NY

Martin Linder Unionen är med på SVERDs Online Vårkonferens den 10/3 och talar om livslångt lärande på arbetsplatsen

Martin Linder förbundsordförande UNIONEN har skrivit en artikel den 16 januari om arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare. Unionen har under många år haft kompetensfrågor allra högst på agendan. Det har vi eftersom arbetslivet ställer höga...

UKÄ ska göra fallstudier om akademisk frihet

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra fallstudier om akademisk frihet. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt...

SFS, bjuder in till digitalt panelsamtal för att presentera vår nya rapport Särskilt pedagogiskt stöd 

Meddelande från Sveriges förenade studentkårer: Sveriges förenade studentkårer, SFS, bjuder in till digitalt panelsamtal för att presentera vår nya rapport Särskilt pedagogiskt stöd den 31 januari. SFS har genom en enkät undersökt hur det särskilda pedagogiska stödet...

Pressträff med Mats Persson och Lotta Edholm om skolområdet under regeringens 100 första dagar

I morgon, fredag den 20 januari, håller utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm pressträff för att presentera satsningar inom skolområdet. Tid: 20 januari 2023 kl. 10:00 Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i...

Fler vägar till vårdyrken

Den 7 februari bjuder UKÄ, MYH och Skolverket in till frukostseminarium. Seminariet har sin utgångspunkt i rapporten Fler vägar till vårdyrken. SVERDs V ordförande Ebba Ossiannilsson, var en av aktörerna de haft dialog med. Läs rapporten som seminariet bygger på: Fler...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SVERD-webbinarium 9 december 2022: Kultur och kvalitet för distansutbildning och nätbaserat lärande

Den 9 december 2022 anordnade SVERD i samverkan UHR ett webbinarium om Kultur och kvalitet för distansutbildning och nätbaserat lärande

TEMA som presenterades var

Missing spots som borde finnas med i kvalitetsarbetet även i Sverige.
Exempel på kvalitetsramverk – både nationella och internationella initiativ.

Fallbeskrivning nätverksarbete: Nätverket för digital kvalitetssäkring av kompetens (NDQ)

Rapporter från HSV/SUHF – vad har hänt på 10-15 år?

SFS, deltar i paneldiskussion

Medverkande var:

Ebba Ossiannilsson – Vice ordf. Svenska Riksorganisationen för öppen flexibel distansutbildning (SVERD) se presentation här Kultur och kvalitet för distansutbildning och nätbaserat lärande_09dec2022 eller på Slideshare

Mats Brenner, Pedagogisk utvecklare vid KI (SVERD)

NDQ – Kristian Öhrn, Energiforetagen och Anders Lindh, Lexicon se presentation hör Presentation NDQ – 221209

Jacob Färnert, vice ordförande SFS

Länkar till kvalitets och kulturramverk som presenterades av Ebba Ossiannillsson finns i  hennes slide, men även här nedan

QQI
Ossiannilsson, E. (2012. BENCHMARKING E-LEARNING IN HIGHER EDUCA TION. Oulu University. Dissertation http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526200415.pdf
•ICDE –Quality Network report 2020
•ICDE –Quality Network report 2020
•Digital higher education Emerging quality standards, practices and supports

SCB kartläggningen från 2012  https://www.scb.se/contentassets/1246847372054480a0d5b503ded815ea/uf0549_2010a01_br_a40br1206.pdf

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This