NY

NY GD på UKÄ: Martin Norsell

Martin Norsell, ny generaldirektör på UKÄ från 1 december 2023 "Universitetskanslersämbetet har en extremt viktig roll. Själva affärsidén med det akademiska systemet – det är att hålla kvaliteten och vara trovärdiga. Alla ska kunna lita på det akademiska systemet."...

Skolminister Lotta Edholm kommenterar resultaten i den internationella studien ICCS

Svenska 14-åringar är näst bäst i den internationella studien ICCS som Skolverket presenterade i dag. ICCS mäter kunskaper, attityder och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor.– Det är glädjande att svenska åttondeklassare står sig starka när det...

Rekordmånga läser SFI i Skellefteå – ökar med industriboomen

Antalet elever som läser SFI har minskat i landet de senaste åren. Men med de stora industrietableringarna är eleverna i Skellefteå fler än någonsin. – Nu är de stora volymerna akademiker och personer som har studievana, säger rektor Ulf Olofsson. Eleverna om lär sig...

Tre av tio elever i gymnasiet utan examen

Av eleverna som började 2020 tar 79,7 procent av eleverna på de nationella programmen gymnasieexamen inom tre år visar Skolverkets statistik. Det är samma andel som året dessförinnan. Sett till hela gymnasieskolan, inklusive eleverna på introduktionsprogrammen, så når...

Svenskarnas mobilberoende växer – mest bland yngre

Hela 44 procent av svenskar mellan 16-74 år håller sig vakna längre än planerat på grund av sin telefonanvändning. Dessutom sträcker sig 69 procent efter mobilen direkt när de vaknar. Det och mycket mer visar en ny studie från Deloitte. – Överanvändning av smartphones...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Så blir UKÄ:s nya utbildningsutvärderingar

Kunskaps- och dialogbaserat. Det har varit viktiga utgångspunkter när UKÄ har utvecklat sin metod för utbildningsutvärderingar.

När utvärderingen av utbildningar som leder till biomedicinsk analytiker-examen snart drar igång blir det första gången som den utvecklade metoden tillämpas fullt ut.

– Det är viktigt att de utbildningsutvärderingar som UKÄ genomför både träffar rätt, i bemärkelsen där det finns störst behov, och är till nytta för sektorn. Därför vill vi öka användandet av den kunskap som vi, andra myndigheter och sektorn har för att få syn på var behovet för nationell utvärdering är som störst. Och det kräver en ökad dialog med lärosätena, säger Ulrika Thafvelin, metodansvarig för utbildningsutvärderingar.

Precis som tidigare gäller att UKÄ endast utvärderar ett urval av utbildningar, berättar hon. Men från att tidigare ha haft organiserade granskningscykler där det bestämts 6 år framåt vilka utbildningsutvärderingar som UKÄ ska göra, sker nu ett kontinuerligt arbete där urvalet görs 2–3 år i taget. Urvalet görs utifrån UKÄ:s samlade kunskapsunderlag, omvärldsbevakning och dialog med sektorn.

Läs mer här:

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This