NY

UNESCO OER Rekommendation. Svenska Regeringens svar Februari 2023

Generalkonferensen för FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO), som sammanträder i Paris den 12–27 november 2019, vid dess 40:e session. Läs mer här Medlemsländerna har just nu svarat efter fyra års implementeringsarbeten. Se Sveriges svar här...

Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll?

Igår den 7 februari 2023 presenterade OECD Direktör Andreas Schleicher rapport om Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll? https://www.oecd.org/coronavirus/en/education-equity Se inspelningen här Demografiska...

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023. Professor Neil Fassina, President ICDE är också keynote på ICDE och Innland Norges biannual koncerns om Livslångt lärande Lillehammer Lifelong Learning 2023 Professor Neil Fassina,...

Guldäpplet-vinnaren: Så maxar ni era digitala verktyg i vardagen

Lärarpriset Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält 2022 var Martin Howe i Borlänge kommun...

Bibli­o­te­ken kan göra allmän­he­ten delak­tig i forsk­ning­en

Svenska bibliotek ska bidra till kunskapsförmedling och främja vetenskaplig bildning. Internationellt finns många goda exempel på hur bibliotek kan göra allmänheten delaktig i forskningsprocessen. De visar hur även svenska bibliotek skulle kunna bli en arena där...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

OECD Om lärande under COVID-19

Den 24 januari 2022 på den internationella utbildningsdagen släppte OECD sin rapport om How Learning Continued during the COVID-19 Pandemic: Global Lessons from Initiatives to Support Learners and Teachers

I en gemensam konferens presenterades rapporten under den internationella utbildningsdagen

Vincent-Lancrin, S., C. Cobo Romaní and F. Reimers (eds.) (2022), How Learning Continued during the COVID-19 Pandemic: Global Lessons from Initiatives to Support Learners and Teachers, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/bbeca162-en.

Rapport samlar 45 av de utbildningskontinuitetsberättelser som gemensamt dokumenterades av OECD, Världsbanken, Harvards Global Education Innovation Initiative och HundreD under den första vågen av skolnedläggningar i samband med covid-19-pandemin. Den täcker en mängd olika exempel på hur regeringar och icke-statliga organisationer snabbt reagerade på skolnedläggningar för att implementera en strategi för elever runt om i världen att fortsätta studera. Även om de ofta baseras på användningen av digitala lösningar, riktar sig dessa lösningar till specifika lösningar som syftar till akademiskt lärande, socioemotionellt stöd, lärares professionella utveckling, etc. Boken täcker exempel från låg-, medel- och höginkomstländer på alla kontinenter och drar några lärdomar. av dessa snabba svar för att ombilda en post-pandemisk utbildning över hela världen. Läs mer här och ladda ner rapporten

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This