NY

Ny ordförande för Sveriges Lärare – Anna Olskog Umeå

Sveriges Lärare har fått en ny förbundsledning och kongressen har valt Anna Olskog till ny ordförande. Anna Olskog, som kommer från Sävar utanför Umeå, har arbetat som grundskollärare sedan 1994. Hon har tidigare varit lokalfackligt aktiv i Umeå och sedan 2018 arbetat...

SVERD med på Agile2Vet avslutning i Reggio Emilia Italien

SVERD representerades av Ulf Sandström och Mats Brenner på projektredovisning av ERASMUS+ projektet Abilitating Digital Learning to innovate VET sector                      Se länk till projektet här i Reggio Emhttp://www.agile2vet.euilia Italien den 20-21 maj....

Så bidrog skolan till att vända utvecklingen

Lagersbergsskolans arbete lyfts av polisen som en av faktor till att Lagersberg i Eskilstuna har kunnat tas bort från listan över utsatta områden. – Vi blev väldigt glada och firade det, säger skolans rektor Gabriella Rosell. Lagersberg har, sedan polisen började med...

Skolverket har lagt fram nytt förslag på professionsutveckling inom skolan

Skolverket har på uppdrag av regeringen arbetat fram förslag på ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna och att öka attraktionen till yrkena. Skolverket föreslår...

Hur påverkas studieförbunden av nedskärningarna?

Regeringens har beslut att minska anslagen till studieförbunden med 500 miljoner kronor fram till år 2026. Vad får det beslutet för konsekvenser? Andreas Fejas Professor Linköpings Universitet ger sina svar i en artikel på Skolporten. Det kommer att leda till en...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Så blir UKÄ:s nya utbildningsutvärderingar

Kunskaps- och dialogbaserat. Det har varit viktiga utgångspunkter när UKÄ har utvecklat sin metod för utbildningsutvärderingar.

När utvärderingen av utbildningar som leder till biomedicinsk analytiker-examen snart drar igång blir det första gången som den utvecklade metoden tillämpas fullt ut.

– Det är viktigt att de utbildningsutvärderingar som UKÄ genomför både träffar rätt, i bemärkelsen där det finns störst behov, och är till nytta för sektorn. Därför vill vi öka användandet av den kunskap som vi, andra myndigheter och sektorn har för att få syn på var behovet för nationell utvärdering är som störst. Och det kräver en ökad dialog med lärosätena, säger Ulrika Thafvelin, metodansvarig för utbildningsutvärderingar.

Precis som tidigare gäller att UKÄ endast utvärderar ett urval av utbildningar, berättar hon. Men från att tidigare ha haft organiserade granskningscykler där det bestämts 6 år framåt vilka utbildningsutvärderingar som UKÄ ska göra, sker nu ett kontinuerligt arbete där urvalet görs 2–3 år i taget. Urvalet görs utifrån UKÄ:s samlade kunskapsunderlag, omvärldsbevakning och dialog med sektorn.

Läs mer här:

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This