NY

Nu får AI djupare förståelse för mänskligt beteende

På Örebro universitet pågår forskning om hur AI ska få en bättre förståelse för människor och på så sätt kunna förutse våra behov. Detta sker genom en ny tvärvetenskaplig metod som översätter mänskligt beteende och integrerar det i AI-teknologi tidigt i...

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Offentlig sektors digitalisering går sakta – så ska arbetet accelereras

Den digitala mognaden går sakta framåt i svensk offentlig sektor, och hindren för digitalisering är samma idag som för fem år sedan. Det visar en ny rapport som PWC presenterade under Almedalsveckan. För att accelerera digitaliseringsarbetet behöver Sverige bland annat en gemensam riktning och hitta en ”lagom-kriskänsla” i samhället, menar Patrik Sundström från Inera och Daniel Akenine från Microsoft. 

Under Almedalsveckan anordnade PWC seminariet: Har den digitala mognaden ändrats inom offentlig sektor de senaste fem åren? PWC har mätit offentlig sektors digitala mognad 2018, 2020 och nu 2023. I samband med seminariet presenterade konsultföretaget årets mognadsrapport, som 159 kommuner och regioner har deltagit i. 

Läs mer hör på Voiser 

De fyra största hindren är

  • bristande kompetens hos ansvariga chefer
  • låg it-mognad bland personalen
  • otydliga processer i verksamheten och
  • en ekonomi som sätter gränser.  

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This