NY

Endast varannan svensk vet vad GDPR är

Bara varannan svensk känner till GDPR och var femte svensk skyddar sina personuppgifter. Detta visar en ny rapport från IMY. – Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att...

Skolinspektionen: Skolor gör för lite för högpresterande kursdeltagare

Ny rapport: Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 29 grundskolors arbete med att säkerställa att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, med fokus...

Mötesplats OER- OER konferensen 25 november 2022

Efter OER konferensen 25 november 2022  Treårsdagen av UNESCO OER Recommendation I fredags 25 november 2022 hölls  årets konferens Mötesplats OER, på årsdagen av Unescos OER-rekommendation. Vi tackar alla medverkande så hjärtligt, både talare och åhörare! Nu finns...

Äldre begränsas av tekniken, yngre av att skydda sin integritet

De flesta internetanvändare begränsar sin egen användning av internet på olika sätt, främst för att skydda sin integritet. Många känner också oro över att bli lurade på nätet, och andra begränsas av att de inte förstår tekniken. De flesta begränsar sin...

Ökad enhetlighet ska förbättra möjligheterna till validering

Som en del i arbetet för att skapa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering har regeringen beslutat om en helt ny valideringsförordning. Syftet är att skapa en grund för gemensam förståelse och enhetlighet när det gäller validering inom hela...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

NVL Policy brief. Grundlæggende digitale færdigheder for voksne i de nordiske lande

De nordiske lande samarbejder om digitalisering med det formål at gøre den nordisk-baltiske region til en mere sammenhængende og integreret digital region for borgere, virksomheder og myndigheder.

Denne policy brief udarbejdes af Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) for at fremhæve en række udfordringer i de nordiske lande med hensyn til grundlæggende digitale færdigheder og give et antal anbefalinger, som er relevante for samarbejdstiltag på nordisk niveau. Denne policy brief er baseret på en undersøgelse og analyser udført af NVL’s netværk for grundlæggende færdigheder.

Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) har sendt denne policy brief til Nordisk Ministerråd og Nordisk Embedsmandskomité for Uddannelse og Forskning forskning (EK-U). For at fortsætte debatten om grundlæggende digitale kompetencer hos voksne og udvikle nye og målrettede initiativer, kan denne policy brief blive oversat til andre nordiske sprog og tilpasset til nationale kontekster.

Download policy brief Grundlæggende digitale færdigheder for voksne i de nordiske lande her.

Læs hele rapporten om Grundlæggende digitale færdigheder her.

Mere information om det nordiske samarbejde om grundlæggende færdigheder findes her.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This