NY

Mer om mikromeriter och kompetenspasset

Detta material från projektet Kompetenspasset som drivs av RISE, MYH, AF och Vinnova vänder sig till dig som är intresserad av vad mikromeriter är och kan vara för just din organisation. Materialet vänder sig till dig som är beslutsfattare eller utbildningsanordnare...

Ny temahelhet på Lärorikt ­– socioemotionella färdigheter

”Läraren kan hjälpa sina elever att utvecklas i känsloreglering genom att samtala mycket om känslor i klassrummet. Eleverna behöver lära sig att identifiera sina känslor och namnge dem”, säger forskaren Katariina Salmela-Aro i en av de artiklar som vi i dag publicerar...

En nystart för Digitaliseringsrådet

Regeringen har idag beslutat att Digitaliseringsrådet ska fortsätta sitt arbete i syfte att främja genomförandet av den allmänna digitaliseringspolitiken och digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Rådets arbete förlängs till och med den 31 december 2026....

SFS rapport om Tillgången till särskilt pedagogiskt stöd på 43 lärosäten

SFS släppte sin nya rapport om deras kartläggning om Tillgången till särskilt pedagogiskt stöd på 43 lärosäten 23 maj 2023 och hade ett soffsamtal om rapporten via Facebook Soffsamtal: Särskilt pedagogiskt stöd SFS satte sig ner i soffan för ett djupgående samtal om...

2023 EDUCAUSE Horizon Report | Teaching and Learning Edition

EDUCAUSE Horizon Report | Teaching and Learning Edition 2023  profilerar nyckeltrender och framväxande teknologier och praxis som formar framtiden för undervisning och lärande, och föreställer sig ett antal scenarier och konsekvenser för den framtiden. Den är baserad...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Professor Börje Holmberg, Sverige – till minne

Det är med stor sorg vi fick veta att Professor Börje Holmberg, Lund Sverige, avled den 10 april 2021 (1924-2021) i en ålder av 97 år kort, efter att han firat sin 97 års dag och hustruns 90 års dag. Hans närmaste är livskamraten Karin Gustavsson, och hans stora familj med fyra barn, bonusbarn, barnbarn, barnbarnsbarn och barnbarnsbarns barn.
Foto Ebba Ossiannilsson

Börje Holmberg, från Lund, är en internationellt erkänd och respekterad pionjär inom distansutbildning. Från 1972 till 1975 var han den nionde ICDE-presidenten (ICDE var vid den tiden Internationella rådet för korrespondensutbildning, då ICCE), han var också vid den tiden direktör för Hermods Foundation, Sverige. Innan han var ICDE-president var han i ICDE:s verkställande kommitté. Börje Holmberg, uppskattas mycket som forskare inom distansutbildningen. 1999 fick Börje Holmberg ICDE-priset för excellens för livslånga insatser inom området öppen och distansutbildning. Han utnämndes också till ICDEs hedersmedlem av ICDE: s verkställande kommitté till erkännande för hans enastående bidrag för ICDE. Tillika är Börje Holmberg hedersmedlem i SVERD och har under årens lopp in i det sista med intresse följt SVERDs arbete och utveckling, han var även hedersledamot i EDEN.

Ett helt liv tillägnat den empatiska ansatsen 

1976 blev Börje Holmberg professor i distansutbildningsmetodik och chef för institutet för forskning om distansutbildning vid FernUniversität i Hagen, Tyskland. Under sin tid där publicerade Holmberg flera böcker och bidrog till vetenskapliga tidskrifter och tidskrifter. Han är mest känd för sin teori om personlig kommunikation mellan lärare och elever i distansutbildning. Han betraktar distansutbildning som konversationsinteraktionen mellan studenten och handledaren organisationen / värdorganisationen. De centrala begreppen i hans teori är motivation, empati, sammanhängande kommunikation, autonomi och interpersonell kommunikation (Ossiannilsson, ICDE). Ett av hans främsta och senaste verk är Theory and Practice of Distance Education.

BH bk 1.jpg

För att på Holmbergs sätt beskriva hur distanslärare ska kommunicera med studenterna för att säkerställa verkligt lärande använder han konversationens analogi för att beskriva den didaktiska konversationen och härledde sju postulat.

Guided didactic communication includes Simulated conversation (one-sided, presentation of materials) and Real conversation  (two-sided between tutor and student)… simulated conversations are conversations like presentations of learning matter, self-control exercises, review questions with model answers and inserted questions. In essence, Holmberg believes that by promoting empathy between learning and tutoring parties through appropriate one- and two-way interactions, learners are motivated and encouraged to participate personally in their studies. It also generally assumes that ”genuine learning is primarily an individual activity and can only be achieved through a process of internalization”. This assumption is one in which the theory of distance education can be justified. The aim of his theory is therefore to support individualized learning (Ossiannilsson, ICDE).

2009 skrev Holmberg sin biografi om ”PÅ DISTANS OCH PÅ NÄRA HÅLL” (ON DISTANCE AND ON CLOSE – A distance pedagogues’ memories).

SVERDs V ordförande Ebba Ossiannilsson har arbetet med Holmberg  sedan år 2000, då han var mentor på den enhet där Ossiannilsson arbetade, Sekretariatet för Fort och Vidareutbildnig och Distansutbildning, Lunds Universitet. Han kom då för mentorskap ca en gång per månad då han var hemma i Lund från hans arbete på Fern Univeversity. Sedermera kom Holmberg  och Ossiannilsson att bli både nära vänner och även grannar.

