NY

Omsorgsforskaren: ”Mer ömsesidighet i tekniken för äldre och deras anhöriga behövs”

Anhöriga är oumbärliga för att den äldre generationen ska lyckas ställa om till digitala verktyg och hjälpmedel. Samtidigt finns det en förlegad syn på äldre att de bara ska bli hjälpta och inte själva kan bidra. Därför måste kommande omsorgsstrategier bli mer...

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna från dagen och fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Forskare: Validering saknas i läroplanerna för blivande yrkeslärare

Nationella lagstiftningar i Norden har krav på att yrkesutbildningslärare ska ha kunskap om validering. Men läroplanerna för yrkesutbildningarna nämner knappt eller inte alls validering.
Läroplanerna för yrkeslärare i Norden innehåller för lite kunskap om validering, enligt ett forskningsprojekt.

Forskarna rekommenderar att beslutsfattare och utvecklare på yrkesutbildningar utvecklar läroplanen på följande sätt:

  1. Att införa validering i läroplanen, med hänvisning till utbildningspolicyer och processer. Att i samband med arbetspraxis för en framtida yrkesutbildningslärare och nationell lagstiftning reglera validering inom yrkesutbildning.
  2. Att inkludera validering som ett ämnesområde i huvudläroplanen för att säkerställa kompetensutveckling av alla yrkeslärarstudenter, istället för ett valfritt ämnesområde.
  3. Att använda den nordiska kvalitetsmodellen för en strukturerad och heltäckande täckning av validering i läroplanerna.
  4. Att anpassa avsedda läranderesultat mellan att reflektera över elevers personliga lärandeprocesser och förbereda dem på framtida arbetsmetoder inom validering.
  5. Det kan övervägas om det finns behov av att skapa ett professionellt utvecklingsprogram för upskilling och reskilling (fortbildning och omskolning) av forskarlärares kompetens om validering.

Forskningslaget bestod av

  • Per Andersson, Linköping universitet, Sverige
  • Sanna Brauer, Oulu UAS, Finland
  • Timo Halttunen, University of Turku, Finland
  • Bodil Husted, VIA University College, Danmark
  • Marjaana Mäkelä, Haaga-Helia UAS, Finland

En presentation av Nordplus-projektet ”Validation in VET teacher education curricula”.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This