NY

UNESCO OER Rekommendation. Svenska Regeringens svar Februari 2023

Generalkonferensen för FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO), som sammanträder i Paris den 12–27 november 2019, vid dess 40:e session. Läs mer här Medlemsländerna har just nu svarat efter fyra års implementeringsarbeten. Se Sveriges svar här...

Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll?

Igår den 7 februari 2023 presenterade OECD Direktör Andreas Schleicher rapport om Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll? https://www.oecd.org/coronavirus/en/education-equity Se inspelningen här Demografiska...

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023. Professor Neil Fassina, President ICDE är också keynote på ICDE och Innland Norges biannual koncerns om Livslångt lärande Lillehammer Lifelong Learning 2023 Professor Neil Fassina,...

Guldäpplet-vinnaren: Så maxar ni era digitala verktyg i vardagen

Lärarpriset Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält 2022 var Martin Howe i Borlänge kommun...

Bibli­o­te­ken kan göra allmän­he­ten delak­tig i forsk­ning­en

Svenska bibliotek ska bidra till kunskapsförmedling och främja vetenskaplig bildning. Internationellt finns många goda exempel på hur bibliotek kan göra allmänheten delaktig i forskningsprocessen. De visar hur även svenska bibliotek skulle kunna bli en arena där...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Lär studenter hur distansundervisning ska bedrivas

Dagens nyheter har en intressant insändare från studenter på Handelshögskolan i Stockholm i dag som pekar på betydelsen av kurser i hur man bäst studerar på distans . Det handlar om att studenter behöver studieteknik, kunskap om lärande på nätet, och distansmetodik. Man behöver träna upp sina förmågor och kunskaper kring distansutbildning för att sedan kunna lyckas med sina distansstudier.

Studenterna på Handelshögskolan uppmanar utbildningsanordnarna att :

”Utbilda studenter i hur distansundervisning bedrivs på bästa sätt. En sådan utbildning bör förslagsvis kretsa kring rutiner och hur studenter skapar en hållbar arbetsplats hemifrån med hänsyn till fysiska, psykosociala och digitala aspekter av arbetsmiljön”

Läs mer här i DN insändaren

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This