NY

Nationell yrkesutbildning -ny form av utbildning för vuxna på gymnasial nivå

För att stärka kompetensförsörjningen och möta företagens kompetensbehov har regeringen tagit initiativ till en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå. Utbildningsformen nationell yrkesutbildning har sin utgångspunkt i den modell...

Kommuner efterlyser statlig finansiering av decentraliserade högskolemiljöer

Flera kommuner vittnar om att decentraliserade högskolemiljöer har ökat utbildningsnivån bland dess invånare. Nu behövs ett nytt statligt finansieringssystem för att nå ut ännu bredare, menar ledarna för samverkansnätverket Nya vägar. Vid ett seminarium den 12/4 i...

Liberalerna vill återreglera skolan:

På tisdagen presenterade Liberalerna en ny inriktning för skolpolitiken som partiet ska gå till val på 2026. Partiet vill göra rent hus med idéerna bakom friskolereformen, kommunaliseringen och målstyrningen. Liberalerna vill återgå till en mer regelstyrd skola så som...

Nytt avtal klart för fackföreningen Sveriges Lärare inom kommuner och regioner – HÖK 24

Nytt avtal är klart från idag 17 april för Sveriges Lärare inom kommuner och regioner - HÖK 24 Sveriges Lärare har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalsperiod – Ett år. 2024-04-01 till och med...

Vårbudgeten medför 2 000 fler platser på yrkesvux

För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att 130 miljoner kronor tillförs och 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp till 15 000 sommarjobb för ungdomar och att 167 miljoner kronor tillförs för 2 000 fler...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Rapport: ”Högskolan har gått i stå”

Ökade resurser till lärosäten har inte kunnat omsättas i högre kvalitet på utbildning och forskning. Nu behövs omfattande reformer, enligt en ny SNS-rapport.

I rapporten Ändra allt!? En högskolepolitik för vår tid analyserar Mats Benner och Sylvia Schwaag-Serger, professorer i forskningspolitik vid Lunds universitet, Sveriges högskolepolitik från andra världskriget till i dag.
– Tittar man historiskt är Sverige ett föregångsland vad gäller radikala högskolepolitiska förändringar. Efter kriget var vi det första landet som lanserade idén om universitet som framstegsnyckel, en drivkraft för samhällets modernisering, sade Mats Benner när rapporten presenterades vid ett SNS-seminarium.

Mats Benner menar att om man ser till svenskt utbildningsutbud relativt internationella frontlinjer, blir man måttligt imponerad av den svenska förnyelsegraden.

– Sverige har högt ställa ambitioner, påpekar han och påminner om den återkommande formuleringen: ”Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation”.

Det är dags att leva upp till den ambitionen anser han.

Rapporten avslutas med skisser på ett antal förslag som dels syftar till genomgripande ändringar i hur resurser fördelas, dels till att skapa en gemensam berättelse om vad högre utbildning och forskning kan bidra med.

Några konkreta exempel på vad rapportförfattarna önskar är:

  • Mångdisciplinära centra, institut eller tankesmedjor.

  • Kunskapsöversikter för komplexa samhällsfrågor skrivna för beslutsfattare.

  • Mer stöd till banbrytande forskning.

  • Mer förnyelse i högre utbildning.

Läs SNS rapporten här

Läs mer här i Universitetsläraren

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This