NY

Forskning och rapporter om distansundervisning

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) sammanställer regelbundet resultat och erfarenheter från forskning och rapporter på det specialpedagogiska området knutet till distans- och fjärrundervisning. De har gjort sökningar på forskning som kan vara relevant utifrån...

SFS Jubileumswebbinarium: En högskola tillgänglig för alla? Ett panelsamtal om tillgänglighet och högskolepedagogik i den högre utbildningen

Sveriges förenade studentkårer (SFS) bjuder nu in till ett webbsänt seminarium för att prata om högskolepedagogik och tillgänglighet till och inom högre utbildning. Medverkar gör bland annat Minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans. Seminariet är...

Global ISO 9001-enkät efterlyser mer fokus på ledarskap och miljö

Tina Bolin, SIS bloggar på Kvalitetsmagasinet om  ISO 9001. Hon säger att nu har resultatet kommit från den globala användarundersökningen om ISO 9001. Över 8 000 svar från 122 länder visar bland annat att respondenterna önskar ökat fokus på ledarskap,...

GD:s kristallkula – om yrkeshögskolan

Generaldirektör Thomas Persson, Myndigheten för yrkeshögskolan spekulerar om framtida scenarier för yrkeshögskolan. Han  samla sina tankar om yrkeshögskolan (YH) och framtiden. Vad han tror kommer att hända? Vilka är de stora huvuddragen i utvecklingen? Vad kommer vi...

Vi vill få ner kostnaderna för publiceringar

Hundra procent öppen publicering, lägre kostnader och en transparent prismodell. Det är SUHF:s mål för de avtal mellan svenska lärosäten och vetenskapliga förlag som ska ersätta de nuvarande som löper ut 2024. En nytillsatt utredning ska ta fram strategin för att nå...

Omställning – distansarbete i samband med panademin

ENCELL Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande ENCELL högskolan Jönköping genomförde en studie om distansarbete i samband med pandemin och redovisade resultatet i studien, ”Lång process att kunna acceptera att min värld har krympt”   Tre frågor ställdes i...

VR tar skolan till hemmasittare

Elever med psykisk ohälsa, eller har andra skäl, kan via VR få tillgång till undervisningen och en ökad känsla av närvaro på egna villkor. Både Kungsbacka och Eskilstuna kommun testar just nu att införa tekniken för att stötta elevhälsan. Läs mer här på Voister – Att...

Learning in a digital age

Utveckla färdigheter och självförtroende för att bli en kompetent och autonom i en digital tidsålder.Här är självinstruerande micro- kurser från OERUniversity NZ alla med utgångspunkt i Learning in a digital age. Samtliga kurser kan ts på egen hand och kan med fördel...

2021 EDUCAUSE Horizon Report Teaching and Learning Edition

COVID-19-pandemin har förändrat landskapet för högre utbildning. Även om det återstår att se om dessa förändringar har slagit rot och kommer att bestå i framtiden, är det inte svårt att föreställa sig att högre utbildning aldrig kan vara densamma på vissa viktiga sätt...

Internationell utblick – distansundervisning under Covid

( Bild från pixabay.com) Det finns undersökningar som är väl värda att läsa igen. Det gavs ut en publikation av post och telestyrelsen i oktober som heter Internationell utblick – distansundervisning under Covid-19. Under övergripande reflektioner skriver man att det...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Professor Börje Holmberg, Sverige – till minne

Det är med stor sorg vi fick veta att Professor Börje Holmberg, Lund Sverige, avled den 10 april 2021 (1924-2021) i en ålder av 97 år kort, efter att han firat sin 97 års dag och hustruns 90 års dag. Hans närmaste är hustrun Karin Gustavsson, och hans stora familj med fyra barn, bonusbarn, barnbarn, barnbarnsbarn och barnbarnsbarns barn.
Foto Ebba Ossiannilsson

