NY

Skolminister Lotta Edholm kommenterar resultaten i den internationella studien ICCS

Svenska 14-åringar är näst bäst i den internationella studien ICCS som Skolverket presenterade i dag. ICCS mäter kunskaper, attityder och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor.– Det är glädjande att svenska åttondeklassare står sig starka när det...

Rekordmånga läser SFI i Skellefteå – ökar med industriboomen

Antalet elever som läser SFI har minskat i landet de senaste åren. Men med de stora industrietableringarna är eleverna i Skellefteå fler än någonsin. – Nu är de stora volymerna akademiker och personer som har studievana, säger rektor Ulf Olofsson. Eleverna om lär sig...

Tre av tio elever i gymnasiet utan examen

Av eleverna som började 2020 tar 79,7 procent av eleverna på de nationella programmen gymnasieexamen inom tre år visar Skolverkets statistik. Det är samma andel som året dessförinnan. Sett till hela gymnasieskolan, inklusive eleverna på introduktionsprogrammen, så når...

Svenskarnas mobilberoende växer – mest bland yngre

Hela 44 procent av svenskar mellan 16-74 år håller sig vakna längre än planerat på grund av sin telefonanvändning. Dessutom sträcker sig 69 procent efter mobilen direkt när de vaknar. Det och mycket mer visar en ny studie från Deloitte. – Överanvändning av smartphones...

Föräldrar och elever utsätter lärare för orimliga krav som inte har med skolans kärnuppdrag att göra

Föräldrar och elever utsätter lärare för orimliga krav som inte har med skolans kärnuppdrag att göra. Det visar en färsk undersökning från Sveriges lärare som DN skriver om. – Det har hänt att familjemedlemmar till en elev krävt att få se prov och underlag för att...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Lyckad SVERD Vårkonferens om det Nya Normala-omställning och hållbarhet den 12 mars

SVERDs Online Vårkonferens Det nya Normala -omställning och hållbarhet samlade ett 30 tal deltagare fredagen den 12 mars 2021. Vårkonferensen genomfördes på Xenteri Botkyrkas webinar-plattform Zoom. Tre presentationer gavs under vårkonferensen: Mikael Andersson, UHR, Anna Eriksson, Xenter Yrkeshögskola och Ebba Ossiannilsson, SVERD.

Huvudtalare var Mikael Andersson projektledare på UHR som genomför Distansutbildningsprojekt 2021-2022.
Han berättade om betydelsen UHRs tvååriga satsning och betydelsen av förankring på lärosätena och arbete med kollegialt lärande vid distansutbildningssatsningarna som planeras kommande år. Det kommer att skapas webbplatser, webbinarer, webbcafeer, diskussionsforum, podcasts, nytt redaktionellt material och en kunskapsbank inom distansutbildningsområdet. Möjligheter som presenterades är hållbar utveckling, erfarenhetsutbyte, kontinuitet och en helhetssyn på distansutbildning med kvalitet. Arbetssätt som planeras är att involvera lärosätena, arbetsgrupper, tidigare projekt, befintliga nätverk och bygga på kunskaper som redan finns.

Den andra presentationen på Vårkonferensen gavs av Anna Eriksson enhetschef på Xenter Yrkeshögskola i Botkyrka. Hon berättade om de 12 YH utbildningar de genomför samt vilka utmaningar som uppstått i och med Covid-19 pandemin. Hon betonade betydelsen av samarbetet med branscherna och speciellt nu när det är svårt att ordna Lärande i Arbete praktikplatser. Frågor som man har hanterat är:

Omställning:
Hur ställer vi om till distansutbildning ?
Vet vi vad som händer på kort och lång sikt ?
Hur lägger man teoretiska studier på distans?
Hur lägger man praktiska moment på distans?
Vilken typ av support behöver studenter och lärare?
Hur rekryterar man studenter under en pågående pandemi?
Hur påverkas man av lagar och regler när allt ska ske på distans?

Hållbarhet:
Hur påverkas LIA platserna?
Hur möter man en plötslig nedgång av LIA platser?
Vad innebär den didaktiska och pedagogiska omställningen?
Hur kan man jobba vidare med systematiskt kvalitetsarbete?
Vad behöver utvecklas framåt om pandemin fortsätter?

Se film här från Xenter YH Botkyrkas presentation med enhetschef Anna Eriksson.

Den tredje presentationen gavs av  SVERDs Vice Ordförande Ebba Ossiannilsson om ett Nordplus projekt som SVERD arbetar med just nu. Se presentationen här

Alla föredragen var uppskattade och de två första visade från olika utgångspunkter att området distansutbildning utvecklas snabbt och det behövs hållbara lösningar. Många bra omställningar av kurser har gjorts på kort tid av många olika utbildningsaktörer. Den tredje presentationen påvisade vikten av digital kompetens för seniorer, för att kunna leva, verka och vara aktiv i ett uppkopplat digitalt samhälle och den digitala samhällsutvecklingen som expanderar. Det bör dock betonas att seniorer är en otroligt diversifierad grupp och att det krävs olika lösningar för olika behov och förutsättningar.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This