NY

SVERD Webbinarium: Utmaningar och lösningsförslag vid distansutbildning

Två av nordens mest erfarna lärare presenterar sina utmaningar och lösningsförslag Med stöd av digitala verktyg skapas en arbetsplats för alla. Exempel på hur dessa verktyg även kan bidra till ökat samarbete, effektivitet och utveckling i kollegiet. Videobaserat...

Friskolor höjer oftare än kommunala skolor elever som får underkänt på de nationella proven till godkänt i slutbetyg.

Dagens Nyheter skriver idag att friskolor är i genomsnitt mer generösa i sin betygssättning i förhållande till de nationella proven än kommunala skolor. Men data från Skolverket visar samtidigt att det finns en stor variation i betygssättning mellan olika skolor i...

Tisdag den 21 mars uppmärksammas bildning globalt, med talare som går att följa online i evenemang runt hela världen

Tisdag den 21 mars uppmärksammas bildning globalt, med talare som går att följa online i evenemang runt hela världen. Läs mer här How can we live with a sense of place and a cultural identity while global interaction and need for collaboration keep growing? How can we...

Speculative Futures on ChatGPT and Generative Artificial Intelligence (AI): A Collective Reflection from the Educational Landscape

Sedan november 2022 har det varit mycket tal om och spekulationer om CHAT GPT och nu senast i dagarna ockps om GPT4. GPT4 kan GPT-4: can solve difficult problems with greater accuracy, thanks to its broader general knowledge and problem solving abilities. Flera inlägg...

Sök projektmedel för högskolepedagogisk utveckling

Under 2022–2023 främjar UHR på regeringens uppdrag gemensamt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete mellan universitet och högskolor. Nu går det att söka upp till 1,5 miljon kronor för högskolepedagogiska projekt som handlar om digitalisering, examination, akademisk...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

NVL Policy brief. Grundlæggende digitale færdigheder for voksne i de nordiske lande

De nordiske lande samarbejder om digitalisering med det formål at gøre den nordisk-baltiske region til en mere sammenhængende og integreret digital region for borgere, virksomheder og myndigheder.

Denne policy brief udarbejdes af Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) for at fremhæve en række udfordringer i de nordiske lande med hensyn til grundlæggende digitale færdigheder og give et antal anbefalinger, som er relevante for samarbejdstiltag på nordisk niveau. Denne policy brief er baseret på en undersøgelse og analyser udført af NVL’s netværk for grundlæggende færdigheder.

Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) har sendt denne policy brief til Nordisk Ministerråd og Nordisk Embedsmandskomité for Uddannelse og Forskning forskning (EK-U). For at fortsætte debatten om grundlæggende digitale kompetencer hos voksne og udvikle nye og målrettede initiativer, kan denne policy brief blive oversat til andre nordiske sprog og tilpasset til nationale kontekster.

Download policy brief Grundlæggende digitale færdigheder for voksne i de nordiske lande her.

Læs hele rapporten om Grundlæggende digitale færdigheder her.

Mere information om det nordiske samarbejde om grundlæggende færdigheder findes her.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This