NY

Endast varannan svensk vet vad GDPR är

Bara varannan svensk känner till GDPR och var femte svensk skyddar sina personuppgifter. Detta visar en ny rapport från IMY. – Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att...

Skolinspektionen: Skolor gör för lite för högpresterande kursdeltagare

Ny rapport: Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 29 grundskolors arbete med att säkerställa att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, med fokus...

Mötesplats OER- OER konferensen 25 november 2022

Efter OER konferensen 25 november 2022  Treårsdagen av UNESCO OER Recommendation I fredags 25 november 2022 hölls  årets konferens Mötesplats OER, på årsdagen av Unescos OER-rekommendation. Vi tackar alla medverkande så hjärtligt, både talare och åhörare! Nu finns...

Äldre begränsas av tekniken, yngre av att skydda sin integritet

De flesta internetanvändare begränsar sin egen användning av internet på olika sätt, främst för att skydda sin integritet. Många känner också oro över att bli lurade på nätet, och andra begränsas av att de inte förstår tekniken. De flesta begränsar sin...

Ökad enhetlighet ska förbättra möjligheterna till validering

Som en del i arbetet för att skapa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering har regeringen beslutat om en helt ny valideringsförordning. Syftet är att skapa en grund för gemensam förståelse och enhetlighet när det gäller validering inom hela...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Möjligheter finns för vuxenutbildningen att utveckla och stärka sin samverkan med näringslivet

Vår uppfattning är att det finns möjligheter för vuxenutbildningsenheten att fortsätta utveckla och stärka
sin samverkan med näringslivet skriver konsultföretaget Deloitte i en rapport gällande vuxenutbildningen i Jönköpings kommun.

Utgångspunkten i undersökningen var – Om Jönköpings kommun har en tillfredställande styrning och ledning avseende vuxenutbildningen?

Några rekommendationer som kan vara av generellt intresse är :

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunen att :
• Tillse att vuxenutbildningsenhetens uppdrag dokumenteras.
• Fastställa verksamhetsmål med tydliga målvärden för vuxenutbildningen.
• Vidta åtgärder för att öka andelen elever med godkända betyg inom kärnämnena
(engelska, matematik och svenska) på gymnasienivå.
• Vidta åtgärder för att öka andelen elever med godkända
betyg inom SFI.
• Effektivisera sitt uppföljnings- och utvärderingssystem.
• Undersöka vilka möjligheter som finns för att fortsätta utveckla och stärka samverkan mellan
vuxenutbildningsenheten och näringslivet.

Läs hela rapporten här:

 

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This