NY

SVERD-webbinarium: Kultur och kvalitet för distansutbildning och nätbaserat lärande

Välkommen till ännu ett SVERD-webbinarium i samverkan med UHR där vi kommer att belysa nationella och internationella perspektiv på kultur och kvalitet för distansutbildning och nätbaserat lärande. Läs mer här Du kan fortfarande anmäla dig! Läs mer här Teman: Missing...

Endast varannan svensk vet vad GDPR är

Bara varannan svensk känner till GDPR och var femte svensk skyddar sina personuppgifter. Detta visar en ny rapport från IMY. – Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att...

Skolinspektionen: Skolor gör för lite för högpresterande kursdeltagare

Ny rapport: Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 29 grundskolors arbete med att säkerställa att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, med fokus...

Mötesplats OER- OER konferensen 25 november 2022

Efter OER konferensen 25 november 2022  Treårsdagen av UNESCO OER Recommendation I fredags 25 november 2022 hölls  årets konferens Mötesplats OER, på årsdagen av Unescos OER-rekommendation. Vi tackar alla medverkande så hjärtligt, både talare och åhörare! Nu finns...

Äldre begränsas av tekniken, yngre av att skydda sin integritet

De flesta internetanvändare begränsar sin egen användning av internet på olika sätt, främst för att skydda sin integritet. Många känner också oro över att bli lurade på nätet, och andra begränsas av att de inte förstår tekniken. De flesta begränsar sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Lyckad SVERD Vårkonferens om det Nya Normala-omställning och hållbarhet den 12 mars

SVERDs Online Vårkonferens Det nya Normala -omställning och hållbarhet samlade ett 30 tal deltagare fredagen den 12 mars 2021. Vårkonferensen genomfördes på Xenteri Botkyrkas webinar-plattform Zoom. Tre presentationer gavs under vårkonferensen: Mikael Andersson, UHR, Anna Eriksson, Xenter Yrkeshögskola och Ebba Ossiannilsson, SVERD.

Huvudtalare var Mikael Andersson projektledare på UHR som genomför Distansutbildningsprojekt 2021-2022.
Han berättade om betydelsen UHRs tvååriga satsning och betydelsen av förankring på lärosätena och arbete med kollegialt lärande vid distansutbildningssatsningarna som planeras kommande år. Det kommer att skapas webbplatser, webbinarer, webbcafeer, diskussionsforum, podcasts, nytt redaktionellt material och en kunskapsbank inom distansutbildningsområdet. Möjligheter som presenterades är hållbar utveckling, erfarenhetsutbyte, kontinuitet och en helhetssyn på distansutbildning med kvalitet. Arbetssätt som planeras är att involvera lärosätena, arbetsgrupper, tidigare projekt, befintliga nätverk och bygga på kunskaper som redan finns.

Den andra presentationen på Vårkonferensen gavs av Anna Eriksson enhetschef på Xenter Yrkeshögskola i Botkyrka. Hon berättade om de 12 YH utbildningar de genomför samt vilka utmaningar som uppstått i och med Covid-19 pandemin. Hon betonade betydelsen av samarbetet med branscherna och speciellt nu när det är svårt att ordna Lärande i Arbete praktikplatser. Frågor som man har hanterat är:

Omställning:
Hur ställer vi om till distansutbildning ?
Vet vi vad som händer på kort och lång sikt ?
Hur lägger man teoretiska studier på distans?
Hur lägger man praktiska moment på distans?
Vilken typ av support behöver studenter och lärare?
Hur rekryterar man studenter under en pågående pandemi?
Hur påverkas man av lagar och regler när allt ska ske på distans?

Hållbarhet:
Hur påverkas LIA platserna?
Hur möter man en plötslig nedgång av LIA platser?
Vad innebär den didaktiska och pedagogiska omställningen?
Hur kan man jobba vidare med systematiskt kvalitetsarbete?
Vad behöver utvecklas framåt om pandemin fortsätter?

Se film här från Xenter YH Botkyrkas presentation med enhetschef Anna Eriksson.

Den tredje presentationen gavs av  SVERDs Vice Ordförande Ebba Ossiannilsson om ett Nordplus projekt som SVERD arbetar med just nu. Se presentationen här

Alla föredragen var uppskattade och de två första visade från olika utgångspunkter att området distansutbildning utvecklas snabbt och det behövs hållbara lösningar. Många bra omställningar av kurser har gjorts på kort tid av många olika utbildningsaktörer. Den tredje presentationen påvisade vikten av digital kompetens för seniorer, för att kunna leva, verka och vara aktiv i ett uppkopplat digitalt samhälle och den digitala samhällsutvecklingen som expanderar. Det bör dock betonas att seniorer är en otroligt diversifierad grupp och att det krävs olika lösningar för olika behov och förutsättningar.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This