NY

NY GD på UKÄ: Martin Norsell

Martin Norsell, ny generaldirektör på UKÄ från 1 december 2023 "Universitetskanslersämbetet har en extremt viktig roll. Själva affärsidén med det akademiska systemet – det är att hålla kvaliteten och vara trovärdiga. Alla ska kunna lita på det akademiska systemet."...

Skolminister Lotta Edholm kommenterar resultaten i den internationella studien ICCS

Svenska 14-åringar är näst bäst i den internationella studien ICCS som Skolverket presenterade i dag. ICCS mäter kunskaper, attityder och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor.– Det är glädjande att svenska åttondeklassare står sig starka när det...

Rekordmånga läser SFI i Skellefteå – ökar med industriboomen

Antalet elever som läser SFI har minskat i landet de senaste åren. Men med de stora industrietableringarna är eleverna i Skellefteå fler än någonsin. – Nu är de stora volymerna akademiker och personer som har studievana, säger rektor Ulf Olofsson. Eleverna om lär sig...

Tre av tio elever i gymnasiet utan examen

Av eleverna som började 2020 tar 79,7 procent av eleverna på de nationella programmen gymnasieexamen inom tre år visar Skolverkets statistik. Det är samma andel som året dessförinnan. Sett till hela gymnasieskolan, inklusive eleverna på introduktionsprogrammen, så når...

Svenskarnas mobilberoende växer – mest bland yngre

Hela 44 procent av svenskar mellan 16-74 år håller sig vakna längre än planerat på grund av sin telefonanvändning. Dessutom sträcker sig 69 procent efter mobilen direkt när de vaknar. Det och mycket mer visar en ny studie från Deloitte. – Överanvändning av smartphones...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Studenter saknar vägledning i användandet av AI

Svenska studenter är positiva till AI som verktyg i sina studier, samtidigt som många menar att det är ytterst oklart var gränsen går vid fusk. Chalmers tekniska högskola är först ut i Europa med en storskalig studie som undersöker studenters relation till AI inom högre utbildning.

Studien, som genomförts av tre Chalmersforskare, inkluderar svar från närmare 6000 studenter runt om i Sverige. En skriver: ”Jag är rädd för AI och vad det kan innebära för framtiden” medan en annan skriver: ”Var inte så bekymrade! Häng med i utvecklingen och anpassa er undervisning för framtiden”.

–  Studenterna ger uttryck för starka, olika och i många fall känsloladdade åsikter, säger Hans Malmström, biträdande professor vid institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande på Chalmers, och en av forskarna bakom undersökningen, i ett pressmeddelande.

AI GÖR STUDENTER MER EFFEKTIVA

Studien visar att 95 procent av deltagarna känner till ChatGPT. Så gott som alla använder verktyget och 35 procent gör det regelbundet. En majoritet menar att chattbotar och AI-verktyg gör dem mer effektiva och förbättrar deras akademiska skrivande. Ett övervägande synsätt är att AI ska användas som ett hjälpmedel, som en slags lärare de kan ställa frågor till. Verktyget ska däremot inte ersätta studenternas egna kritiska tänkande.

SAKNAS REGLER OCH RIKTLINJER

Fler än hälften ställer sig positiva till AI, men anser att det saknas tydlig vägledning kring hur det får användas inom utbildningen. 62 procent anser att det är fusk att använda chattbotar vid examination

 

Chalmers, Entré; Chat Gpt På Telefon; Ai, Ai I Skolan

Foto: Adobe Stock

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This