NY

UNESCO OER Rekommendation. Svenska Regeringens svar Februari 2023

Generalkonferensen för FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO), som sammanträder i Paris den 12–27 november 2019, vid dess 40:e session. Läs mer här Medlemsländerna har just nu svarat efter fyra års implementeringsarbeten. Se Sveriges svar här...

Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll?

Igår den 7 februari 2023 presenterade OECD Direktör Andreas Schleicher rapport om Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll? https://www.oecd.org/coronavirus/en/education-equity Se inspelningen här Demografiska...

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023. Professor Neil Fassina, President ICDE är också keynote på ICDE och Innland Norges biannual koncerns om Livslångt lärande Lillehammer Lifelong Learning 2023 Professor Neil Fassina,...

Guldäpplet-vinnaren: Så maxar ni era digitala verktyg i vardagen

Lärarpriset Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält 2022 var Martin Howe i Borlänge kommun...

Bibli­o­te­ken kan göra allmän­he­ten delak­tig i forsk­ning­en

Svenska bibliotek ska bidra till kunskapsförmedling och främja vetenskaplig bildning. Internationellt finns många goda exempel på hur bibliotek kan göra allmänheten delaktig i forskningsprocessen. De visar hur även svenska bibliotek skulle kunna bli en arena där...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SFS, bjuder in till digitalt panelsamtal för att presentera vår nya rapport Särskilt pedagogiskt stöd 

Meddelande från Sveriges förenade studentkårer:

Sveriges förenade studentkårer, SFS, bjuder in till digitalt panelsamtal för att presentera vår nya rapport Särskilt pedagogiskt stöd den 31 januari. SFS har genom en enkät undersökt hur det särskilda pedagogiska stödet ser ut vid landets lärosäten. På det digitala panelsamtalet kommer vi att presentera våra slutsatser och låta en panel diskutera rapporten.

Plats: Facebook, länk till evenemang

Datum och tid: Den 31 januari kl 16.00-17.00

Språk: Svenska

 

Paneldeltagare: 

  • Gunilla Lindqvist, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
  • Lotten Glans, ordförande SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor, förvaltningschef, Mittuniversitetet
  • Johanna Forsberg, ordförande Unga Hörselskadade
  • Åsa Westlund, vice ordförande och talesperson för Socialdemokraterna i utbildningsutskottet

Moderator: Jacob Färnert, vice ordförande SFS

 

Det digitala panelsamtalet är öppet för alla, och inbjudan får gärna spridas vidare. Ingen anmälan krävs.

 

Välkommen!

Mathilda Fredriksson  
Politisk sekreterare / Political advisor
Sveriges förenade studentkårer / Swedish National Union of Studentst: 076-544 01 02
e: mathilda.fredriksson@sfs.se
Åsögatan 140, Stockholm
www.sfs.se

  

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This