NY

Nu får AI djupare förståelse för mänskligt beteende

På Örebro universitet pågår forskning om hur AI ska få en bättre förståelse för människor och på så sätt kunna förutse våra behov. Detta sker genom en ny tvärvetenskaplig metod som översätter mänskligt beteende och integrerar det i AI-teknologi tidigt i...

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Forskare: Validering saknas i läroplanerna för blivande yrkeslärare

Nationella lagstiftningar i Norden har krav på att yrkesutbildningslärare ska ha kunskap om validering. Men läroplanerna för yrkesutbildningarna nämner knappt eller inte alls validering.
Läroplanerna för yrkeslärare i Norden innehåller för lite kunskap om validering, enligt ett forskningsprojekt.

Forskarna rekommenderar att beslutsfattare och utvecklare på yrkesutbildningar utvecklar läroplanen på följande sätt:

  1. Att införa validering i läroplanen, med hänvisning till utbildningspolicyer och processer. Att i samband med arbetspraxis för en framtida yrkesutbildningslärare och nationell lagstiftning reglera validering inom yrkesutbildning.
  2. Att inkludera validering som ett ämnesområde i huvudläroplanen för att säkerställa kompetensutveckling av alla yrkeslärarstudenter, istället för ett valfritt ämnesområde.
  3. Att använda den nordiska kvalitetsmodellen för en strukturerad och heltäckande täckning av validering i läroplanerna.
  4. Att anpassa avsedda läranderesultat mellan att reflektera över elevers personliga lärandeprocesser och förbereda dem på framtida arbetsmetoder inom validering.
  5. Det kan övervägas om det finns behov av att skapa ett professionellt utvecklingsprogram för upskilling och reskilling (fortbildning och omskolning) av forskarlärares kompetens om validering.

Forskningslaget bestod av

  • Per Andersson, Linköping universitet, Sverige
  • Sanna Brauer, Oulu UAS, Finland
  • Timo Halttunen, University of Turku, Finland
  • Bodil Husted, VIA University College, Danmark
  • Marjaana Mäkelä, Haaga-Helia UAS, Finland

En presentation av Nordplus-projektet ”Validation in VET teacher education curricula”.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This