NY

Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Den 11 april arrangerade Högskolan Väst och Campus Västervik ett riksdagsseminarium om decentraliserade utbildningsmiljöer. Det inom ramen för initiativet Nya Vägar (https://nyavagar.se/). Diskussionerna handlade om att utveckla kvalitet och hur staten kan ta ett...

Staten måste in i matchen mot kompetensbristen

Nya Vägar är en plattform för samverkan där man arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Se länkhttps://nyavagar.se/ Företrädare för Nya vägar initiativet från Västerviks kommun och Högskolan Väst skriver i en debattartikel på Dagens Samhälle att...

Regeringen tillför 500 miljoner kronor till skolväsendet

Den höga inflationen har medfört ett högt kostnadstryck på landets kommuner. För att upprätthålla kvaliteten i undervisningen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2024 att skolväsendet ska förstärkas med 500 miljoner kronor. – Den höga inflationen har...

Skolverkets styrning gör undervisningen lidande

Skolverket bör fokusera på att ge stöd och inspiration till skolorna, snarare än att styra och kontrollera dem. Skolverket bör vara en resurs för skolorna, inte en samverkanspart som spär på den administrativa inflationen och utformar projekt för att sysselsätta sina...

På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar.

Ministern om studieförbunden: ”Förstår att de som nedprioriteras är missnöjda” På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar. ”Utbildningar som leder till jobb prioriteras”, säger...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Tips och trix vid hög belastning

Swedish Ed-Tech Industry har tagit fram tips för att minska belastningen – när internetsystemen laggar.
När allt fler skolor nu går över till att bedriva undervisning på distans sker en enorm ökning
av användningen av digitala verktyg. Leverantörerna har stärkt kapacitet, såväl gällande
support och stöd, men också den tekniska. Arbetet fortsätter intensivt. Men kapaciteten
kommer inte hålla till 100%. Om landets alla skolor bedriver fjärr- och distansundervisning,
använder kommunikations- och lärplattformar och digitala läromedel samtidigt, blir det
kapacitetsproblem i de olika tjänsterna. Men det finns en del man kan göra för att minska
belastningen och här behöver vi alla hjälpas åt, ha beredskap och tålamod.
Rubrikerna är

Huvudman/skolledare/it-resurs*

Lärare/pedagogisk personal:

Kommunikation när systemen inte fungerar

Teknisk support

Tips-och-trix-vid-belastning-version-1-SEI

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This