NY

Omsorgsforskaren: ”Mer ömsesidighet i tekniken för äldre och deras anhöriga behövs”

Anhöriga är oumbärliga för att den äldre generationen ska lyckas ställa om till digitala verktyg och hjälpmedel. Samtidigt finns det en förlegad syn på äldre att de bara ska bli hjälpta och inte själva kan bidra. Därför måste kommande omsorgsstrategier bli mer...

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna från dagen och fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Innovating Pedagogy 2023 är just publicerad

Innovating Pedagogy 2023 report är just publicerad. Det är ett kollegialt samarbete och skriven av kollegor från Open University, UK och kollegor från University of Cape Town.

Ännu en gång presentaras spännande och utmanande trender och teman. Följande 10 trender presenteras. Läs och ladda ner rapporten här

Pedagogy using AI tools
– Using AI tools such as ChatGPT to support teaching and learning
Challenge based learning
– Rising to challenges to benefit individuals and societies
Multimodal pedagogy
– Enhancing learning by diversifying communication and representation
Entrepreneurial education
– Students as change agents in society
Metaverse for education
– Educational opportunities through fully immersive 3D environments
Seeing yourself in the curriculum
– Pedagogies enabling students to see themselves in the curriculum
Podcasts as pedagogy
– Embedding podcasts in teaching and learning practices
Entangled pedagogies of learning spaces
– Connecting technology, pedagogy and all elements of a learning context
Pedagogy of care in digitally mediated settings
– Prioritising the well-being and development of students
Relational pedagogies
– Working relationally in and across disciplinary and professional boundaries

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This