NY

Stöd till förberedelse om det blir en upprepad övergång till distansutbildning

SVERD har fått tillgång till förberedelse och stödmaterial från Mats Brenner pedagogisk utvecklare på Karolinska Institutet om det blir en upprepad övergång till distansutbildning beroende av pandemiläget. Alla dokumentfiler kan användas fritt med referens till...

Utbildningsdepartementets nya statsråd

I dag lämnade statminister Magdalena Andersson regeringsförklaringen till riksdagen och anmälde vilka statsråd som ingår i regeringen. Anna Ekström är utbildningsminister och departementschef. Lina Axelsson Kihlblom är skolminister. Läs mer här och också om...

Digital omställning för aktivt medborgarskap, webinar 8 december kl 14.00

Digital omställning för aktivt medborgarskap för den vuxna befolkningen i ett nordiskt perspektiv, webinar 8 december 2021 kl 14.00-15.30 Bakgrund: Sedan hösten 2019 medverkar SVERD i Nätverk för Vuxnas lärande (NVL) Digital, ett nätverk/projekt inom NVL (Nordiskt...

Blandat lärande och digital utbildning på EU-möte

Utbildnings- och ungdomsministrarna träffas i Bryssel den 29 november. Digital utbildning, blandat lärande och offentliga utrymmen för ungdomar står bland annat på dagordningen. Läs mer här  Blandat lärande för en kvalitativ utbildning Utbildningsministrarna ska anta...

Mötesplats OER – Konferens 25 november 2021

Den 25 november 2019 antog Unescos en OER-rekommendation som ska vara vägledande för arbetet med öppna lärresurser globalt. Mötesplats OER uppmärksammar dagen med ett konferens för att diskutera vad som hänt, inte hänt, och vad vi kan göra för att implementera...

Teknikerna som tar Nyköpings skolor till nästa nivå

Nyköpings kommun använder samma tekniska lösningar för all skolverksamhet i kommunen, som tillsammans bidrar till single sign-on för lärare och elever, ett förenklat GDPR-arbete och en automatiserad hantering av läromedel. Och än är arbetet bara i sin linda. Läs mer...

Reimagining our futures together: A new social contract for education

Idag 10 nov 2021 lanserades UNESCOs rapport om the Futures of Education, a Social Contract. Läs mer här SVERD hart sedan 2019 då initiativet Futures of Education lanserades följt utvecklingen på nära håll. Samtliga konferenser sedan dess har haft  detta tema Futures...

The Futures of Education report will be launched tomorrow 10 November by UNSCO

Vi är glada att kunna meddela att Futures of Education-rapporten kommer att lanseras i morgon den 10 november av UNESCO. Rapporten heter Reimagining our futures together: - A new social contract for education har varit på gång undr de senaste två åren och man har...

Web Conference Digital transfer for active citizenship 8 dec 14.00 in Zoom

WEB CONFERENCE DIGITAL TRANSFER FOR ACTIVE CITIZENSHIP FOR THE ADULT POPULATION IN A NORDIC PERSPECTIVE, WEBINAR 8 DEC 2021 14-15.30 Registration and Program 14.00...

Program för ”European Online and Distance learning week” är klart

Nätverken European Distance and E-Learning Network och EDEN Digital Learning Europe anordnar en rad webinarer under perioden 3 till 10 november 2021. Arrangemanget är årligen återkommande och går under temat "European Online and Distance learning week". Se programmet...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Professor Börje Holmberg, Sverige – till minne

Det är med stor sorg vi fick veta att Professor Börje Holmberg, Lund Sverige, avled den 10 april 2021 (1924-2021) i en ålder av 97 år kort, efter att han firat sin 97 års dag och hustruns 90 års dag. Hans närmaste är livskamraten Karin Gustavsson, och hans stora familj med fyra barn, bonusbarn, barnbarn, barnbarnsbarn och barnbarnsbarns barn.
Foto Ebba Ossiannilsson

Börje Holmberg, från Lund, är en internationellt erkänd och respekterad pionjär inom distansutbildning. Från 1972 till 1975 var han den nionde ICDE-presidenten (ICDE var vid den tiden Internationella rådet för korrespondensutbildning, då ICCE), han var också vid den tiden direktör för Hermods Foundation, Sverige. Innan han var ICDE-president var han i ICDE:s verkställande kommitté. Börje Holmberg, uppskattas mycket som forskare inom distansutbildningen. 1999 fick Börje Holmberg ICDE-priset för excellens för livslånga insatser inom området öppen och distansutbildning. Han utnämndes också till ICDEs hedersmedlem av ICDE: s verkställande kommitté till erkännande för hans enastående bidrag för ICDE. Tillika är Börje Holmberg hedersmedlem i SVERD och har under årens lopp in i det sista med intresse följt SVERDs arbete och utveckling, han var även hedersledamot i EDEN.

