NY

Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning

Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket, Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet har fått i uppdrag via instruktionsförändringar eller i regleringsbrev att samverka i syfte att bidra...

Det europeiska kompetensåret – European year of skills – handlar om vuxnas lärande

Den 9 maj har det europeiska kompetensåret - European year of skills (EYS) lanserats. I ett öppningsmeddelande riktat till publiken upprepade president Ursula von der Leyen att "att investera i utbildning är inte bara det rätta att göra, utan det är det smarta att...

Abonnemangstjänst ska förse äldre med mat och gemenskap

Ensamhet och näringsfattig mat är förödande för åldrande människor. Därför hoppas sjuksköterskan Jamila Boccaccio att hennes koncept, som både förser äldre med trygga smaker och med digitalt umgänge, inom sju år i princip ska kunna ordineras på recept. Hennes idé...

SVERD Webbinarium: E-assessment – Digital examination med internationell utblick

Den 26 maj 2023 genomfördes ett SVERD/UHR webinar med Klaus Dieter Rossade, Open University, UK, tillika reperesentant i EADTU  Special Interest Group (SIG) on Online Assessment (2020 - 2022). Klaus Dieter Rossade gav oss internationell utblick kring både...

Mer om mikromeriter och kompetenspasset

Detta material från projektet Kompetenspasset som drivs av RISE, MYH, AF och Vinnova vänder sig till dig som är intresserad av vad mikromeriter är och kan vara för just din organisation. Materialet vänder sig till dig som är beslutsfattare eller utbildningsanordnare...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

MyDigiSkills-självvärdering

MyDigiSkills hjälper dig att bättre förstå din nivå av digitala färdigheter baserat på kunskap, färdigheter och attityd inom vart och ett av de fem områdena i den europeiska digitala kompetensramen för medborgare, känd som DigComp. de fem områdena är

  • Information and Data Literacy
  • Communication and Collaboration
  • Digital Content Creation
  • Safety
  • Problem solving

Det tar cirka 20 minuter att slutföra och du får en rapport om dina nivåer av digitala färdigheter i slutet. Med verktyget kan du analysera, upptäcka och ta del av hur du eventuellt kan förbättra och öka din digitala kompetens för att kunna vara en del av det digitala samhället med såväl ansvar som möjlighet för påverkan. Läs mer här och gör självtestet själv.

Verktyget finns redan tillgängligt på följande språk

Då du gjort testet online, får du direkt ett svar med en översikt om din digitala kompetens inom de fem områdena och var du eventuellt har dina gap, som här tex för SVERDs V ordförande Ebba Ossiannilsson. Detta ger en bra visuell översyn vad du eventuellt kan göra

 

 

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This