NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Svenskarnas mobilberoende växer – mest bland yngre

Hela 44 procent av svenskar mellan 16-74 år håller sig vakna längre än planerat på grund av sin telefonanvändning. Dessutom sträcker sig 69 procent efter mobilen direkt när de vaknar. Det och mycket mer visar en ny studie från Deloitte.

– Överanvändning av smartphones är ett välkänt fenomen, ofta kopplat till psykisk ohälsa och koncentrationssvårigheter. Trots det visar studien att det är många som kämpar med att dra ner på sin skärmtid och ändra sina digitala vanor, säger Jonas Malmlund, partner på Deloitte.

Främst finns skärmproblematiken i de yngre generationerna. Bland svenskar i åldern 16-24 år anser 75 procent att de spenderar för mycket tid på sin smartphone, och 69 procent menar att de är vakna senare än planerat på kvällen på grund av mobilen. I åldern 65-75 år är motsvarande siffror 28 respektive 14 procent. Det visar Deloittes studie Digital Consumer Trends 2023 – The Scandinavian Cut. 

– Här ser vi ett starkt samband med användning av sociala medier. 69 procent av 16-24-åringar tillbringar mer än två timmar om dagen på sociala medier. I åldersgruppen 65-75 är motsvarande siffra endast 14 procent, säger Jonas Malmlund.

GENERATIV AI – OCKSÅ EN GENERATIONSFRÅGA

Efter ChatGPT:s lansering för cirka ett år sedan har generativ AI blivit ett allt vanligare fenomen i svenskarnas vardag. 29 procent i åldern 16-75 år har provat minst ett generativ AI-verktyg. Av dessa har 35 procent nyttjat det i arbetet, medan 51 procent har använt det till studier. Även här finns det demografiska skillnader då 68 procent i åldern 16-24 år har testat ett generativt AI-verktyg, jämfört med 6 procent i åldersgruppen 65-75 år.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This