NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Innovating Pedagogy 2023 är just publicerad

Innovating Pedagogy 2023 report är just publicerad. Det är ett kollegialt samarbete och skriven av kollegor från Open University, UK och kollegor från University of Cape Town.

Ännu en gång presentaras spännande och utmanande trender och teman. Följande 10 trender presenteras. Läs och ladda ner rapporten här

Pedagogy using AI tools
– Using AI tools such as ChatGPT to support teaching and learning
Challenge based learning
– Rising to challenges to benefit individuals and societies
Multimodal pedagogy
– Enhancing learning by diversifying communication and representation
Entrepreneurial education
– Students as change agents in society
Metaverse for education
– Educational opportunities through fully immersive 3D environments
Seeing yourself in the curriculum
– Pedagogies enabling students to see themselves in the curriculum
Podcasts as pedagogy
– Embedding podcasts in teaching and learning practices
Entangled pedagogies of learning spaces
– Connecting technology, pedagogy and all elements of a learning context
Pedagogy of care in digitally mediated settings
– Prioritising the well-being and development of students
Relational pedagogies
– Working relationally in and across disciplinary and professional boundaries

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This