NY

Martin Linder Unionen är med på SVERDs Online Vårkonferens den 10/3 och talar om livslångt lärande på arbetsplatsen

Martin Linder förbundsordförande UNIONEN har skrivit en artikel den 16 januari om arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare. Unionen har under många år haft kompetensfrågor allra högst på agendan. Det har vi eftersom arbetslivet ställer höga...

UKÄ ska göra fallstudier om akademisk frihet

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra fallstudier om akademisk frihet. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt...

SFS, bjuder in till digitalt panelsamtal för att presentera vår nya rapport Särskilt pedagogiskt stöd 

Meddelande från Sveriges förenade studentkårer: Sveriges förenade studentkårer, SFS, bjuder in till digitalt panelsamtal för att presentera vår nya rapport Särskilt pedagogiskt stöd den 31 januari. SFS har genom en enkät undersökt hur det särskilda pedagogiska stödet...

Pressträff med Mats Persson och Lotta Edholm om skolområdet under regeringens 100 första dagar

I morgon, fredag den 20 januari, håller utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm pressträff för att presentera satsningar inom skolområdet. Tid: 20 januari 2023 kl. 10:00 Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i...

Fler vägar till vårdyrken

Den 7 februari bjuder UKÄ, MYH och Skolverket in till frukostseminarium. Seminariet har sin utgångspunkt i rapporten Fler vägar till vårdyrken. SVERDs V ordförande Ebba Ossiannilsson, var en av aktörerna de haft dialog med. Läs rapporten som seminariet bygger på: Fler...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Webinar – Samverkan i öppna lärmiljöer 1 april kl 13.00-14.00

Hej och välkomna

till ett webbinarium där vi vill berätta och samtala med er om

Samverkan i öppna lärmiljöer – open networked Learning

Open Networked Learning (ONL) är en öppen fri kurs som vänder sig till lärare,

IT pedagoger, pedagogiska utvecklare m.fl. som är intresserade av att lära

tillsammans om och genom kollaborativt och problembaserat lärande i en

öppen nätbaserad lärmiljö. Kursen organiseras i samarbete mellan Karolinska institutet,

Lunds universitet och Linnéuniversitetet. Den är tänkt som en arena för samverkan,

erfarenhetsutbyte och diskussion kring IT-pedagogiska frågor och kan ses som

”två kurser i en”, dels som en öppen fri kurs, dels som en kurs för lärare vid respektive lärosäte.

Mer information, vilka som presenterar och länk till anmälan hittar ni på

http://www.ithu.se/webbinar-samverkan-i-oppna-larmiljoer-open-networked-learning

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This