NY

Ny ordförande för Sveriges Lärare – Anna Olskog Umeå

Sveriges Lärare har fått en ny förbundsledning och kongressen har valt Anna Olskog till ny ordförande. Anna Olskog, som kommer från Sävar utanför Umeå, har arbetat som grundskollärare sedan 1994. Hon har tidigare varit lokalfackligt aktiv i Umeå och sedan 2018 arbetat...

SVERD med på Agile2Vet avslutning i Reggio Emilia Italien

SVERD representerades av Ulf Sandström och Mats Brenner på projektredovisning av ERASMUS+ projektet Abilitating Digital Learning to innovate VET sector                      Se länk till projektet här i Reggio Emhttp://www.agile2vet.euilia Italien den 20-21 maj....

Så bidrog skolan till att vända utvecklingen

Lagersbergsskolans arbete lyfts av polisen som en av faktor till att Lagersberg i Eskilstuna har kunnat tas bort från listan över utsatta områden. – Vi blev väldigt glada och firade det, säger skolans rektor Gabriella Rosell. Lagersberg har, sedan polisen började med...

Skolverket har lagt fram nytt förslag på professionsutveckling inom skolan

Skolverket har på uppdrag av regeringen arbetat fram förslag på ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna och att öka attraktionen till yrkena. Skolverket föreslår...

Hur påverkas studieförbunden av nedskärningarna?

Regeringens har beslut att minska anslagen till studieförbunden med 500 miljoner kronor fram till år 2026. Vad får det beslutet för konsekvenser? Andreas Fejas Professor Linköpings Universitet ger sina svar i en artikel på Skolporten. Det kommer att leda till en...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Det ska bli enklare att komma in på yrkesgymnasiet

Det ska bli enklare att komma in på yrkesgymnasiet, menar Produktivitetskommissionen, med anledning av att 15 procent av eleverna i årskurs 9 aldrig når behörighet. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) har tillsatt kommissionen för att se över hur svensk produktivitet kan öka. I ett nytt delbetänkande ger kommissionen förslag för skolan. Bland annat skriver de ”Fler elever som i dag stängs ute från de gymnasiala yrkesprogrammen måste få en chans att utbilda sig och bidra, till exempel genom att den hårda gränsen för godkänd avskaffas eller att behörighetskraven sänks något.”

Kritiken mot F-betyget

– Det är väldigt tydligt att svagpresterande elever utestängs från det ordinarie utbildningssystemet, vilket gör att de inte får tillgång till yrkesutbildning. Ur ett samhällsperspektiv är det inte särskilt smart eftersom de ju behöver kunna försörja sig själva, säger Anna Sjögren, docent i nationalekonomi vid Institutet för arbetslivs- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, och en av kommissionens experter.

Läs mer här: https://www.vilarare.se/nyheter/betyg/finansministerns-utredare-avskaffa-f-betyget/

Bild : Hanna Kalla Regeringskansliet.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This