NY

Omsorgsforskaren: ”Mer ömsesidighet i tekniken för äldre och deras anhöriga behövs”

Anhöriga är oumbärliga för att den äldre generationen ska lyckas ställa om till digitala verktyg och hjälpmedel. Samtidigt finns det en förlegad syn på äldre att de bara ska bli hjälpta och inte själva kan bidra. Därför måste kommande omsorgsstrategier bli mer...

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna från dagen och fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Regeringen ger uppdrag att analysera AI:s påverkan på utbildningsutbud

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och ett till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Myndigheterna ska analysera vilken påverkan artificiell intelligens (AI) kan få för högskolans respektive yrkeshögskolans utbildningsutbud i relation till arbetsmarknadens framtida kompetensbehov.

– Användningen av AI förbättrar redan avsevärt tjänster och produkter som gynnar vårt samhälle. Inom utbildning, liksom för många andra sektorer, skapar användningen av AI helt nya möjligheter. Det är viktigt att utbildningsutbudet förhåller sig till den nya tekniken för att möta arbetsmarknadens framtida kompetensbehov, säger utbildningsminister Mats Persson.

AI är ett område med stor potential att förbättra samhället. De nya tjänsterna som nu utvecklas kommer att kunna medföra högre produktivitet inom både offentlig verksamhet och näringslivet. Nya användningsområden för tekniken upptäcks löpande och dess konsekvenser på samhället kan bli mycket omfattande.

UKÄ och MYH ska genomföra sina respektive uppdrag i dialog med andra berörda myndigheter och aktörer inklusive arbetsgivare. Uppdragen ska redovisas senast den 30 mars 2024.

Läs pressmeddelandet här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This