NY

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Videos från SVERD Höstkonferens 22/9 om AI och Chat GPT

Här kommer videofilmer om AI och Chat GPT ca 10 min vardera från SVERDs Höstkonferens den 22 sep 2023. Internetstiftelsen Kristina Alexandersson https://sverd.se/temp/sverd20230922_internetstiftelsen.mp4 Mittuniversitetet Jimmy Jaldemark...

Laika 13: Världens första AI-tonåring formad av 100 procent skärmtid

Var femte tonåring lägger idag all sin lediga tid på sociala plattformar. Samtidigt visar forskning på tydliga kopplingar mellan sociala medier och psykiska besvär bland barn och ungdomar. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har därför ihop med specialister inom AI...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Mötesplats OER

SVERD samverkar med Wikimedia Sverige som har skapat Mötesplats OER vilket är en plattform och ett nätverk för alla som är intresserade av frågor som berör öppna digitala lärresurser (OER). Här samlas vi för att diskutera aktuella frågor och ge varandra tips och idéer kring OER. SVERD är med  och samverkar med Wikimedia Sverige i detta initiativ

Syftet med nätverket är samverkan och att sätta frågor om OER på agendan, snarare än att själva skapa lärresurserna.

 

Gå gärna med i Facebooks gruppen och sprid gärna i din organisation och i dina nätverk

Här hittar du länk til FB gruppen och där kan du begära att gå med i gruppen Mötesplats OER

Gruppen administreras av Josefine Hellroth Larsson, projektledare utbildning och lärande på Wikimedia Sverige. Läs mer om oss och Mötesplats OER här:https://se.wikimedia.org/wiki/M%C3%B6tesplats_OER.

Information om omslagsbilden: Christoph Friedhoff für das OERcamp / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This