2019 skrev Ossiannilsson en post för ICDE som då hade en serie om Paragons of online education Paragons of online education; Börje Holmberg: Pioneer and advocate of distance education, Sweden

Ossiannilsson samverkade även med Mark Nichols, Open Pouýtch, NZ och förmedlade kontakt för en posdkast i serien  Legend of Online Learning med Bertil Holmberg Börje Holmberg Leaders & Legends of Online Learning

2017, skrev Alan Tait (2017) om de European Figures in Distance and e-LearningJL4D 4(1) pp 5-11

Professorerna Börje Holberg, Michael Moore, and Otto Peters. Foto med tillstånd från EDEN

Vi kommer ihåg Börje Holmberg i djup tacksamhet och respekt för hans enastående bidrag till det internationella forskningsområdet och communities för öppen och distansutbildning och för hans genomgripande forskning vidare.

För SVERD
Ebba Ossiannilsson; V ordf SVERD
A shortlist of publications
 • Holmberg, B. (1960). On the methods of teaching by correspondence. Lunds universitets arsskrift. N.F.Avd.1,Bd.54,Nr.2. Lund:Gleerup.
 • Holmberg, B. (1973). Supervised correspondence study – a Swedish case study based on experiences within the school system. Epistolodidaktika 2,29-34.
 • Holmberg, B. (1977). Distance education: a survey and bibliography. London: Kogan Page.
 • Holmberg, B. (1980). Aspects of distance education. Comparative Education, 16(2), 107-119.
 • Holmberg, B. (1981). Status and Trends of Distance Education. London: Kogan Page; New York: Nichols.
 • Holmberg, B. (1982). Essentials of distance education (a distance-study course based on a handbook and a reader). Hagen: FernUniversitat, ZIFF.
 • Holmberg, B. (1982). Recent research into distance education. Gesamthochschule, Fern Universität.
 • Sewart, D., Keegan, D., & Holmberg, B. (Eds.). (1983). Distance education: International perspectives. Beckenham, Kent: Croom Helm.
 • Holmberg, B. (1983). Guided didactic conversation. In D.Stewart, D.Keegan,& B.Holmberg (Eds.), Distance education: International perspective. London: Croom Helm.
 • Holmberg, B. (1985). The feasibility of a theory of teaching for distance education and a proposed theory. ZIFF Papiere, 60.Hagen:FernUniversitat, ZIFF. Holmberg, B. (1986). A discipline of distance education. International Journal of E-Learning & Distance Education, 1(1), 25-40.
 • Holmberg, B. (1987). Growth and structure of distance education. London: Croom Helm.
 • Holmberg, B., & Schuemer, R. (1989). Tutoring frequency in distance education – an empirical study of the impact of various frequencies of assignment submission. Hagen: FernUniversitat, ZIFF.
 • Holmberg, B. (1989). Mediated Communication as a Component of Distance Education. Hagen: FernUniversitat.
 • Holmberg, B. (1990). A bibliography of writings on distance education. Hagen: FernUniversitat, ZIFF.
 • Holmberg, B. (1990). Serving academic purposes by an empathy approach to distance education. In D. Eastwood, B. farmer, & B. Lantz (Eds.), Aspects of Educational and Training Technology XXIII. London: Kogan Page; New York: Nichols.
 • Holmberg, B. (1995). The evolution of the character and practice of distance education. Open learning, 10(2), 47-53.
 • Holmberg, B. (1995). Theory and practice of distance education-2nd edition. London and New York: Routledge.
 • Holmberg, B. (1995). The sphere of distance-education theory revisited. ZIFF Papiere, 98. Hagen: FernUniversitat, ZIFF.
 • Holmberg, B. (1997). Distance-education theory again. Open Learning 12(1), 31-39.
 • Holmberg, B. (1998). Critical reflection, politics, obscurantism and distance education. Epistolodidaktika 2, 27-37.
 • Holmberg, B. (1999). The conversational approach to distance education. Open Learning 14(3), 58-60.
 • Holmberg, B. (2000). Status and trends of distance-education research. In E. Wagner, & A. Szucs (Eds.), Research and innovation in open and distance learning 1-5. Prague: European Distance Education Network – EDEN.
 • Holmberg, B. (2001). Distance education in essence: An overview of theory and practice in the early twenty-first century. Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS).
 • Holmberg, B. (2001). Distance education in essence. Oldenburg, Germany: Bibliotheksund Informations system der Universitat Oldenburg.
 • Holmberg, B. (2003). Distance Education in Essence. An overview of theory and practice in the early twenty-first century. Oldenburg: Bibliotheks-und Informationssystem der Universitat Oldenburg.
 • Holmberg, B. (2005). Distance Education and Languages: Evolution and Change. New Perspectives on Language and Education. Bristol: Multilingual Matters.
 • Holmberg, B. (2005). The Evolution, Principles and Practices of Distance Education, Vol.II. Oldenburgh: B/S-Verlag der Carl von Ossietzky Universitat.
 • Holmberg, B., Hrsg. Bernath, & Busch, F. W. (2005). The evolution, principles and practices of distance education (Vol. 11). Bis.

Förra

Nästa

1 kommentar

 1. Kerstin I. M. Holm

  Tack för texten Ebba!
  Jag delar sorgen över Börjes död. Men också tacksamheten för vad han betytt för Distance Education och dess forskningsfält.
  Din text har jag refererat på en kommentar till Cardelús: Galenskaper i skolans värld?
  Tyvärr fick datum den 10.4 2021 ett felslag.
  Tacksam om Du vill rätta, förklara och lägga till några ord om Börjes betydelse även i S.O.S.

  Svara

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This