NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Regeringen ger uppdrag att analysera AI:s påverkan på utbildningsutbud

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och ett till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Myndigheterna ska analysera vilken påverkan artificiell intelligens (AI) kan få för högskolans respektive yrkeshögskolans utbildningsutbud i relation till arbetsmarknadens framtida kompetensbehov.

– Användningen av AI förbättrar redan avsevärt tjänster och produkter som gynnar vårt samhälle. Inom utbildning, liksom för många andra sektorer, skapar användningen av AI helt nya möjligheter. Det är viktigt att utbildningsutbudet förhåller sig till den nya tekniken för att möta arbetsmarknadens framtida kompetensbehov, säger utbildningsminister Mats Persson.

AI är ett område med stor potential att förbättra samhället. De nya tjänsterna som nu utvecklas kommer att kunna medföra högre produktivitet inom både offentlig verksamhet och näringslivet. Nya användningsområden för tekniken upptäcks löpande och dess konsekvenser på samhället kan bli mycket omfattande.

UKÄ och MYH ska genomföra sina respektive uppdrag i dialog med andra berörda myndigheter och aktörer inklusive arbetsgivare. Uppdragen ska redovisas senast den 30 mars 2024.

Läs pressmeddelandet här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This