NY

Utan möten mellan lärare och elever finns det nämligen ingen skola

Utan möten mellan lärare och elever finns det nämligen ingen skola. Och staten måste göra lärarkåren stark genom att sätta ramar så att dessa möten får kvalitet överallt i alla klassrum skriver debattör Per Kornhall på Sverige Lärares webbsida. Se utökat...

Landets kompetensbrist -lokala lärcentrum en del av lösningen Livesändning Almedalen 27/6

  Se hela livesändningen NITUS arrangemang Landets kompetensbrist -lokala lärcentrum en del av lösningen Almedalen 27/6 här: Video https://youtu.be/ZKQU_1tuWNA   ( tid 1:35) Moderator Lars-Uno Åkesson NITUS ordförande Beskrivning av samhällsfrågan: I nästan varje...

Webbsändning -Nya vägar till högre utbildning i hela landet – med kvalitetssatsning på decentraliserade miljöer 26/6 kl 15.15

Nya vägar till högre utbildning i hela landet - med kvalitetssatsning på decentraliserade miljöer Webbsändning kl 15.15 Nya Vägar , Almedalen, Visby https://almedalsveckanplay.info/71134 Tillgång till högskoleutbildad kompetens är en överlevnadsfråga för många...

Ny rapport – Kompetenslandskapet i Norra Sverige – presenterad av Akademi Norr 19/6 i Lycksele

Det arrangerades en välbesökt konferens i Lycksele den 19 juni med Akademi Norr om kompetensförsörjning i norra Sverige. De vanligaste orsakerna till svårigheter med rekrytering inkluderar en begränsad budget, brist på personal med rätt kompetens och hög konkurrens om...

Rapporten Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i alla delar av landet är släppt.

Nu är rapporten släppt som handlar om "Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i alla delar av landet" skriven av utredare Kjell Nyman på uppdrag av SVERD med stöd av Universitets och högskolerådet (UHR). Releasen är genomförd på högskolekonferensen NU2024 i...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Forskare: Validering saknas i läroplanerna för blivande yrkeslärare

Nationella lagstiftningar i Norden har krav på att yrkesutbildningslärare ska ha kunskap om validering. Men läroplanerna för yrkesutbildningarna nämner knappt eller inte alls validering.
Läroplanerna för yrkeslärare i Norden innehåller för lite kunskap om validering, enligt ett forskningsprojekt.

Forskarna rekommenderar att beslutsfattare och utvecklare på yrkesutbildningar utvecklar läroplanen på följande sätt:

  1. Att införa validering i läroplanen, med hänvisning till utbildningspolicyer och processer. Att i samband med arbetspraxis för en framtida yrkesutbildningslärare och nationell lagstiftning reglera validering inom yrkesutbildning.
  2. Att inkludera validering som ett ämnesområde i huvudläroplanen för att säkerställa kompetensutveckling av alla yrkeslärarstudenter, istället för ett valfritt ämnesområde.
  3. Att använda den nordiska kvalitetsmodellen för en strukturerad och heltäckande täckning av validering i läroplanerna.
  4. Att anpassa avsedda läranderesultat mellan att reflektera över elevers personliga lärandeprocesser och förbereda dem på framtida arbetsmetoder inom validering.
  5. Det kan övervägas om det finns behov av att skapa ett professionellt utvecklingsprogram för upskilling och reskilling (fortbildning och omskolning) av forskarlärares kompetens om validering.

Forskningslaget bestod av

  • Per Andersson, Linköping universitet, Sverige
  • Sanna Brauer, Oulu UAS, Finland
  • Timo Halttunen, University of Turku, Finland
  • Bodil Husted, VIA University College, Danmark
  • Marjaana Mäkelä, Haaga-Helia UAS, Finland

En presentation av Nordplus-projektet ”Validation in VET teacher education curricula”.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This