Börje Holmberg, från Lund, är en internationellt erkänd och respekterad pionjär inom distansutbildning. Från 1972 till 1975 var han den nionde ICDE-presidenten (ICDE var vid den tiden Internationella rådet för korrespondensutbildning, då ICCE), han var också vid den tiden direktör för Hermods Foundation, Sverige. Innan han var ICDE-president var han i ICDE:s verkställande kommitté. Börje Holmberg, uppskattas mycket som forskare inom distansutbildningen. 1999 fick Börje Holmberg ICDE-priset för excellens för livslånga insatser inom området öppen och distansutbildning. Han utnämndes också till ICDEs hedersmedlem av ICDE: s verkställande kommitté till erkännande för hans enastående bidrag för ICDE. Tillika är Börje Holmberg hedersmedlem i SVERD och har under årens lopp in i det sista med intresse följt SVERDs arbete och utveckling, han var även hedersledamot i EDEN.

Ett helt liv tillägnat den empatiska ansatsen 

1976 blev Börje Holmberg professor i distansutbildningsmetodik och chef för institutet för forskning om distansutbildning vid FernUniversität i Hagen, Tyskland. Under sin tid där publicerade Holmberg flera böcker och bidrog till vetenskapliga tidskrifter och tidskrifter. Han är mest känd för sin teori om personlig kommunikation mellan lärare och elever i distansutbildning. Han betraktar distansutbildning som konversationsinteraktionen mellan studenten och handledaren organisationen / värdorganisationen. De centrala begreppen i hans teori är motivation, empati, sammanhängande kommunikation, autonomi och interpersonell kommunikation (Ossiannilsson, ICDE). Ett av hans främsta och senaste verk är Theory and Practice of Distance Education.

BH bk 1.jpg

För att på Holmbergs sätt beskriva hur distanslärare ska kommunicera med studenterna för att säkerställa verkligt lärande använder han konversationens analogi för att beskriva den didaktiska konversationen och härledde sju postulat.

Guided didactic communication includes Simulated conversation (one-sided, presentation of materials) and Real conversation  (two-sided between tutor and student)… simulated conversations are conversations like presentations of learning matter, self-control exercises, review questions with model answers and inserted questions. In essence, Holmberg believes that by promoting empathy between learning and tutoring parties through appropriate one- and two-way interactions, learners are motivated and encouraged to participate personally in their studies. It also generally assumes that ”genuine learning is primarily an individual activity and can only be achieved through a process of internalization”. This assumption is one in which the theory of distance education can be justified. The aim of his theory is therefore to support individualized learning (Ossiannilsson, ICDE).

2009 skrev Holmberg sin biografi om ”PÅ DISTANS OCH PÅ NÄRA HÅLL” (ON DISTANCE AND ON CLOSE – A distance pedagogues’ memories).

SVERDs V ordförande Ebba Ossiannilsson har arbetet med Holmberg  sedan år 2000, då han var mentor på den enhet där Ossiannilsson arbetade, Sekretariatet för Fort och Vidareutbildnig och Distansutbildning, Lunds Universitet. Han kom då för mentorskap ca en gång per månad då han var hemma i Lund från hans arbete på Fern Univeversity. Sedermera kom Holmberg  och Ossiannilsson att bli både nära vänner och även grannar.

2019 skrev Ossiannilsson en post för ICDE som då hade en serie om Paragons of online education Paragons of online education; Börje Holmberg: Pioneer and advocate of distance education, Sweden

Ossiannilsson samverkade även med Mark Nichols, Open Pouýtch, NZ och förmedlade kontakt för en posdkast i serien  Legend of Online Learning med Bertil Holmberg Börje Holmberg Leaders & Legends of Online Learning

2017, skrev Alan Tait (2017) om de European Figures in Distance and e-LearningJL4D 4(1) pp 5-11

Professorerna Börje Holberg, Michael Moore, and Otto Peters. Foto med tillstånd från EDEN

Vi kommer ihåg Börje Holmberg i djup tacksamhet och respekt för hans enastående bidrag till det internationella forskningsområdet och communities för öppen och distansutbildning och för hans genomgripande forskning vidare.

