NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

”Den svenska högskolepolitiken är iskall jämfört med den danska.”

Den 26 januari 2024 hölls en debatt i Lund om svensk och dansk högskolepedagogik. Såväl ordförande från både de svenska och danska studentkårerna som utbildningsministrarna medverkade. De båda studentordföranden tar debatten vidare i sydsvenskan idag Läs mer här

Gräset är inte grönare på andra sidan Öresundsbron, skriver företrädare för de båda ländernas studentkårer.

I svensk politik finns det en förtjusning i att låta reformförslag inspireras av Danmark. Särskilt migrations- och rättspolitiken har sneglat på grannlandet. I skuggan finns forsknings- och utbildningspolitiken. Hur den är utformad är viktigt för många av de utmaningar samhället står inför.

I Danmark införs nu stora och kontroversiella reformer som påverkar studenterna i landet. Uppenbart är att gräset inte alltid är grönare på andra sidan Öresundsbron.

Sverige lider, precis som Danmark, av kompetensbrist. Det gäller både offentlig och privat sektor. Universitetskanslersämbetet räknar med att antalet nyexaminerade inom lärar- och vårdutbildningar i Sverige behöver öka med 33 procent årligen för det ska vara balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft 2035.

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This