löper större risk att utstå negativa effekter på bland annat akademisk prestation, sysselsättning och inkomster och samhällsengagemang. Men vissa barn från missgynnade hushåll uppnår starka resultat, vilket visar att rättvisa resultat är möjliga – och lyfter fram de politiska åtgärder som kan bidra till att skapa mer lika villkor för alla barn.

Rättvisa i utbildning handlar om att stödja barn som behöver det mest. Ytterst handlar det om att stödja informerade och välutbildade medborgare, som är grunden för starkare ekonomier och mer motståndskraftiga samhällen i framtiden.

Utforska OECDs  fem viktiga takeaways:

> Varför rättvisa är viktigt: inlärningsluckor vid fem
> Hur gör förskoleutbildningen skillnad?
> Vilka andra faktorer kan hjälpa till att minska klyftan?
> Hur kan ett mer dynamiskt utbildningssystem hjälpa elever under hela livet?
> Hur fördelar regeringar offentliga utgifter för utbildning?

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This