NY

SVERD Webbinarium: E-assessment – Digital examination med internationell utblick

Den 26 maj 2023 genomfördes ett SVERD/UHR webinar med Klaus Dieter Rossade, Open University, UK, tillika reperesentant i EADTU  Special Interest Group (SIG) on Online Assessment (2020 - 2022). Klaus Dieter Rossade gav oss internationell utblick kring både...

Mer om mikromeriter och kompetenspasset

Detta material från projektet Kompetenspasset som drivs av RISE, MYH, AF och Vinnova vänder sig till dig som är intresserad av vad mikromeriter är och kan vara för just din organisation. Materialet vänder sig till dig som är beslutsfattare eller utbildningsanordnare...

Ny temahelhet på Lärorikt ­– socioemotionella färdigheter

”Läraren kan hjälpa sina elever att utvecklas i känsloreglering genom att samtala mycket om känslor i klassrummet. Eleverna behöver lära sig att identifiera sina känslor och namnge dem”, säger forskaren Katariina Salmela-Aro i en av de artiklar som vi i dag publicerar...

En nystart för Digitaliseringsrådet

Regeringen har idag beslutat att Digitaliseringsrådet ska fortsätta sitt arbete i syfte att främja genomförandet av den allmänna digitaliseringspolitiken och digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Rådets arbete förlängs till och med den 31 december 2026....

SFS rapport om Tillgången till särskilt pedagogiskt stöd på 43 lärosäten

SFS släppte sin nya rapport om deras kartläggning om Tillgången till särskilt pedagogiskt stöd på 43 lärosäten 23 maj 2023 och hade ett soffsamtal om rapporten via Facebook Soffsamtal: Särskilt pedagogiskt stöd SFS satte sig ner i soffan för ett djupgående samtal om...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Lyckad SVERD Vårkonferens om det Nya Normala-omställning och hållbarhet den 12 mars

SVERDs Online Vårkonferens Det nya Normala -omställning och hållbarhet samlade ett 30 tal deltagare fredagen den 12 mars 2021. Vårkonferensen genomfördes på Xenteri Botkyrkas webinar-plattform Zoom. Tre presentationer gavs under vårkonferensen: Mikael Andersson, UHR, Anna Eriksson, Xenter Yrkeshögskola och Ebba Ossiannilsson, SVERD.

Huvudtalare var Mikael Andersson projektledare på UHR som genomför Distansutbildningsprojekt 2021-2022.
Han berättade om betydelsen UHRs tvååriga satsning och betydelsen av förankring på lärosätena och arbete med kollegialt lärande vid distansutbildningssatsningarna som planeras kommande år. Det kommer att skapas webbplatser, webbinarer, webbcafeer, diskussionsforum, podcasts, nytt redaktionellt material och en kunskapsbank inom distansutbildningsområdet. Möjligheter som presenterades är hållbar utveckling, erfarenhetsutbyte, kontinuitet och en helhetssyn på distansutbildning med kvalitet. Arbetssätt som planeras är att involvera lärosätena, arbetsgrupper, tidigare projekt, befintliga nätverk och bygga på kunskaper som redan finns.

Den andra presentationen på Vårkonferensen gavs av Anna Eriksson enhetschef på Xenter Yrkeshögskola i Botkyrka. Hon berättade om de 12 YH utbildningar de genomför samt vilka utmaningar som uppstått i och med Covid-19 pandemin. Hon betonade betydelsen av samarbetet med branscherna och speciellt nu när det är svårt att ordna Lärande i Arbete praktikplatser. Frågor som man har hanterat är:

Omställning:
Hur ställer vi om till distansutbildning ?
Vet vi vad som händer på kort och lång sikt ?
Hur lägger man teoretiska studier på distans?
Hur lägger man praktiska moment på distans?
Vilken typ av support behöver studenter och lärare?
Hur rekryterar man studenter under en pågående pandemi?
Hur påverkas man av lagar och regler när allt ska ske på distans?

Hållbarhet:
Hur påverkas LIA platserna?
Hur möter man en plötslig nedgång av LIA platser?
Vad innebär den didaktiska och pedagogiska omställningen?
Hur kan man jobba vidare med systematiskt kvalitetsarbete?
Vad behöver utvecklas framåt om pandemin fortsätter?

Se film här från Xenter YH Botkyrkas presentation med enhetschef Anna Eriksson.

Den tredje presentationen gavs av  SVERDs Vice Ordförande Ebba Ossiannilsson om ett Nordplus projekt som SVERD arbetar med just nu. Se presentationen här

Alla föredragen var uppskattade och de två första visade från olika utgångspunkter att området distansutbildning utvecklas snabbt och det behövs hållbara lösningar. Många bra omställningar av kurser har gjorts på kort tid av många olika utbildningsaktörer. Den tredje presentationen påvisade vikten av digital kompetens för seniorer, för att kunna leva, verka och vara aktiv i ett uppkopplat digitalt samhälle och den digitala samhällsutvecklingen som expanderar. Det bör dock betonas att seniorer är en otroligt diversifierad grupp och att det krävs olika lösningar för olika behov och förutsättningar.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This