NY

Det europeiska kompetensåret – European year of skills – handlar om vuxnas lärande

Den 9 maj har det europeiska kompetensåret - European year of skills (EYS) lanserats. I ett öppningsmeddelande riktat till publiken upprepade president Ursula von der Leyen att "att investera i utbildning är inte bara det rätta att göra, utan det är det smarta att...

Abonnemangstjänst ska förse äldre med mat och gemenskap

Ensamhet och näringsfattig mat är förödande för åldrande människor. Därför hoppas sjuksköterskan Jamila Boccaccio att hennes koncept, som både förser äldre med trygga smaker och med digitalt umgänge, inom sju år i princip ska kunna ordineras på recept. Hennes idé...

SVERD Webbinarium: E-assessment – Digital examination med internationell utblick

Den 26 maj 2023 genomfördes ett SVERD/UHR webinar med Klaus Dieter Rossade, Open University, UK, tillika reperesentant i EADTU  Special Interest Group (SIG) on Online Assessment (2020 - 2022). Klaus Dieter Rossade gav oss internationell utblick kring både...

Mer om mikromeriter och kompetenspasset

Detta material från projektet Kompetenspasset som drivs av RISE, MYH, AF och Vinnova vänder sig till dig som är intresserad av vad mikromeriter är och kan vara för just din organisation. Materialet vänder sig till dig som är beslutsfattare eller utbildningsanordnare...

Ny temahelhet på Lärorikt ­– socioemotionella färdigheter

”Läraren kan hjälpa sina elever att utvecklas i känsloreglering genom att samtala mycket om känslor i klassrummet. Eleverna behöver lära sig att identifiera sina känslor och namnge dem”, säger forskaren Katariina Salmela-Aro i en av de artiklar som vi i dag publicerar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SVERD – UHR Webinar Lärcentrum och livslångt lärande genom samverkan 28 april 2023

Svenska Riksorganisationen för öppen, flexibel distansutbildning (SVERD) genomförde i samverkan med Universitets och högskolerådet (UHR) ytterligare ett webinar den 28 april 2023

Temat var Lärcentrum och livslångt lärande genom samverkan. Ett 80 tal deltagare hade registrerat sitt intresse, såväl från svenska lärosäten som från kommuner.

Medverkande

  • Cecilia Bjursell, professor i pedagogik och föreståndare för Encell, Nationellt centrum för livslångt lärande, vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. Hennes forskning är inriktad på äldres lärande och lärande i arbetslivet Cecilia.Bjursell@ju.se
  • Ida Lindh, ansvarig vid Campus Skellefteå ida.lindh@skelleftea.se
  • Lena Strålsjö, Uppsala universite, projektledaremför Öppet för Klimate, ett Regeringsinitiativ.  lena.stralsjo@uu.se

Cecilia Bjursell, ENCELL pratade om Lärcentra som en arena för livslångt lärande. Cecilia Bjursell medverkade online med en presentation på YouTube (då hon hade förhinder: Se presentationen här https://youtu.be/nCJEJ6uhUcg

Lena Strålsjö, Uppsala universitet presenterade ett Regeringsuppdrag om Öppet för klimatet. Nätbaserade urbildningar som stödjer samhällets klimatomställning 

Som en del av regeringens satsning Klimatkompetenslyftet har nio lärosäten (Uppsala universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Mälardalens universitet och Sveriges lantbruksuniversitet samt Chalmer) erhållit medel för att ta fram öppen nätbaserad utbildning för att stödja samhällets klimatomställning. Projektet ”Öppet för klimatet” tar fram öppna nätbaserade utbildningar för att stödja samhällets klimatomställning. Här kan du hitta ett stort antal utbildningar inom bland annat cirkulär ekonomi, batteriteknik, råvaror, samhällsplanering och mycket annat. Samtliga utbildningar är tillgängliga för alla, kräver inga särskilda förkunskaper och är helt kostnadsfria. Digitalisering, automatisering och elektrifiering är exempel på områden där efterfrågan på arbetskraft ökar framöver, inte minst i norra Sverige. Utbildning behövs för personal som är direkt involverade i utvecklings- och produktionsprocesser inom industrin, men även för dem som arbetar med exempelvis planering, inköp eller upphandling. Med öppen nätbaserad utbildning avses avgiftsfri utbildning som ges via internet och som är öppen för alla, utan förkunskapskrav.Syftet med uppdraget är att möjliggöra kortare vidareutbildningar inom relevanta områden, till exempel teknik, naturvetenskap, upphandlingsrätt, datavetenskap och samhällsplanering.
Lena Strålsjös presentation kan du se här ÖfK UHR Swerd 28 april

samt länkar nedan som hon presenterade

Öppet för klimatet

Debattartikel Regeringen måste tänka om – för klimatets skull

 

Ida Lindh, ansvarig vid Campus Skellefteå pratsde om tillväxtregionen Skellefteå och dess behov af komptensförsörjning. Ida pratade också om varför ohc hur de bytt nqmn från Lärcentrum till Student Centrum. Idas presentation kommer inom kort.

Ida LInd och Campusa Skellefteå har också varit med i en rapport, finansiersd av UHR om kvalitet i decentralicerade miljoer se rapport här HV_UHR_kval_i_decentr_m iljöer_rapport_final

 

 

Webblänkar:

ENCELL – National centre for lifelong learning

Cecilia Bjursell är tillbaka! Om hela livets lärande. – Livslångt podcast

Lärcentra Skellefteå kommun

Servicedesk lärcentrum Campus Skellefteå

Startsida Campus Skellefteå

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This