NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Rundabordssamtal om AI-utvecklingen på kultur- och medieområdet

Den 19 januari deltog ett tjugotal representanter för företag och organisationer inom kultur- och medieområdet vid ett rundabordssamtal om AI-frågor. Syftet var att ge deltagarna möjlighet att beskriva hur AI-utvecklingen påverkar deras verksamhet och vilka möjligheter och risker de ser med utvecklingen.

Karin Svanborg-Sjövall, statssekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand, inledde mötet och berättade bland annat om den grupp av tjänstemän från olika delar av Kulturdepartementet som arbetar med att kartlägga hur AI påverkar frågor om upphovsrätt med kopplingar till kulturella och kreativa branscher och konstarter, medier och demokrati samt arkiv och informationsförvaltning. Hon nämnde också den AI-kommission som regeringen tillsatte i december och som ska stärka Sveriges konkurrenskraft genom att bidra till utveckling och användning av AI. Kommissionen ska även analysera hur nyttjande av AI kan påverka och främja landets säkerhet och motverka otillbörlig påverkan på demokratin.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This