NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Skolinspektionen ska granska tillgången på läroböcker och andra läromedel

Läromedel av hög kvalitet är viktiga för elevernas lärande och ett viktigt stöd för lärare. Ändå saknar många skolor tillgång till ändamålsenliga läromedel. Regeringen har därför genomfört flera satsningar på läromedel. Nu tar regeringen ännu ett steg och ger Skolinspektionen i uppdrag att genomföra en granskning av elevers tillgång till läroböcker och andra läromedel.

– Elever lär sig bättre genom att få använda böcker, pennor och papper. Tillgången på läroböcker och andra läromedel av hög kvalitet är i det sammanhanget väldigt viktigt och därför behövs denna granskning, säger skolminister Lotta Edholm.

Nyligen beslutade riksdagen i enlighet med regeringens förslag i propositionen Stärkt tillgång till läromedel. Förändringarna innebär att det i skollagen förtydligas att eleverna ska ha tillgång till de läroböcker, andra läromedel och andra lärverktyg som behövs för en god kunskapsutveckling i enlighet med utbildningens mål. Det ska även definieras i skollagen vad läroböcker, läromedel och lärverktyg är. Förtydligandena i skollagen gör det angeläget att Skolinspektionen genomför en granskning på området.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This