NY

Omsorgsforskaren: ”Mer ömsesidighet i tekniken för äldre och deras anhöriga behövs”

Anhöriga är oumbärliga för att den äldre generationen ska lyckas ställa om till digitala verktyg och hjälpmedel. Samtidigt finns det en förlegad syn på äldre att de bara ska bli hjälpta och inte själva kan bidra. Därför måste kommande omsorgsstrategier bli mer...

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna från dagen och fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Offentlig sektors digitalisering går sakta – så ska arbetet accelereras

Den digitala mognaden går sakta framåt i svensk offentlig sektor, och hindren för digitalisering är samma idag som för fem år sedan. Det visar en ny rapport som PWC presenterade under Almedalsveckan. För att accelerera digitaliseringsarbetet behöver Sverige bland annat en gemensam riktning och hitta en ”lagom-kriskänsla” i samhället, menar Patrik Sundström från Inera och Daniel Akenine från Microsoft. 

Under Almedalsveckan anordnade PWC seminariet: Har den digitala mognaden ändrats inom offentlig sektor de senaste fem åren? PWC har mätit offentlig sektors digitala mognad 2018, 2020 och nu 2023. I samband med seminariet presenterade konsultföretaget årets mognadsrapport, som 159 kommuner och regioner har deltagit i. 

Läs mer hör på Voiser 

De fyra största hindren är

  • bristande kompetens hos ansvariga chefer
  • låg it-mognad bland personalen
  • otydliga processer i verksamheten och
  • en ekonomi som sätter gränser.  

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This