NY

Nationell yrkesutbildning -ny form av utbildning för vuxna på gymnasial nivå

För att stärka kompetensförsörjningen och möta företagens kompetensbehov har regeringen tagit initiativ till en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå. Utbildningsformen nationell yrkesutbildning har sin utgångspunkt i den modell...

Kommuner efterlyser statlig finansiering av decentraliserade högskolemiljöer

Flera kommuner vittnar om att decentraliserade högskolemiljöer har ökat utbildningsnivån bland dess invånare. Nu behövs ett nytt statligt finansieringssystem för att nå ut ännu bredare, menar ledarna för samverkansnätverket Nya vägar. Vid ett seminarium den 12/4 i...

Liberalerna vill återreglera skolan:

På tisdagen presenterade Liberalerna en ny inriktning för skolpolitiken som partiet ska gå till val på 2026. Partiet vill göra rent hus med idéerna bakom friskolereformen, kommunaliseringen och målstyrningen. Liberalerna vill återgå till en mer regelstyrd skola så som...

Nytt avtal klart för fackföreningen Sveriges Lärare inom kommuner och regioner – HÖK 24

Nytt avtal är klart från idag 17 april för Sveriges Lärare inom kommuner och regioner - HÖK 24 Sveriges Lärare har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalsperiod – Ett år. 2024-04-01 till och med...

Vårbudgeten medför 2 000 fler platser på yrkesvux

För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att 130 miljoner kronor tillförs och 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp till 15 000 sommarjobb för ungdomar och att 167 miljoner kronor tillförs för 2 000 fler...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

NVL Policy brief. Grundlæggende digitale færdigheder for voksne i de nordiske lande

De nordiske lande samarbejder om digitalisering med det formål at gøre den nordisk-baltiske region til en mere sammenhængende og integreret digital region for borgere, virksomheder og myndigheder.

Denne policy brief udarbejdes af Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) for at fremhæve en række udfordringer i de nordiske lande med hensyn til grundlæggende digitale færdigheder og give et antal anbefalinger, som er relevante for samarbejdstiltag på nordisk niveau. Denne policy brief er baseret på en undersøgelse og analyser udført af NVL’s netværk for grundlæggende færdigheder.

Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) har sendt denne policy brief til Nordisk Ministerråd og Nordisk Embedsmandskomité for Uddannelse og Forskning forskning (EK-U). For at fortsætte debatten om grundlæggende digitale kompetencer hos voksne og udvikle nye og målrettede initiativer, kan denne policy brief blive oversat til andre nordiske sprog og tilpasset til nationale kontekster.

Download policy brief Grundlæggende digitale færdigheder for voksne i de nordiske lande her.

Læs hele rapporten om Grundlæggende digitale færdigheder her.

Mere information om det nordiske samarbejde om grundlæggende færdigheder findes her.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This