NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Tre av fyra företag vill förbjuda generativ AI på arbetsplatsen

En global undersökning från Blackberry visar att tre fjärdedelar av alla företag implementerar eller överväger just nu ett förbud mot ChatGPT och andra generativa AI-applikationer på arbetsplatsen.

De vanligaste anledningarna till förbud är enligt respondenterna risker för datasäkerhet, integritet och företagets rykte. Detta visar Blackberrys undersökning som baseras på intervjuer med 2 000 it-beslutsfattare i Nordamerika, Europa, Japan och Australien.

61 procent av företagen som inför eller överväger att införa förbud ser åtgärderna som långsiktiga eller permanenta.

Trots att så många företag blickar mot totalförbud, ser majoriteten av it-beslutsfattarna även möjligheter med generativ AI på arbetsplatsen. Främst menar de att det kan öka effektiviteten (55 procent), innovationen (52 procent) och kreativiteten (51 procent).

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This