NY

Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Den 11 april arrangerade Högskolan Väst och Campus Västervik ett riksdagsseminarium om decentraliserade utbildningsmiljöer. Det inom ramen för initiativet Nya Vägar (https://nyavagar.se/). Diskussionerna handlade om att utveckla kvalitet och hur staten kan ta ett...

Staten måste in i matchen mot kompetensbristen

Nya Vägar är en plattform för samverkan där man arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Se länkhttps://nyavagar.se/ Företrädare för Nya vägar initiativet från Västerviks kommun och Högskolan Väst skriver i en debattartikel på Dagens Samhälle att...

Regeringen tillför 500 miljoner kronor till skolväsendet

Den höga inflationen har medfört ett högt kostnadstryck på landets kommuner. För att upprätthålla kvaliteten i undervisningen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2024 att skolväsendet ska förstärkas med 500 miljoner kronor. – Den höga inflationen har...

Skolverkets styrning gör undervisningen lidande

Skolverket bör fokusera på att ge stöd och inspiration till skolorna, snarare än att styra och kontrollera dem. Skolverket bör vara en resurs för skolorna, inte en samverkanspart som spär på den administrativa inflationen och utformar projekt för att sysselsätta sina...

På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar.

Ministern om studieförbunden: ”Förstår att de som nedprioriteras är missnöjda” På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar. ”Utbildningar som leder till jobb prioriteras”, säger...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Sverige femma på distansarbete – bättre än Finland och Norge

Sverige klättrar två placeringar och hamnar nu på femte plats i en undersökning som mäter de bästa länderna för distansarbete. Med femteplatsen placerar sig Sverige före både Finland och Norge. På första plats återfinns Danmark.

GRWI (Global Remote Work Index) är ett index som skapades 2022 med syftet att rangordna vilka länder som det är bäst att distansarbeta i.

I år har 108 länder utvärderats, jämfört med 66 länder 2022. Sverige kommer femma på årets lista och klättrar därmed två placeringar från fjolårets sjundeplats.

Analysen sker baserat på kriterierna:

Cybersäkerhet – infrastruktur, insatskapacitet och rättsliga åtgärder. Här placerar sig Sverige på en 21:a plats.

Ekonomisk trygghet – attraktiva turismförhållanden, språkkunskaper i engelska, levnadskostnad och sjukvård. Sverige kommer här på sjundeplats.

Digital och fysisk infrastruktur – internetkvalitet, pris, nätverksinfrastruktur, digitalisering av myndigheter och fysisk infrastruktur. Sverige landar på en niondeplats. 

Social trygghet – personliga rättigheter, inklusivitet och säkerhet. Sverige hamnar på en 15:e plats. Här har vår låga säkerhetsrankning (64:e plats) en stor påverkan på det relativt låga betyget.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This