NY

FN:s CDO: Detta krävs för att lyckas med digital transformation

Robert Opp, CDO på UNDP, driver FN:s utvecklingsprogram som syftar till att accelerera digital transformation i utvecklingsländer. För Voister berättar han vad som krävs i samspelet mellan stat och näringsliv, hur olika länder kan hjälpa varandra att bli mer effektiva...

Lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse

Nio av tio svensklärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse. Det visar en undersökning som Utbildningsradion låtit Demoskop göra. Utbildningsradion, UR, och Demoskop lät göra undersökningen bland 500 svensklärare i samband...

Historiskt kunskapstapp i senaste PISA

Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats i matematik och läsförståelse. Dessutom syns en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund, det visar den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper....

Grön omställning och digitalisering i fokus när MYH gör sig redo för ny expansion

Yrkeshögskolan står inför en ny expansion. Tack vare den aviserade satsningen på utbildningsformen gör myndigheten sig nu redo att bevilja fler YH-utbildningar. Enligt Jenny Sörby, tf chef på enheten för analys och ansökan, kommer myndigheten bevilja ansökningar...

NY GD på UKÄ: Martin Norsell

Martin Norsell, ny generaldirektör på UKÄ från 1 december 2023 "Universitetskanslersämbetet har en extremt viktig roll. Själva affärsidén med det akademiska systemet – det är att hålla kvaliteten och vara trovärdiga. Alla ska kunna lita på det akademiska systemet."...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Livslångt lärande på frammarsch

Fyra av fem lärosäten räknar med att efterfrågan på utbildning för yrkesverksamma kommer att öka

Fackföreningen Unionens har nyligen gett ut en rapport där det framgår framgår att 4 av 5 lärosäten räknar med att efterfrågan på utbildning för yrkesverksamma kommer att öka när omställnings-studiestödet införs.

Många universitet och högskolor har påbörjat ett utvecklingsarbete för att bättre kunna möta efterfrågan på utbildning för yrkesverksamma. Samtidigt är det tydligt att många lärosäten upplever resurserna som ett hinder för att anpassa utbildningsutbudet och möta behoven.

Unionen tycker att man ska:

  1. Reformera resurstilldelningssystemet

  2. Inför långsiktiga resurser för livslångt lärande utanför takbeloppet

  3. Följ upp lärosätenas uppdrag att främja med livslångt lärande

  4. Utveckla lärosätenas arbete med validering

  5. Läs och ladda ner Rapporten här:

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This