NY

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023. Professor Neil Fassina, President ICDE är också keynote på ICDE och Innland Norges biannual koncerns om Livslångt lärande Lillehammer Lifelong Learning 2023 Professor Neil Fassina,...

Guldäpplet-vinnaren: Så maxar ni era digitala verktyg i vardagen

Lärarpriset Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält 2022 var Martin Howe i Borlänge kommun...

Bibli­o­te­ken kan göra allmän­he­ten delak­tig i forsk­ning­en

Svenska bibliotek ska bidra till kunskapsförmedling och främja vetenskaplig bildning. Internationellt finns många goda exempel på hur bibliotek kan göra allmänheten delaktig i forskningsprocessen. De visar hur även svenska bibliotek skulle kunna bli en arena där...

Martin Linder Unionen är med på SVERDs Online Vårkonferens den 10/3 och talar om livslångt lärande på arbetsplatsen

Martin Linder förbundsordförande UNIONEN har skrivit en artikel den 16 januari om arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare. Unionen har under många år haft kompetensfrågor allra högst på agendan. Det har vi eftersom arbetslivet ställer höga...

UKÄ ska göra fallstudier om akademisk frihet

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra fallstudier om akademisk frihet. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Webinar om ”Micromeriter att synliggöra kompetenser” med UHR och Sverd fre 9/9 kl 09.00

Universitets och Högskolerådet UHR webinar i samarbete med SVERD, ht-2022


Inbjudan till webinar om Mikromeriter – att synliggöra kompetenser

Anmälan här:
https://hpu.uhr.se/aktiviteter/sverd-webbinarium-mikromeriter—att-synliggora-kompetenser/

Datum/Tid: Rubrik: Kort beskrivning/Innehåll: Presentatörer: Läs mer om mikromeriter: Övrig information:
September Fredag 9/9

kl. 9:00-10:30

 

Inkl. öppet diskussionsforum 30 min efter presentationerna

Micromeriter (Badges) – att synliggöra kompetenser

 

 

Kompetenspasset, Vinnovaprojekt för att undersöka vad mikromeriter är i en svensk kontext.

EU Kommissionen – strategier och rekommendationer kring mikromeriter.

Internationell översyn av mikrokrediter – ICoBC (International Council on Badges and Credentials)

Efter introduktionen och presentationerna (ca 45 min) inbjuds till fördjupande diskussioner i breakout rooms, där deltagarna har möjlighet att utbyta erfarenheter och bidra till diskussionen (ca 30 min).

 

 

Kinga Szuly, experts team leader, European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Unit B1, Higher Education

Hans Almgren, utredare vid Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)

Ebba Ossiannilsson, Professor, Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning (SVERD), Kvalitetskoordinator International Council on Badges and Credentials


A European approach to micro-credentials – Flexible, inclusive learning opportunitiesEn europeisk strategi för mikromeriter – Flexibla och inkluderande inlärningsmöjligheter

Kompetenspasset: mikromeriter som verktyg för att synliggöra kompetenser utifrån behov:

https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/micro-credentials

 

 

 

 

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This