NY

Ny ordförande för Sveriges Lärare – Anna Olskog Umeå

Sveriges Lärare har fått en ny förbundsledning och kongressen har valt Anna Olskog till ny ordförande. Anna Olskog, som kommer från Sävar utanför Umeå, har arbetat som grundskollärare sedan 1994. Hon har tidigare varit lokalfackligt aktiv i Umeå och sedan 2018 arbetat...

SVERD med på Agile2Vet avslutning i Reggio Emilia Italien

SVERD representerades av Ulf Sandström och Mats Brenner på projektredovisning av ERASMUS+ projektet Abilitating Digital Learning to innovate VET sector                      Se länk till projektet här i Reggio Emhttp://www.agile2vet.euilia Italien den 20-21 maj....

Så bidrog skolan till att vända utvecklingen

Lagersbergsskolans arbete lyfts av polisen som en av faktor till att Lagersberg i Eskilstuna har kunnat tas bort från listan över utsatta områden. – Vi blev väldigt glada och firade det, säger skolans rektor Gabriella Rosell. Lagersberg har, sedan polisen började med...

Skolverket har lagt fram nytt förslag på professionsutveckling inom skolan

Skolverket har på uppdrag av regeringen arbetat fram förslag på ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna och att öka attraktionen till yrkena. Skolverket föreslår...

Hur påverkas studieförbunden av nedskärningarna?

Regeringens har beslut att minska anslagen till studieförbunden med 500 miljoner kronor fram till år 2026. Vad får det beslutet för konsekvenser? Andreas Fejas Professor Linköpings Universitet ger sina svar i en artikel på Skolporten. Det kommer att leda till en...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Nytt publi­ce­rings­­­­av­tal med MJS Publishing för sats­ning på öppen till­gång

Forskare vid samtliga av Bibsamkonsortiets deltagande organisationer kommer att kunna publicera i alla tidskrifter från MJS Publishing utan avgift, för vare sig författare eller lärosäte.

Som ett resultat av forskningsfinansiärernas inriktningsbeslut om att gemensamt finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter har ett nytt Bibsamavtal tecknats med förlaget MJS Publishing. Publiceringsavtalet innebär att alla forskare kopplade till någon av Bibsamkonsortiets deltagande organisationer kommer att kunna publicera sig i förlagets samtliga tidskrifter oavsett artikeltyp och utan avgift varken för författare eller organisation.

Avtalet träder ikraft den 1 januari 2024 och innebär en konsortierabatt på 8 procent av publiceringsavgiften. Uppskattningsvis kommer cirka 125 artiklar att publiceras under året till ett värde av cirka 2,3 miljoner kronor. Kostnaden täcks tillsammans av Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova. Ytterligare avtal med liknande förlag förväntas färdigställas under kommande månader.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This