NY

Omsorgsforskaren: ”Mer ömsesidighet i tekniken för äldre och deras anhöriga behövs”

Anhöriga är oumbärliga för att den äldre generationen ska lyckas ställa om till digitala verktyg och hjälpmedel. Samtidigt finns det en förlegad syn på äldre att de bara ska bli hjälpta och inte själva kan bidra. Därför måste kommande omsorgsstrategier bli mer...

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna från dagen och fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Tre av fyra företag vill förbjuda generativ AI på arbetsplatsen

En global undersökning från Blackberry visar att tre fjärdedelar av alla företag implementerar eller överväger just nu ett förbud mot ChatGPT och andra generativa AI-applikationer på arbetsplatsen.

De vanligaste anledningarna till förbud är enligt respondenterna risker för datasäkerhet, integritet och företagets rykte. Detta visar Blackberrys undersökning som baseras på intervjuer med 2 000 it-beslutsfattare i Nordamerika, Europa, Japan och Australien.

61 procent av företagen som inför eller överväger att införa förbud ser åtgärderna som långsiktiga eller permanenta.

Trots att så många företag blickar mot totalförbud, ser majoriteten av it-beslutsfattarna även möjligheter med generativ AI på arbetsplatsen. Främst menar de att det kan öka effektiviteten (55 procent), innovationen (52 procent) och kreativiteten (51 procent).

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This