NY

Rapporten Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i alla delar av landet är släppt.

Nu är rapporten släppt som handlar om "Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i alla delar av landet" skriven av utredare Kjell Nyman på uppdrag av SVERD med stöd av Universitets och högskolerådet (UHR). Releasen är genomförd på högskolekonferensen NU2024 i...

Högskolekonferensen NU2024 samlar 450 deltagare till Umeå 17-19 juni

SUHF:s nationella högskolepedagogiska konferens och sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning som går av stapeln i Umeå den 17—19 juni. Tema : Högre utbildning i och för förändring Nu finns ett praktfullt program publicerat på...

Akademi Norr konferens i Lycksele 19 juni om kompetensförsörjning i norra Sverige

Den 19 juni släpper Akdemi Norr detaljerad statistik från en omfattande kompetensrapport som visar vilka yrken som kommer ha störst rekryteringsbehov inom 2-3 år. Man har kartlagt både rekryterings- och kompetensutvecklingsbehoven över ett brett spektrum av yrken i...

Regeringen vill satsa på naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik

Nya åtgärder för att stärka STEM-området Publicerad 05 juni 2024 I slutet av 2024 beräknas regeringen presentera en STEM-strategi ( naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik) som syftar till att Sverige ska få fler personer med gedigna kunskaper inom...

Teknik – bred förståelse och intresse hör ihop

Ny forskning presenteras av Johan Svenningsson forskare vid Linköpings Universitet som visar att bred förståelse och intresse hör ihop inom teknikämnen. Både attityder till teknik, samt metodutveckling för att mäta attityder lyfts i avhandlingen. Det finns ett samband...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Rundabordssamtal om AI-utvecklingen på kultur- och medieområdet

Den 19 januari deltog ett tjugotal representanter för företag och organisationer inom kultur- och medieområdet vid ett rundabordssamtal om AI-frågor. Syftet var att ge deltagarna möjlighet att beskriva hur AI-utvecklingen påverkar deras verksamhet och vilka möjligheter och risker de ser med utvecklingen.

Karin Svanborg-Sjövall, statssekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand, inledde mötet och berättade bland annat om den grupp av tjänstemän från olika delar av Kulturdepartementet som arbetar med att kartlägga hur AI påverkar frågor om upphovsrätt med kopplingar till kulturella och kreativa branscher och konstarter, medier och demokrati samt arkiv och informationsförvaltning. Hon nämnde också den AI-kommission som regeringen tillsatte i december och som ska stärka Sveriges konkurrenskraft genom att bidra till utveckling och användning av AI. Kommissionen ska även analysera hur nyttjande av AI kan påverka och främja landets säkerhet och motverka otillbörlig påverkan på demokratin.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This