NY

Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Den 11 april arrangerade Högskolan Väst och Campus Västervik ett riksdagsseminarium om decentraliserade utbildningsmiljöer. Det inom ramen för initiativet Nya Vägar (https://nyavagar.se/). Diskussionerna handlade om att utveckla kvalitet och hur staten kan ta ett...

Staten måste in i matchen mot kompetensbristen

Nya Vägar är en plattform för samverkan där man arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Se länkhttps://nyavagar.se/ Företrädare för Nya vägar initiativet från Västerviks kommun och Högskolan Väst skriver i en debattartikel på Dagens Samhälle att...

Regeringen tillför 500 miljoner kronor till skolväsendet

Den höga inflationen har medfört ett högt kostnadstryck på landets kommuner. För att upprätthålla kvaliteten i undervisningen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2024 att skolväsendet ska förstärkas med 500 miljoner kronor. – Den höga inflationen har...

Skolverkets styrning gör undervisningen lidande

Skolverket bör fokusera på att ge stöd och inspiration till skolorna, snarare än att styra och kontrollera dem. Skolverket bör vara en resurs för skolorna, inte en samverkanspart som spär på den administrativa inflationen och utformar projekt för att sysselsätta sina...

På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar.

Ministern om studieförbunden: ”Förstår att de som nedprioriteras är missnöjda” På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar. ”Utbildningar som leder till jobb prioriteras”, säger...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Pilotprojekt testar ny utbildningsform på KTH

Hur ska KTH bli bättre på att rekrytera i hela landet och går det att erbjuda en helt digital utbildning med en bra social studiemiljö? Det är två frågor KTH försöker besvara i ett nytt pilotprojekt tillsammans med NITUS, ett nätverk för kommunala lärcentra.

– Under pandemin utökade vi våra digitala och hybrida kurserbjudande, men mellan budskapen ”kom till campus” eller ”sitt hemma framför din dator” saknar vi i dag ett erbjudande om att plugga på KTH helt digitalt men samtidigt ha hands-on-delen och en bra social studiemiljö med samarbete mellan studenter, som är grundstenarna för lärandet på KTH. I piloten undersöker vi de möjligheter och strukturella utmaningar en sådan modell innebär för oss, säger professor Nicole Kringos.

Läs mer här: https://intra.kth.se/aktuellt/nyheter/pilotprojekt-testar-ny-utbildningsform-pa-kth-1.1291840

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This