För SVERD
Ebba Ossiannilsson; V ordf SVERD
A shortlist of publications
 • Holmberg, B. (1960). On the methods of teaching by correspondence. Lunds universitets arsskrift. N.F.Avd.1,Bd.54,Nr.2. Lund:Gleerup.
 • Holmberg, B. (1973). Supervised correspondence study – a Swedish case study based on experiences within the school system. Epistolodidaktika 2,29-34.
 • Holmberg, B. (1977). Distance education: a survey and bibliography. London: Kogan Page.
 • Holmberg, B. (1980). Aspects of distance education. Comparative Education, 16(2), 107-119.
 • Holmberg, B. (1981). Status and Trends of Distance Education. London: Kogan Page; New York: Nichols.
 • Holmberg, B. (1982). Essentials of distance education (a distance-study course based on a handbook and a reader). Hagen: FernUniversitat, ZIFF.
 • Holmberg, B. (1982). Recent research into distance education. Gesamthochschule, Fern Universität.
 • Sewart, D., Keegan, D., & Holmberg, B. (Eds.). (1983). Distance education: International perspectives. Beckenham, Kent: Croom Helm.
 • Holmberg, B. (1983). Guided didactic conversation. In D.Stewart, D.Keegan,& B.Holmberg (Eds.), Distance education: International perspective. London: Croom Helm.
 • Holmberg, B. (1985). The feasibility of a theory of teaching for distance education and a proposed theory. ZIFF Papiere, 60.Hagen:FernUniversitat, ZIFF. Holmberg, B. (1986). A discipline of distance education. International Journal of E-Learning & Distance Education, 1(1), 25-40.
 • Holmberg, B. (1987). Growth and structure of distance education. London: Croom Helm.
 • Holmberg, B., & Schuemer, R. (1989). Tutoring frequency in distance education – an empirical study of the impact of various frequencies of assignment submission. Hagen: FernUniversitat, ZIFF.
 • Holmberg, B. (1989). Mediated Communication as a Component of Distance Education. Hagen: FernUniversitat.
 • Holmberg, B. (1990). A bibliography of writings on distance education. Hagen: FernUniversitat, ZIFF.
 • Holmberg, B. (1990). Serving academic purposes by an empathy approach to distance education. In D. Eastwood, B. farmer, & B. Lantz (Eds.), Aspects of Educational and Training Technology XXIII. London: Kogan Page; New York: Nichols.
 • Holmberg, B. (1995). The evolution of the character and practice of distance education. Open learning, 10(2), 47-53.
 • Holmberg, B. (1995). Theory and practice of distance education-2nd edition. London and New York: Routledge.
 • Holmberg, B. (1995). The sphere of distance-education theory revisited. ZIFF Papiere, 98. Hagen: FernUniversitat, ZIFF.
 • Holmberg, B. (1997). Distance-education theory again. Open Learning 12(1), 31-39.
 • Holmberg, B. (1998). Critical reflection, politics, obscurantism and distance education. Epistolodidaktika 2, 27-37.
 • Holmberg, B. (1999). The conversational approach to distance education. Open Learning 14(3), 58-60.
 • Holmberg, B. (2000). Status and trends of distance-education research. In E. Wagner, & A. Szucs (Eds.), Research and innovation in open and distance learning 1-5. Prague: European Distance Education Network – EDEN.
 • Holmberg, B. (2001). Distance education in essence: An overview of theory and practice in the early twenty-first century. Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS).
 • Holmberg, B. (2001). Distance education in essence. Oldenburg, Germany: Bibliotheksund Informations system der Universitat Oldenburg.
 • Holmberg, B. (2003). Distance Education in Essence. An overview of theory and practice in the early twenty-first century. Oldenburg: Bibliotheks-und Informationssystem der Universitat Oldenburg.
 • Holmberg, B. (2005). Distance Education and Languages: Evolution and Change. New Perspectives on Language and Education. Bristol: Multilingual Matters.
 • Holmberg, B. (2005). The Evolution, Principles and Practices of Distance Education, Vol.II. Oldenburgh: B/S-Verlag der Carl von Ossietzky Universitat.
 • Holmberg, B., Hrsg. Bernath, & Busch, F. W. (2005). The evolution, principles and practices of distance education (Vol. 11). Bis.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This