NY

Välkommen till SVERD Online höstkonferens European year of skills 22 september 2023

Välkommen till SVERD Online Höstkonferens European year of skills den 22 sep kl 10.00-15.45 med Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning. Anmälan är fri och registreraing sker här:https://www.sverd.se/sverd-online-hostkonferens-22-sep-2023/...

AI ska hjälpa polisstudenter med fysiska prov

Med hjälp av AI och träningsklockor ska polisstudenter kunna lära sig mer om sin hälsa inför avgörande fysiska examinationer. De som leder projektet är Sandra Krugly och Alexander Jansson, adjunkter vid Institutionen för idrottsvetenskap och som undervisar i fysisk...

Vänersborgs nya it-pedagog ska minska digitalt utanförskap

Vänersborg har anställt en it-pedagog till kommunens bibliotek som ska minska det digitala utanförskapet. Pedagogen Adam Norberg ska hjälpa bland annat äldre invånare, nyanlända och hemlösa med alltifrån att ladda ned Bankid till att hålla kontakt med familjen....

Lärdomar av omställningen till distansundervisning under coronapandemin

Nu finns en ny rapport med fokus på att öka kunskapen om hur omställningen till distansundervisning under coronapandemin påverkade undervisning och examination vid universitet och högskolor. Studien som ligger bakom rapporten fokuserar på lärdomar som kan vara till...

Nästan varannan ungdom vill gå i skolan i metaverse

Närmare hälften av de unga i Norden tror att de skulle lära sig mer om de gick i skolan i metaverse, och endast 25 procent tror att de skulle lära sig mindre. Därtill kan 36 procent tänka sig att ha en AI som lärare, enligt den nya rapporten Solve For Tomorrow Report...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

NVL Policy brief. Grundlæggende digitale færdigheder for voksne i de nordiske lande

De nordiske lande samarbejder om digitalisering med det formål at gøre den nordisk-baltiske region til en mere sammenhængende og integreret digital region for borgere, virksomheder og myndigheder.

Denne policy brief udarbejdes af Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) for at fremhæve en række udfordringer i de nordiske lande med hensyn til grundlæggende digitale færdigheder og give et antal anbefalinger, som er relevante for samarbejdstiltag på nordisk niveau. Denne policy brief er baseret på en undersøgelse og analyser udført af NVL’s netværk for grundlæggende færdigheder.

Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) har sendt denne policy brief til Nordisk Ministerråd og Nordisk Embedsmandskomité for Uddannelse og Forskning forskning (EK-U). For at fortsætte debatten om grundlæggende digitale kompetencer hos voksne og udvikle nye og målrettede initiativer, kan denne policy brief blive oversat til andre nordiske sprog og tilpasset til nationale kontekster.

Download policy brief Grundlæggende digitale færdigheder for voksne i de nordiske lande her.

Læs hele rapporten om Grundlæggende digitale færdigheder her.

Mere information om det nordiske samarbejde om grundlæggende færdigheder findes her.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This