Ett helt liv tillägnat den empatiska ansatsen 

1976 blev Börje Holmberg professor i distansutbildningsmetodik och chef för institutet för forskning om distansutbildning vid FernUniversität i Hagen, Tyskland. Under sin tid där publicerade Holmberg flera böcker och bidrog till vetenskapliga tidskrifter och tidskrifter. Han är mest känd för sin teori om personlig kommunikation mellan lärare och elever i distansutbildning. Han betraktar distansutbildning som konversationsinteraktionen mellan studenten och handledaren organisationen / värdorganisationen. De centrala begreppen i hans teori är motivation, empati, sammanhängande kommunikation, autonomi och interpersonell kommunikation (Ossiannilsson, ICDE). Ett av hans främsta och senaste verk är Theory and Practice of Distance Education.

BH bk 1.jpg

För att på Holmbergs sätt beskriva hur distanslärare ska kommunicera med studenterna för att säkerställa verkligt lärande använder han konversationens analogi för att beskriva den didaktiska konversationen och härledde sju postulat.

Guided didactic communication includes Simulated conversation (one-sided, presentation of materials) and Real conversation  (two-sided between tutor and student)… simulated conversations are conversations like presentations of learning matter, self-control exercises, review questions with model answers and inserted questions. In essence, Holmberg believes that by promoting empathy between learning and tutoring parties through appropriate one- and two-way interactions, learners are motivated and encouraged to participate personally in their studies. It also generally assumes that ”genuine learning is primarily an individual activity and can only be achieved through a process of internalization”. This assumption is one in which the theory of distance education can be justified. The aim of his theory is therefore to support individualized learning (Ossiannilsson, ICDE).

2009 skrev Holmberg sin biografi om ”PÅ DISTANS OCH PÅ NÄRA HÅLL” (ON DISTANCE AND ON CLOSE – A distance pedagogues’ memories).

SVERDs V ordförande Ebba Ossiannilsson har arbetet med Holmberg  sedan år 2000, då han var mentor på den enhet där Ossiannilsson arbetade, Sekretariatet för Fort och Vidareutbildnig och Distansutbildning, Lunds Universitet. Han kom då för mentorskap ca en gång per månad då han var hemma i Lund från hans arbete på Fern Univeversity. Sedermera kom Holmberg  och Ossiannilsson att bli både nära vänner och även grannar.

2019 skrev Ossiannilsson en post för ICDE som då hade en serie om Paragons of online education Paragons of online education; Börje Holmberg: Pioneer and advocate of distance education, Sweden

Ossiannilsson samverkade även med Mark Nichols, Open Pouýtch, NZ och förmedlade kontakt för en posdkast i serien  Legend of Online Learning med Bertil Holmberg Börje Holmberg Leaders & Legends of Online Learning

2017, skrev Alan Tait (2017) om de European Figures in Distance and e-LearningJL4D 4(1) pp 5-11

Professorerna Börje Holberg, Michael Moore, and Otto Peters. Foto med tillstånd från EDEN

Vi kommer ihåg Börje Holmberg i djup tacksamhet och respekt för hans enastående bidrag till det internationella forskningsområdet och communities för öppen och distansutbildning och för hans genomgripande forskning vidare.

