NY

SVERD med på Agile2Vet avslutning i Reggio Emilia Italien

SVERD representerades av Ulf Sandström och Mats Brenner på projektredovisning av ERASMUS+ projektet Abilitating Digital Learning to innovate VET sector                      Se länk till projektet här i Reggio Emhttp://www.agile2vet.euilia Italien den 20-21 maj....

Så bidrog skolan till att vända utvecklingen

Lagersbergsskolans arbete lyfts av polisen som en av faktor till att Lagersberg i Eskilstuna har kunnat tas bort från listan över utsatta områden. – Vi blev väldigt glada och firade det, säger skolans rektor Gabriella Rosell. Lagersberg har, sedan polisen började med...

Skolverket har lagt fram nytt förslag på professionsutveckling inom skolan

Skolverket har på uppdrag av regeringen arbetat fram förslag på ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna och att öka attraktionen till yrkena. Skolverket föreslår...

Hur påverkas studieförbunden av nedskärningarna?

Regeringens har beslut att minska anslagen till studieförbunden med 500 miljoner kronor fram till år 2026. Vad får det beslutet för konsekvenser? Andreas Fejas Professor Linköpings Universitet ger sina svar i en artikel på Skolporten. Det kommer att leda till en...

Var tredje chef vill sluta på grund av krav på kontorsnärvaro 

Var tredje chef som fått krav på att genomföra en återgång till kontoret planerar att säga upp sig på grund av det. 19 procent av anställda som inte är i en chefsposition planerar att sluta av samma anledning. Det visar en undersökning från Gartner. Allt fler företag...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Lyckad SVERD Vårkonferens om det Nya Normala-omställning och hållbarhet den 12 mars

SVERDs Online Vårkonferens Det nya Normala -omställning och hållbarhet samlade ett 30 tal deltagare fredagen den 12 mars 2021. Vårkonferensen genomfördes på Xenteri Botkyrkas webinar-plattform Zoom. Tre presentationer gavs under vårkonferensen: Mikael Andersson, UHR, Anna Eriksson, Xenter Yrkeshögskola och Ebba Ossiannilsson, SVERD.

Huvudtalare var Mikael Andersson projektledare på UHR som genomför Distansutbildningsprojekt 2021-2022.
Han berättade om betydelsen UHRs tvååriga satsning och betydelsen av förankring på lärosätena och arbete med kollegialt lärande vid distansutbildningssatsningarna som planeras kommande år. Det kommer att skapas webbplatser, webbinarer, webbcafeer, diskussionsforum, podcasts, nytt redaktionellt material och en kunskapsbank inom distansutbildningsområdet. Möjligheter som presenterades är hållbar utveckling, erfarenhetsutbyte, kontinuitet och en helhetssyn på distansutbildning med kvalitet. Arbetssätt som planeras är att involvera lärosätena, arbetsgrupper, tidigare projekt, befintliga nätverk och bygga på kunskaper som redan finns.

Den andra presentationen på Vårkonferensen gavs av Anna Eriksson enhetschef på Xenter Yrkeshögskola i Botkyrka. Hon berättade om de 12 YH utbildningar de genomför samt vilka utmaningar som uppstått i och med Covid-19 pandemin. Hon betonade betydelsen av samarbetet med branscherna och speciellt nu när det är svårt att ordna Lärande i Arbete praktikplatser. Frågor som man har hanterat är:

Omställning:
Hur ställer vi om till distansutbildning ?
Vet vi vad som händer på kort och lång sikt ?
Hur lägger man teoretiska studier på distans?
Hur lägger man praktiska moment på distans?
Vilken typ av support behöver studenter och lärare?
Hur rekryterar man studenter under en pågående pandemi?
Hur påverkas man av lagar och regler när allt ska ske på distans?

Hållbarhet:
Hur påverkas LIA platserna?
Hur möter man en plötslig nedgång av LIA platser?
Vad innebär den didaktiska och pedagogiska omställningen?
Hur kan man jobba vidare med systematiskt kvalitetsarbete?
Vad behöver utvecklas framåt om pandemin fortsätter?

Se film här från Xenter YH Botkyrkas presentation med enhetschef Anna Eriksson.

Den tredje presentationen gavs av  SVERDs Vice Ordförande Ebba Ossiannilsson om ett Nordplus projekt som SVERD arbetar med just nu. Se presentationen här

Alla föredragen var uppskattade och de två första visade från olika utgångspunkter att området distansutbildning utvecklas snabbt och det behövs hållbara lösningar. Många bra omställningar av kurser har gjorts på kort tid av många olika utbildningsaktörer. Den tredje presentationen påvisade vikten av digital kompetens för seniorer, för att kunna leva, verka och vara aktiv i ett uppkopplat digitalt samhälle och den digitala samhällsutvecklingen som expanderar. Det bör dock betonas att seniorer är en otroligt diversifierad grupp och att det krävs olika lösningar för olika behov och förutsättningar.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This