NY

Omsorgsforskaren: ”Mer ömsesidighet i tekniken för äldre och deras anhöriga behövs”

Anhöriga är oumbärliga för att den äldre generationen ska lyckas ställa om till digitala verktyg och hjälpmedel. Samtidigt finns det en förlegad syn på äldre att de bara ska bli hjälpta och inte själva kan bidra. Därför måste kommande omsorgsstrategier bli mer...

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna från dagen och fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Nästan varannan ungdom vill gå i skolan i metaverse

Närmare hälften av de unga i Norden tror att de skulle lära sig mer om de gick i skolan i metaverse, och endast 25 procent tror att de skulle lära sig mindre. Därtill kan 36 procent tänka sig att ha en AI som lärare, enligt den nya rapporten Solve For Tomorrow Report 2023.

I Fryshusets och Samsungs nya Solve For Tomorrow Report 2023 har man för andra året i rad frågat 4 000 ungdomar mellan 16 och 25 år vad de tycker om AI och metaverse. 1 000 av deltagarna var svenskar. 44 procent av ungdomarna tror att de skulle lära sig fler saker om de gick i skolan i metaverse, medan 25 procent tror att de skulle lära sig mindre.

Därtill tror 39 procent att de skulle må bättre i en skola i metaverse, jämfört med 29 procent som tror att de skulle må sämre.

– Samtidigt uppger 32 procent att de kan påverka den digitala utvecklingen och 33 procent att de är intresserade av att jobba med att ta fram nya tekniska lösningar. Det bör vara en målsättning att alla unga känner sig delaktiga, har kunskap om och kan vara med att påverka digitaliseringen. Här behöver både näringsliv och offentlig sektor jobba närmare tillsammans. säger Elin Wallberg, Director Corporate Marketin

Las mer på Voister här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This