För SVERD
Ebba Ossiannilsson; V ordf SVERD
A shortlist of publications
 • Holmberg, B. (1960). On the methods of teaching by correspondence. Lunds universitets arsskrift. N.F.Avd.1,Bd.54,Nr.2. Lund:Gleerup.
 • Holmberg, B. (1973). Supervised correspondence study – a Swedish case study based on experiences within the school system. Epistolodidaktika 2,29-34.
 • Holmberg, B. (1977). Distance education: a survey and bibliography. London: Kogan Page.
 • Holmberg, B. (1980). Aspects of distance education. Comparative Education, 16(2), 107-119.
 • Holmberg, B. (1981). Status and Trends of Distance Education. London: Kogan Page; New York: Nichols.
 • Holmberg, B. (1982). Essentials of distance education (a distance-study course based on a handbook and a reader). Hagen: FernUniversitat, ZIFF.
 • Holmberg, B. (1982). Recent research into distance education. Gesamthochschule, Fern Universität.
 • Sewart, D., Keegan, D., & Holmberg, B. (Eds.). (1983). Distance education: International perspectives. Beckenham, Kent: Croom Helm.
 • Holmberg, B. (1983). Guided didactic conversation. In D.Stewart, D.Keegan,& B.Holmberg (Eds.), Distance education: International perspective. London: Croom Helm.
 • Holmberg, B. (1985). The feasibility of a theory of teaching for distance education and a proposed theory. ZIFF Papiere, 60.Hagen:FernUniversitat, ZIFF. Holmberg, B. (1986). A discipline of distance education. International Journal of E-Learning & Distance Education, 1(1), 25-40.
 • Holmberg, B. (1987). Growth and structure of distance education. London: Croom Helm.
 • Holmberg, B., & Schuemer, R. (1989). Tutoring frequency in distance education – an empirical study of the impact of various frequencies of assignment submission. Hagen: FernUniversitat, ZIFF.
 • Holmberg, B. (1989). Mediated Communication as a Component of Distance Education. Hagen: FernUniversitat.
 • Holmberg, B. (1990). A bibliography of writings on distance education. Hagen: FernUniversitat, ZIFF.
 • Holmberg, B. (1990). Serving academic purposes by an empathy approach to distance education. In D. Eastwood, B. farmer, & B. Lantz (Eds.), Aspects of Educational and Training Technology XXIII. London: Kogan Page; New York: Nichols.
 • Holmberg, B. (1995). The evolution of the character and practice of distance education. Open learning, 10(2), 47-53.
 • Holmberg, B. (1995). Theory and practice of distance education-2nd edition. London and New York: Routledge.
 • Holmberg, B. (1995). The sphere of distance-education theory revisited. ZIFF Papiere, 98. Hagen: FernUniversitat, ZIFF.
 • Holmberg, B. (1997). Distance-education theory again. Open Learning 12(1), 31-39.
 • Holmberg, B. (1998). Critical reflection, politics, obscurantism and distance education. Epistolodidaktika 2, 27-37.
 • Holmberg, B. (1999). The conversational approach to distance education. Open Learning 14(3), 58-60.
 • Holmberg, B. (2000). Status and trends of distance-education research. In E. Wagner, & A. Szucs (Eds.), Research and innovation in open and distance learning 1-5. Prague: European Distance Education Network – EDEN.
 • Holmberg, B. (2001). Distance education in essence: An overview of theory and practice in the early twenty-first century. Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS).
 • Holmberg, B. (2001). Distance education in essence. Oldenburg, Germany: Bibliotheksund Informations system der Universitat Oldenburg.
 • Holmberg, B. (2003). Distance Education in Essence. An overview of theory and practice in the early twenty-first century. Oldenburg: Bibliotheks-und Informationssystem der Universitat Oldenburg.
 • Holmberg, B. (2005). Distance Education and Languages: Evolution and Change. New Perspectives on Language and Education. Bristol: Multilingual Matters.
 • Holmberg, B. (2005). The Evolution, Principles and Practices of Distance Education, Vol.II. Oldenburgh: B/S-Verlag der Carl von Ossietzky Universitat.
 • Holmberg, B., Hrsg. Bernath, & Busch, F. W. (2005). The evolution, principles and practices of distance education (Vol. 11). Bis.

Förra

Nästa

1 kommentar

 1. Kerstin I. M. Holm

  Tack för texten Ebba!
  Jag delar sorgen över Börjes död. Men också tacksamheten för vad han betytt för Distance Education och dess forskningsfält.
  Din text har jag refererat på en kommentar till Cardelús: Galenskaper i skolans värld?
  Tyvärr fick datum den 10.4 2021 ett felslag.
  Tacksam om Du vill rätta, förklara och lägga till några ord om Börjes betydelse även i S.O.S.

  Svara

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This