NY

Martin Linder Unionen är med på SVERDs Online Vårkonferens den 10/3 och talar om livslångt lärande på arbetsplatsen

Martin Linder förbundsordförande UNIONEN har skrivit en artikel den 16 januari om arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare. Unionen har under många år haft kompetensfrågor allra högst på agendan. Det har vi eftersom arbetslivet ställer höga...

UKÄ ska göra fallstudier om akademisk frihet

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra fallstudier om akademisk frihet. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt...

SFS, bjuder in till digitalt panelsamtal för att presentera vår nya rapport Särskilt pedagogiskt stöd 

Meddelande från Sveriges förenade studentkårer: Sveriges förenade studentkårer, SFS, bjuder in till digitalt panelsamtal för att presentera vår nya rapport Särskilt pedagogiskt stöd den 31 januari. SFS har genom en enkät undersökt hur det särskilda pedagogiska stödet...

Pressträff med Mats Persson och Lotta Edholm om skolområdet under regeringens 100 första dagar

I morgon, fredag den 20 januari, håller utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm pressträff för att presentera satsningar inom skolområdet. Tid: 20 januari 2023 kl. 10:00 Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i...

Fler vägar till vårdyrken

Den 7 februari bjuder UKÄ, MYH och Skolverket in till frukostseminarium. Seminariet har sin utgångspunkt i rapporten Fler vägar till vårdyrken. SVERDs V ordförande Ebba Ossiannilsson, var en av aktörerna de haft dialog med. Läs rapporten som seminariet bygger på: Fler...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Tips och trix vid hög belastning

Swedish Ed-Tech Industry har tagit fram tips för att minska belastningen – när internetsystemen laggar.
När allt fler skolor nu går över till att bedriva undervisning på distans sker en enorm ökning
av användningen av digitala verktyg. Leverantörerna har stärkt kapacitet, såväl gällande
support och stöd, men också den tekniska. Arbetet fortsätter intensivt. Men kapaciteten
kommer inte hålla till 100%. Om landets alla skolor bedriver fjärr- och distansundervisning,
använder kommunikations- och lärplattformar och digitala läromedel samtidigt, blir det
kapacitetsproblem i de olika tjänsterna. Men det finns en del man kan göra för att minska
belastningen och här behöver vi alla hjälpas åt, ha beredskap och tålamod.
Rubrikerna är

Huvudman/skolledare/it-resurs*

Lärare/pedagogisk personal:

Kommunikation när systemen inte fungerar

Teknisk support

Tips-och-trix-vid-belastning-version-1-SEI

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This