NY

SVERD med på Agile2Vet avslutning i Reggio Emilia Italien

SVERD representerades av Ulf Sandström och Mats Brenner på projektredovisning av ERASMUS+ projektet Abilitating Digital Learning to innovate VET sector                      Se länk till projektet här i Reggio Emhttp://www.agile2vet.euilia Italien den 20-21 maj....

Så bidrog skolan till att vända utvecklingen

Lagersbergsskolans arbete lyfts av polisen som en av faktor till att Lagersberg i Eskilstuna har kunnat tas bort från listan över utsatta områden. – Vi blev väldigt glada och firade det, säger skolans rektor Gabriella Rosell. Lagersberg har, sedan polisen började med...

Skolverket har lagt fram nytt förslag på professionsutveckling inom skolan

Skolverket har på uppdrag av regeringen arbetat fram förslag på ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna och att öka attraktionen till yrkena. Skolverket föreslår...

Hur påverkas studieförbunden av nedskärningarna?

Regeringens har beslut att minska anslagen till studieförbunden med 500 miljoner kronor fram till år 2026. Vad får det beslutet för konsekvenser? Andreas Fejas Professor Linköpings Universitet ger sina svar i en artikel på Skolporten. Det kommer att leda till en...

Var tredje chef vill sluta på grund av krav på kontorsnärvaro 

Var tredje chef som fått krav på att genomföra en återgång till kontoret planerar att säga upp sig på grund av det. 19 procent av anställda som inte är i en chefsposition planerar att sluta av samma anledning. Det visar en undersökning från Gartner. Allt fler företag...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Studenter saknar vägledning i användandet av AI

Svenska studenter är positiva till AI som verktyg i sina studier, samtidigt som många menar att det är ytterst oklart var gränsen går vid fusk. Chalmers tekniska högskola är först ut i Europa med en storskalig studie som undersöker studenters relation till AI inom högre utbildning.

Studien, som genomförts av tre Chalmersforskare, inkluderar svar från närmare 6000 studenter runt om i Sverige. En skriver: ”Jag är rädd för AI och vad det kan innebära för framtiden” medan en annan skriver: ”Var inte så bekymrade! Häng med i utvecklingen och anpassa er undervisning för framtiden”.

–  Studenterna ger uttryck för starka, olika och i många fall känsloladdade åsikter, säger Hans Malmström, biträdande professor vid institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande på Chalmers, och en av forskarna bakom undersökningen, i ett pressmeddelande.

AI GÖR STUDENTER MER EFFEKTIVA

Studien visar att 95 procent av deltagarna känner till ChatGPT. Så gott som alla använder verktyget och 35 procent gör det regelbundet. En majoritet menar att chattbotar och AI-verktyg gör dem mer effektiva och förbättrar deras akademiska skrivande. Ett övervägande synsätt är att AI ska användas som ett hjälpmedel, som en slags lärare de kan ställa frågor till. Verktyget ska däremot inte ersätta studenternas egna kritiska tänkande.

SAKNAS REGLER OCH RIKTLINJER

Fler än hälften ställer sig positiva till AI, men anser att det saknas tydlig vägledning kring hur det får användas inom utbildningen. 62 procent anser att det är fusk att använda chattbotar vid examination

 

Chalmers, Entré; Chat Gpt På Telefon; Ai, Ai I Skolan

Foto: Adobe Stock

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This