NY

Skolenkäten 2024 visar god trygghet men bristande studiero

Skolinspektionen granskar all skolverksamhet i hela landet. Målet är att bidra till en god och likvärdig utbildning i en trygg miljö för alla barn och elever. Skolenkäten, som är en del av denna granskning, hjälper oss att få en bild av hur skolan upplevs av elever,...

Sänd in högskolepedagogiska tips till Resursbanken

I resursbanken kan du både hitta och dela med dig av länkar till resurser inom området högskolepedagogisk utveckling Lägg in dina högskolepedagogiska  pedagogiska tips här, https://hpu.uhr.se/resursbanken/ Frågor om resursbanken kan skickas till redaktör Mats Brenner...

Mobiler allt tydligare förklaring bakom kunskapsraset

Ungas användning av mobiler påverkar deras inlärning på ett negativt sätt. Det visar en ny OECD-rapport, som pekar ut skärmar som en förklaring bakom det senaste Pisaraset. – Vi blev ganska överraskade över det starka sambandet, säger Pisachefen Andreas Schleicher. I...

Många skolor är dåligt förberedda för digitala NP

Många skolor är dåligt förberedda för digitala NP Många skolor har ännu inte tekniska förutsättningar att genomföra digitala nationella prov. Under en övergångstid får de i stället ge proven i pappersform. ”Det är hög tid för alla skol­huvudmän att börja förbereda...

Ny ordförande för Sveriges Lärare – Anna Olskog Umeå

Sveriges Lärare har fått en ny förbundsledning och kongressen har valt Anna Olskog till ny ordförande. Anna Olskog, som kommer från Sävar utanför Umeå, har arbetat som grundskollärare sedan 1994. Hon har tidigare varit lokalfackligt aktiv i Umeå och sedan 2018 arbetat...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

MyDigiSkills-självvärdering

MyDigiSkills hjälper dig att bättre förstå din nivå av digitala färdigheter baserat på kunskap, färdigheter och attityd inom vart och ett av de fem områdena i den europeiska digitala kompetensramen för medborgare, känd som DigComp. de fem områdena är

  • Information and Data Literacy
  • Communication and Collaboration
  • Digital Content Creation
  • Safety
  • Problem solving

Det tar cirka 20 minuter att slutföra och du får en rapport om dina nivåer av digitala färdigheter i slutet. Med verktyget kan du analysera, upptäcka och ta del av hur du eventuellt kan förbättra och öka din digitala kompetens för att kunna vara en del av det digitala samhället med såväl ansvar som möjlighet för påverkan. Läs mer här och gör självtestet själv.

Verktyget finns redan tillgängligt på följande språk

Då du gjort testet online, får du direkt ett svar med en översikt om din digitala kompetens inom de fem områdena och var du eventuellt har dina gap, som här tex för SVERDs V ordförande Ebba Ossiannilsson. Detta ger en bra visuell översyn vad du eventuellt kan göra

 

 

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This