NY

Det europeiska kompetensåret – European year of skills – handlar om vuxnas lärande

Den 9 maj har det europeiska kompetensåret - European year of skills (EYS) lanserats. I ett öppningsmeddelande riktat till publiken upprepade president Ursula von der Leyen att "att investera i utbildning är inte bara det rätta att göra, utan det är det smarta att...

Abonnemangstjänst ska förse äldre med mat och gemenskap

Ensamhet och näringsfattig mat är förödande för åldrande människor. Därför hoppas sjuksköterskan Jamila Boccaccio att hennes koncept, som både förser äldre med trygga smaker och med digitalt umgänge, inom sju år i princip ska kunna ordineras på recept. Hennes idé...

SVERD Webbinarium: E-assessment – Digital examination med internationell utblick

Den 26 maj 2023 genomfördes ett SVERD/UHR webinar med Klaus Dieter Rossade, Open University, UK, tillika reperesentant i EADTU  Special Interest Group (SIG) on Online Assessment (2020 - 2022). Klaus Dieter Rossade gav oss internationell utblick kring både...

Mer om mikromeriter och kompetenspasset

Detta material från projektet Kompetenspasset som drivs av RISE, MYH, AF och Vinnova vänder sig till dig som är intresserad av vad mikromeriter är och kan vara för just din organisation. Materialet vänder sig till dig som är beslutsfattare eller utbildningsanordnare...

Ny temahelhet på Lärorikt ­– socioemotionella färdigheter

”Läraren kan hjälpa sina elever att utvecklas i känsloreglering genom att samtala mycket om känslor i klassrummet. Eleverna behöver lära sig att identifiera sina känslor och namnge dem”, säger forskaren Katariina Salmela-Aro i en av de artiklar som vi i dag publicerar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Studenter saknar vägledning i användandet av AI

Svenska studenter är positiva till AI som verktyg i sina studier, samtidigt som många menar att det är ytterst oklart var gränsen går vid fusk. Chalmers tekniska högskola är först ut i Europa med en storskalig studie som undersöker studenters relation till AI inom högre utbildning.

Studien, som genomförts av tre Chalmersforskare, inkluderar svar från närmare 6000 studenter runt om i Sverige. En skriver: ”Jag är rädd för AI och vad det kan innebära för framtiden” medan en annan skriver: ”Var inte så bekymrade! Häng med i utvecklingen och anpassa er undervisning för framtiden”.

–  Studenterna ger uttryck för starka, olika och i många fall känsloladdade åsikter, säger Hans Malmström, biträdande professor vid institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande på Chalmers, och en av forskarna bakom undersökningen, i ett pressmeddelande.

AI GÖR STUDENTER MER EFFEKTIVA

Studien visar att 95 procent av deltagarna känner till ChatGPT. Så gott som alla använder verktyget och 35 procent gör det regelbundet. En majoritet menar att chattbotar och AI-verktyg gör dem mer effektiva och förbättrar deras akademiska skrivande. Ett övervägande synsätt är att AI ska användas som ett hjälpmedel, som en slags lärare de kan ställa frågor till. Verktyget ska däremot inte ersätta studenternas egna kritiska tänkande.

SAKNAS REGLER OCH RIKTLINJER

Fler än hälften ställer sig positiva till AI, men anser att det saknas tydlig vägledning kring hur det får användas inom utbildningen. 62 procent anser att det är fusk att använda chattbotar vid examination

 

Chalmers, Entré; Chat Gpt På Telefon; Ai, Ai I Skolan

Foto: Adobe Stock

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This