NY

Omsorgsforskaren: ”Mer ömsesidighet i tekniken för äldre och deras anhöriga behövs”

Anhöriga är oumbärliga för att den äldre generationen ska lyckas ställa om till digitala verktyg och hjälpmedel. Samtidigt finns det en förlegad syn på äldre att de bara ska bli hjälpta och inte själva kan bidra. Därför måste kommande omsorgsstrategier bli mer...

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna från dagen och fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Över hundra lärare svarade att de varit utsatta för påtryckningar för att ändra sin betygssättning det senaste läsåret

Medarbetarorganisationen Sveriges Lärare på engelska skolan har undersökt hur lärarnas betygssättning på Internationella engelska skolan påverkas
av omgivningen skriver Dagens Nyheter i en artikel.

Resultatet av undersökningen visar att över hundra lärare på Internationella engelska skolan, IES, uppger att de utsatts för påtryckningar för att ändra sin betygssättning det senaste läsåret.

Det är 46 lärare som säger att påtryckningar kommit från skolledningen enligt den enkät som Sveriges lärare IES har gjort.

– Jag är inte förvånad eftersom jag har hört detta så många gånger, säger Catharina Hetzer fackligt ombud för Sveriges lärare IES.

Läs mer på DN.se här:  https://www.dn.se/sverige/larare-pa-engelska-skolan-larmar-om-patryckningar-vid-betygssattning/

Bild från Pixlabay.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This