NY

Nytt avtal klart för fackföreningen Sveriges Lärare inom kommuner och regioner – HÖK 24

Nytt avtal är klart från idag 17 april för Sveriges Lärare inom kommuner och regioner - HÖK 24 Sveriges Lärare har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalsperiod – Ett år. 2024-04-01 till och med...

Vårbudgeten medför 2 000 fler platser på yrkesvux

För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att 130 miljoner kronor tillförs och 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp till 15 000 sommarjobb för ungdomar och att 167 miljoner kronor tillförs för 2 000 fler...

Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Den 11 april arrangerade Högskolan Väst och Campus Västervik ett riksdagsseminarium om decentraliserade utbildningsmiljöer. Det inom ramen för initiativet Nya Vägar (https://nyavagar.se/). Diskussionerna handlade om att utveckla kvalitet och hur staten kan ta ett...

Staten måste in i matchen mot kompetensbristen

Nya Vägar är en plattform för samverkan där man arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Se länkhttps://nyavagar.se/ Företrädare för Nya vägar initiativet från Västerviks kommun och Högskolan Väst skriver i en debattartikel på Dagens Samhälle att...

Regeringen tillför 500 miljoner kronor till skolväsendet

Den höga inflationen har medfört ett högt kostnadstryck på landets kommuner. För att upprätthålla kvaliteten i undervisningen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2024 att skolväsendet ska förstärkas med 500 miljoner kronor. – Den höga inflationen har...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Livslångt lärande på frammarsch

Fyra av fem lärosäten räknar med att efterfrågan på utbildning för yrkesverksamma kommer att öka

Fackföreningen Unionens har nyligen gett ut en rapport där det framgår framgår att 4 av 5 lärosäten räknar med att efterfrågan på utbildning för yrkesverksamma kommer att öka när omställnings-studiestödet införs.

Många universitet och högskolor har påbörjat ett utvecklingsarbete för att bättre kunna möta efterfrågan på utbildning för yrkesverksamma. Samtidigt är det tydligt att många lärosäten upplever resurserna som ett hinder för att anpassa utbildningsutbudet och möta behoven.

Unionen tycker att man ska:

  1. Reformera resurstilldelningssystemet

  2. Inför långsiktiga resurser för livslångt lärande utanför takbeloppet

  3. Följ upp lärosätenas uppdrag att främja med livslångt lärande

  4. Utveckla lärosätenas arbete med validering

  5. Läs och ladda ner Rapporten här:

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This